Dorp Ee

K.V. de Trochsetters - Nieuws | donderdag 17 augustus 2006

  Donderdag 17 augustus werd de Oostrum partij georganiseerd. Traditioneel wordt deze partij gespeeld op de ijsbaan in Oostrum. Omdat de conditie van het veld dit niet toeliet werd er uitgeweken naar het kaatsveld in Ee. Sponsors van deze prachtige k
K.V. de Trochsetters - Nieuws | zaterdag 12 augustus 2006

  Traditiegetrouw wordt op de tweede zaterdag in de bouwvak een echte klassieker verkaatst in Ee, namelijk de beurspartij. De sponsors zijn ook dit jaar weer de Amsterdamse beursmannen. Klik op ´lees verder´ voor het complete verhaal.   Het complete
K.V. de Trochsetters - Nieuws | donderdag 10 augustus 2006

  Donderdag 10 augustus: Pyke-partijdag. Deze door de legendarische Andries Wouda in het leven geroepen partij werd onder "tussen de reinbuien troch wie it droech"-omstandigheden verkaatst. Wie er uit uiteindelijk met de felbegeerde kransen naar huis
K.V. de Trochsetters - Nieuws | zaterdag 05 augustus 2006

  Op 5 augustus jl. had K.V. de Trochsetters de E.T.A.M.-partij op het programma te staan, de sponsors van deze partij waren vier grote vrienden van de kaatssport, nl. Eelke Idsardi, Teke Meindersma, Aant Pieter Wijnsma en Melle Westra. Er werd gekaa
K.V. de Trochsetters - Nieuws | donderdag 03 augustus 2006

  Traditiegetrouw wordt elk jaar de dag na de PC het fameuze pearkekeatsen georganiseerd door de KV ‘De Trochsetters' uit Ee. Dit jaar stonden er maar liefst 33 pearkes op de lijst.     Het complete verhaal: De sponsors van het pearkekeatsen waren ba
K.V. de Trochsetters - Nieuws | zaterdag 29 juli 2006

  Zaterdag 29 juli stond de eerste bouwvakpartij van K.V. de Trochsetters weer op het programma. De sponsor van deze partij is Snackbar Lutine.     Het complete verhaal: Er hadden zich voor deze middag 8 parturen opgegeven zodat er in 2 poules gekaat
K.V. de Trochsetters - Nieuws | donderdag 27 juli 2006

  27 Juli 2006: De 3e ledenpartij voor de jeugd werd gesponsord door de plaatselijk huisarts Lamers, en Meubelmakerij Kingma uit Engwierum werd gekaatst onder prachtige weeromstandigheden en veel publiek!     Het complete verhaal: Jammer was de opkom
K.V. de Trochsetters - Nieuws | zaterdag 15 juli 2006

  Zaterdag 15 juli 2006 stond voor het bestuur van k.v. De Trochsetters uit Ee de organisatie van de KNKB Dames Senioren op de agenda. Deze categorie werd aangevuld met 3de jaars meisjes, zodat deze meisjes alvast kunnen ruiken aan het grote werk. De
K.V. de Trochsetters - Nieuws | vrijdag 07 juli 2006

  Zaterdag 7 juli werd Ee weer positief op de kaart gezet door Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken. Dit deden zij door verrassend het Nederlands Kampioenschap voor Jong Fammen te winnen. Een kaatswedstrijd voor dames van 17 tot en met
K.V. de Trochsetters - Nieuws | zaterdag 01 juli 2006

  EE- Zaterdag 1 juli jl. had KV de Trochsetters de cafe J. Woudstra-Banga partij op het programma. Veertien deelnemers hadden zich opgegeven. Er werd besloten om drie keer te loten en dan zeven partuur van twee, waarvan telkens 1 partuur moest stils