IMG-20210617-WA0001 Georganiseerd door de feestcommissie van

Aaigooien


Georganiseerd door de feestcommissie van Ee.

Lees Meer
oud-papier

Oud papier


Het inleveren van oud papier kan tot a.s. vrijdag nog bij M.J. Borger. VOL = VOL. Daarna staat de container weer elke laatste zaterdag van de maand op de hoek bij De Koarte Bún.  

Lees Meer
Ranglijst puzzeltocht Hemelvaartsdag 13 mei 2021

Ranglijst puzzeltocht Hemelvaartsdag 13 mei 2021


1 fam. Foppe Marten de Haan 105 punten                                28 fam. v/d Aa 50 punten

2 fam. Gerke Zijlstra 99 punten                                                  29 team  Janneke Kampen 50 punten

3 team Jaap Zijlstra 95 punten                                                  30 fam. Ale Hansma 42 punten

4 team Minne Meindertsma 95 punten                                     31fam. Jan Sipma 42 punten

5 team Sipke Hansma 87 punten                                             32 team Yke Venema 42 punten 

6 team Siemen Jan Kampen87 punten                                   33 fam. Froukje Wolters40 punten

7 fam. Marco Kingma 85 punten                                            34 fam. Jaap Zeinstra 40 punten 

8 fam. Menno Jensma75 punten                                           35 fam. Germ Kuipers 40 punten

9 fam. Braaksma / Wytsma 75 punten                                  36 fam. Marten Jan Borger 40 punten

10 fam. Durk de Jong75 punten                                             37 team Annika de Braak 40 punten

11 fam. Jan Siebe Hiemstra 75 punten                                 38 fam. Jitske Wouda 34 punten

12 fam. Lieuwe Jan Huisman 72 punten                               39 fam. Tjitske Dijkstra 32 punten

13 team Femke de Hoek70 punten                                      40 fam. v/d Zee 32 punten

14 fam. Wiebe Knoop 70 punten                                         41 fam. Ronald Hoekstra 30 punten

15 fam.Piet Talma 70 punten                                              42 team Simone Terpstra 30 punten

16 fam. Klaas Sipma65 punten                                          43 team Denise Hoogland 30 punten

17 team Marjon v/d Wielen65 punten                                44 team Rennie Schreiber 22 punten

18 fam. Kor Eisenga62 punten                                          45 team  Rutger Seldenrijk22 punten

19 fam. Hendrik Lawerman 62 punten                              46 team fam. Tibmaniet ingeleverd

20 fam. Sjoukje Lawerman 60 punten                             47 team Dekemaniet ingeleverd

21 fam. Wallenburg60 punten

22 team Gerda Venema 60 punten

23 fam. Alberdina Akkerman60 punten

24 team Hendrik Woudstra 52 punten

25 fam. Halbe Mossel 50 punten

26 team Willem Kroodsma50 punten

27 fam. Peter Douma50 punten

Bij een gelijk aantal punten hebben we gekeken naar degene wie het dichts bij het aantal

ballen in de ballenbak zat 

Lees Meer
Foto: Burt Sytsma Foto: Burt Sytsma

Dodenherdenking 2021


Geachte dorpsgenoten,

Op dinsdag 4 mei 2021 worden tijdens de Nationale Herdenking in het hele land

om 20.00 uur de Nederlandse slachtoffers herdacht die sinds het uitbreken van

de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen.

Sinds 2006 is CBS "De Gearing" officieel erkend als adoptieschool voor het grafmonument van Dokter Ruinen en zijn leerlingen betrokken bij de herdenking.

In verband met Covid-19 mogen wij u niet uitnodigen om de herdenking bij te wonen.

Als 4 mei commissie hebben wij besloten deze herdenking via de livestream

https://sv-audiovisueel.nl/4mei uit te zenden.

Door Dikkie Zijlstra is er een documentaire gemaakt waaraan kinderen van "De Gearing" en ouderen uit Ee hebben meegewerkt. Hoe beleefden zij de oorlogstijd in Ee.

Deze documentaire wordt uitgezonden na de herdenking en duurt ongeveer 50 minuten.

Op deze wijze bent u allen in de gelegenheid het programma te volgen. U kunt een half jaar lang op deze link afstemmen en de beelden nogmaals bekijken.

Het programma is als volgt:

19:45 uur Welkom en toespraak en gedicht "Mijn Tijdreis"

19:59 uur Last Post

20:00 uur Na klokslagen 2 minuten stilte

20:02 uur Het korps speelt Lied 708 : 1 en 6 Wilhelmus van Nassouwe.

