Aankomende activiteiten

Laatste nieuws

Geslaagde ringrijderij op Tibma onder Ee

Geslaagde ringrijderij op Tibma onder EeRuim 300 belangstellenden waren getuige van een 25 tal aanspanningen bij de jaarlijkse ringrijderij op het buurtschap Tibma onder Ee. Voor vele mensen uit het dorp een verkoelend uitje na een bloedhete zomerse dag. Met wat extra water en zorg voor de paarden werd het een mooie ringrijderij met 3 ronden. K. van der Veen uit Paesens werd met 39 punten uitgeroepen tot winnaar. De tweede plek, eveneens 39 punten maar een langzamere tijd, was voor B. Boersma uit Broeksterwoude. F. Turkstra uit Oudwoude pakte de derde plaats met 38 punten. De organisatie kon terugzien op een perfect geslaagde ringrijderij en hoopt uiteraard alle deelnemers weer te mogen begroeten op 18 juli 2015.

Klik hier voor de foto's

 

 

Grootse plannen voor bedrijventerrein in Ee

Grootse plannen voor bedrijventerrein in EeAls alles meezit en waarom zou het niet meezitten, dan zal het aanzicht van ons dorp in 2015 vanaf  Tibben drastisch veranderen. Mechan Noord, M.J.Borger Transport en Hoek Agro presenteerden op zaterdag 12 juli hun plannen om op het terrein naast Bouwbedrijf Ferwerda hun bedrijven te vestigen. Silvester Adema van Adema Architecten was aanwezig in de kantine van Mechan Noord om de plannen met duidelijke schetsen en ontwerpen te verduidelijken. Vele inwoners en enkele gemeenteraadsleden maakten van de gelegenheid gebruik om te ideeën in ogenschouw te nemen. Wethouder Albert van der Ploeg vertelde dat de plannen door de gemeente en provincie waren goedgekeurd. Om het bedrijventerrein zullen drie loodsen worden gebouwd waarvan twee met woning. Hoek Agro gaat aan de achterkant z,n opslagcapaciteit uitbreiden en aan de Tibsterwei bouwen Mechan Noord en M.J. Borger Transport hun bedrijf. De impressies zien er veelbelovend uit. Laten we hopen dat deze jonge ondernemers snel hun wensen in vervulling zien gaan en dat de eventuele bezwaren niet teveel tijd zullen gaan nemen.

 

It Iester Nijs - Nr. 77

It Iester Nijs is de dorpskrant van het dorp Ee. Het is het officiële orgaan van de Verenging voor Dorpsbelangen Ee. Het verschijnt 4 maal per jaar.

Recent is nummer 77 uitgegeven. U kunt deze hier downloaden.

 

Projecten

De leefbaarheid bevorderen in het dorp Ee, dat is het devies van het DOM project. Vandaar dat er door Provincie en Gemeente Dongeradeel gelden beschikbaar zijn gesteld in de vorm van subsidies. Deze subsidies zijn opgedeeld in particuliere projecten en publieke projecten. Inmiddels zijn er al meer dan 15 aanvragen behandeld door de DOM. Hieronder ziet u een aantal van de gerealiseerde particuliere projecten.

--- Foto's volgen --- 

T.a.v. de publieke projecten zijn we als DOM-commissie op dit moment druk bezig met de voorbereiding van de Waddenfondsaanvraag. Uit deze aanvraag zullen gelden vrij moeten komen, die we samen met de DOM gelden kunnen inzetten om de plannen m.b.t. Ie Flaaksdoarp te kunnen realiseren. Hieronder een aantal foto’s van het Vlasmuseum en het plantsoen aan de Stienfeksterwei, dat we graag om willen toveren tot het Flaaksplein. Doel van dit plein is, dat het een informatief ontmoetingsplek wordt voor jong en oud.

 

 

Winnaars (bijnabeach) buurtvolleybaltoernooi!

4 juli 2014                                                                     foto: Jeanette Hoekstra.