Beroepingswerk

Beroepingswerk

Na het afscheid van dominee Veltman 31 augustus 2020 is onze gemeente vacant. In een gezamenlijke beroepingscommissie met de Protestantse Gemeente Engwierum is er gezocht naar een nieuwe predikant. Inmiddels heeft de P.G. Engwierum voor haar vacaturedeel invulling gevonden.

Er is nu een nieuwe beroepingscommissie samengesteld, die de opdracht heeft meegekregen om voor onze gemeente een passende voorganger te zoeken.

Aangepaste profielschets

De beroepingscommissie kreeg onderstaande aangepaste profielschets mee voor het zoeken naar een passende voorganger.

De profielschets is hieronder te downloaden:

Bestandsnaam: Vacature Predikant Protestantse Gemeente Ee-Oostrum-Jouswier
Bestandsgrootte 334 kb
Download Bestand

Beroepingscommissie

Het ambt van predikant is veel meer dan een functie die namens de gemeente als een uitvoerende taak – een 'klus' - geklaard moet worden. De beroepingsgids van de PKN omschrijft dit als volgt:

de opdracht van een predikant is om erop toe te zien dat de gemeente die aan zijn/haar zorgen is toevertrouwd blijft bij de 'genade en vrede' waar elke kerkdienst mee begint. Om erop toe te zien dat de gemeente werkelijk gemeente van Christus blijft. Dat er geen 'ander evangelie' wordt verkondigd, dat ons uitlevert aan een vreemde heerschappij of aan onszelf. Dat de gemeente niet een naar binnen gekeerd gezelschap wordt, dat alleen maar aan zichzelf denkt, maar getuige blijft van God, in woord en daad. Dat het niet ieder voor zich is, maar dat we leren omzien naar elkaar.

Met deze achtergrond is de beroepingscommissie ingesteld. In de commissie is elk college van de kerkenraad met 1 persoon vertegenwoordigd en aangevuld met ten minste twee gemeenteleden.

Consulent

Zodra een gemeente vacant is speelt de consulent een belangrijke rol als adviseur van de kerkenraad en/of begeleider van het beroepingswerk. Voor onze gemeenten is dominee G. Timmer aangesteld als consulent.

Samenwerking

Dominee Veltman was ruim 10 jaar predikant in onze gemeente en daarnaast de laatste vijf jaar ook predikant van onze buurgemeente Engwierum. Daarom is met instemming van beide gemeenten afgesproken eerst gezamenlijk op te trekken bij de zoektocht naar een nieuwe predikant.

Eerder is al gemeld dat de P.G. Engwierum voor haar vacaturedeel invulling heeft gevonden.

Onze gemeente verkreeg toestemming van het Breed Moderamen van de Classis Fryslân om een predikant te beroepen. Ook is er een solvabiliteitsverklaring aangevraagd bij het CCBB (het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken). Hiervan werd een verklaring afgegeven met de toestemming om een predikant voor een deeltijdpercentage van ca. 60% te beroepen.

Pastoraat in vacante periode

Per 1 september 2020 is de gemeente vacant. Voor onze gemeente kwam een nieuw initiatief van de PKN op de juiste tijd. De mobiliteitspool bood ons de mogelijkheid om tijdelijk een predikant aan te vragen ter overbrugging van de vacante periode. Groot was onze verrassing dat er een predikant uit de omgeving bereid was om onze gemeente bij te staan in het pastoraat. Sinds 1 oktober is ds. G. Timmer als ambulant predikant in onze gemeente aan het werk. De pastorale zorg is bij hem in goede handen.

Afscheid ds. W. Veltman

In de maand juni 2010 werd ds. Veltman bevestigd als predikant in onze gemeente. Hij kwam in Ee wonen met Tineke en hun drie zonen die toen nog de basisschool bezochten. Na tien volle jaren heeft hij besloten om te stoppen als predikant van onze gemeente. Het afscheid van dominee Veltman en zijn gezin heeft plaats gevonden op zondag 30 augustus 2020 in een openluchtdienst op het sportveld.

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://dorp-ee.nl/