Daarna leggen 2 leerlingen een bloemstuk op het graf van dokter Ruinen namens de school.

Tevens is er een krans met werkjes gemaakt door de kinderen van "De Gearing".

Thema: Vrijheid betekent voor mij.

Daarna wordt er een gedicht voorgedragen, met als titel: De vogels zijn gevlogen!

Afsluitend dankwoord

Het korps speelt ter afsluiting Lied 247 : 1

Met vriendelijke groet,

Namens CBS "De Gearing" en Dorpsbelang

De 4 mei commissie

Lied 708 : 1 en 6

Wilhelmus van Nassouwe

ben ik van duitsen bloed,

den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood.

Een prinse van Oranje

ben ik vrij onverveerd,

den koning van Hispanje

heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen

zijt Gij, o God, mijn Heer!

Op U zo wil ik bouwen,

verlaat mij nimmermeer!

Dat ik toch vroom mag blijven,

uw dienaar t'aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.

Lied 247 : 1 (naar de oude berijming)

Het Lied dat mevr. Ruinen 's avonds vaak met haar kinderen zong en waar ze weer kracht en moed uitputte.

Blijf bij mij Heer, want d' avond is nabij.

De dag verduistert, Here, blijf bij mij!

Als and're hulp m' ontbreekt, geluk m' ontvliedt,

Der hulpelozen hulp , verlaat mij niet! 

Lees Meer

Puzzeltocht Ee verplaats naar hemelvaartsdag


 Beste Dorpsgenoten, 

Helaas is het corona spook ook in Ee neer gedaald. Wij zijn van mening dat we de puzzeltocht beter uit kunnen stellen. In plaatst van 27 april word het nu hemelvaartsdag 13 mei. Hier krijgt u nog bericht van. Tenslotte wensen we iedereen veel beterschap en gezondheid! 

Met vriendelijke groet, De Feestcommissie

Lees Meer

Enquête plaatsnaambord


Stem mee: welke naam moet er op ons plaatsnaambord.

Druk op de volgende link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4dh_2dxqpGHMvp8qX1QZ4jmB21IsZOt5i0uyEFwgNQ_zXDA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

Lees Meer

Aansluiting op het glasvezelnetwerk


Onlangs hebben sommige bewoners van het buitengebied van Ee e.o. een brief van de provincie Fryslan en/of Kabelnoord ontvangen over aansluiting op het glasvezelnetwerk. Het blijkt voor Kabelnoord niet rendabel om alle aansluitingen in het buitengebied te realiseren. De provincie wil graag in kaart brengen hoeveel belangstelling er is voor snel internet in het buitengebied. 

Er zijn 3 mogelijkheden:

1. U heeft zich al aangemeld bij Kabelnoord, dan hoeft u niks te doen.
2. U heeft zich niet aangemeld en ook geen interesse, dan hoeft u niks te doen. 
3. U heeft zich niet aangemeld bij Kabelnoord maar heeft wel interesse voor glasvezel dan kunt u zich melden bij de provincie. U kunt dit doen door een e-mail te sturen met u adresgegevens naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. het kenmerk in de brief en de naam van de gemeente. U moet dit voor 1 april 2021 doen. Dus als u deze brief van de provincie hebt ontvangen en u bent nog niet aangemeld maar hebt wel belangstelling voor glasvezelinternet, vergeet dan niet om voor 1 april 2021 te reageren door een e-mail naar de provincie Fryslan te sturen.

Lees Meer

Ter info


De komende tijd wordt het huis op De Omgong 10 verbouwd. Het bouwbedrijf heeft aan het dorpsbelang gevraagd om door de speeltuin aan de achterkant van het huis te kunnen komen. De speeltuin blijft gewoon toegankelijk

Lees Meer

Oud papier


Ivm de regenachtige periode afgewisseld met veel wind én het feit dat de papierbak er dag en nacht staat, is er gekozen voor een papierbak mét dak! Het papier kan er dus niet aan de zijkant ingegooid worden. De dichte doos achterin de bak zetten en daar opstapelen.

Samen houden we het netjes! Alvast bedankt 

Lees Meer

Oud papier


Oud papier 

Vanaf zaterdag 19 december staat de inzamelbak voor het oud papier weer op het terrein M.J.Borger transport. Ivm de corona maatregelen dient u zelf het papier in de bak te doen. Graag in gesloten doos en achterin beginnen te stapelen! Samen houden we het netjes.

Lees Meer