Diaconie


Wie zijn wij?

Het diaconaat is een van de kerntaken in de Christelijke kerken. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij dienen, delen en doen wat ons gegeven is, om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Wat doen wij?

De diaconie geeft hier vorm aan door steun te bieden aan allerlei hulpverlenende organisaties, verschillende projecten van kerk in actie en plaatselijke en regionale doelen.

Concreet voor onze gemeente o.a.:

 • Ambtelijke aanwezigheid tijdens kerkdiensten
 • 5 x per jaar bedienen bij het Heilig Avondmaal
 • Extra aandacht en stimuleren collectes
 • Organiseren actie voedselbank met bidstond
 • Kerstviering/broodmaaltijd ouderen
 • Kerstattentie Skûle
 • Paasattentie ouderen
 • Kerkvervoer
 • Bloemengroet
 • Bezoekersgroep
 • Wijkassistenten
 • Zending
 • Organiseren zendingszondag

Als kerkelijke gemeente willen we u graag helpen om bij kleine of grote problemen in contact te komen met de juiste hulpverlener. Vanzelfsprekend kunt u daarvoor altijd contact opnemen met een diaken, ouderling of dominee. Zij kunnen in een vertrouwelijk gesprek u doorverwijzen naar de juiste hulpverlener.

Ook is er de website noordoosthelpt.nl. Daar kunt u bijna over elke hulpvraag informatie vinden.

Het college van diakenen bestaat momenteel uit de volgende personen.

Voorzitter: Joke van Slooten-de Haan
Secretaresse: Elly Westra-Wijbenga
Penningmeester: Sietse Meinsma
2e penningmeester: Enny Alting - Klaver

Bankrekeningnr. Diaconie: 

Dia.Prot.Gem.Ee, Oostrum, Jouswier
NL69 RABO 0153 7691 30

Lees Meer

Contacten


Voorzitter kerkenraad: 

mevr. T. Haaksma – Heeringa
Bernhardstrjitte 4
9131KR Ee
Tel: 0519 - 518694
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba kerkenraad:

mevr. Y. Zijlstra – Nutma
Lytse Loane 10
9131KT Ee
Tel: 0519 – 518690
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant:

Ds. G. Timmer (werkdagen maandag en dinsdag).
Afspraak op andere dagen in overleg.
Tel: 06 – 83025045
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Preekvoorziening

Mevr. R. Borger- Krol
Tel: 0519- 518351
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ledenadministratie

Mevr. J. Sipma- de Jong
Tel: 06-42341686
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad Geandewei

Kopij inleveradres
Mevr. S. de Jong- Kooistra
Tel: 0519-518681
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Abonnementenadministratie Geandewei

Dhr. J. Hansma
Tel: 0519 - 518605
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beamercommissie

Dhr. R. Hoekstra
Tel: 0519-518674
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Koster (s)

Tsjerke op 'e Terp: Ee
fam. A. Douma
Tel: 0519-518527

Eben Haëzertsjerke: Ee
Dhr. A. Attema (coördinator)
Tel: 0519-518334
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nicolaastsjerke: Oostrum
Dhr. A. van den Berg
Tel: 0519-241378

Petrustsjerke: Jouswier
Dhr. A. van den Berg
Tel: 0519-241378

Beheer verenigingsgebouw 'it Anker'

Mevr. A. Hansma – Sipma
Tel: 0519-701474

Mevr. B. Kuiling- Woudstra
Tel: 0519-518685

Aanvraag gebruik kerkgebouwen 

Dhr. J. Hansma
Tel: 0519-518605
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees Meer

Verbanden


Een gemeente is niet een op zich zelf staande groep leden met eigen regels en gewoonten. Ook onze gemeente is onderdeel van verbanden waarin christenen zich hebben verenigd.

Samenwerking Ee-Oostrum-Jouswier en Engwierum

Onze gemeente is een samenwerkingsverband aangegaan met de Protestantse Gemeente Engwierum. Het doel hiervan is het samen beroepen van een predikant.

Samenwerking tussen gemeenten Noordoost-Friesland

Met zeven andere gemeenten in onze regio is onze gemeente op 4 april 2019 een samenwerking aangegaan met als doel samen te werken bij het beroepen van predikanten, de aanstelling van kerkelijk werkers en het in voorkomende gevallen ontwikkelen van activiteiten die de Protestantse kerk in Nederland vertegenwoordigen in Noordoost-Friesland. De deelnemende gemeenten zijn:

 • De Protestantse gemeente te Oosternijkerk
 • De Protestantse gemeente te Nes-Wierum
 • De Protestantse gemeente te Metslawier-Niawier
 • De Protestantse gemeente te Ternaard
 • De Protestantse gemeente te Holwerd
 • De Protestantse gemeente te Engwierum
 • De Protestantse gemeente te Ee-Oostrum-Jouswier
 • De Protestantse gemeente te Hantum c.a.

Op verzoek kunnen andere gemeenten toetreden tot het samenwerkingsverband.

PKN Classis Fryslân

Alle Protestantse gemeenten in Friesland vormen samen de Classis Fryslân. Het dagelijks bestuur van de classis ligt bij het breed moderamen en wordt uit het midden van de classicale vergadering gekozen door de leden van de classicale vergadering. De classispredikant is het aanspreekpunt en de vertegenwoordiger van de Classis.

PKN

Er zijn 11 classes in Nederland die samen de Protestantse Kerk in Nederland vormen. De Protestantse Kerk in Nederland telt ongeveer 1,8 miljoen leden die lid zijn van één van de ruim 1572 plaatselijke gemeenten.

Wereldwijd

Wij voelen ons verbonden met alle christenen in de wereld die Jezus belijden als onze Heer en Verlosser.

Lees Meer

Beleidsplan 2020


Dit beleidsplan is een herziene en geactualiseerde versie van het beleidsplan van de Protestantse gemeente Ee, Oostrum en Jouswier welke in 2010 is opgesteld naar aanleiding van de fusie van de Gereformeerde Kerk te Ee met de Nederlands Hervormde Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier. Het beleidsplan is geactualiseerd in 2016. Begin 2020 werd vastgesteld dat het beleidsplan niet meer past bij de situatie in onze gemeente. De predikant, de (jeugd)ouderlingen, de diakenen en de kerkrentmeesters hebben vanuit hun colleges nieuwe gegevens aangeleverd, die door de samenstellers zijn verwerkt in het Beleidsplan 2020.

Bestandsnaam: Beleidsplan-PG-EOJ-2020
Bestandsgrootte 1015 kb
Download Bestand

Het uitwerken van nieuw beleid voor de komende jaren zal opgepakt worden als er na de coronamaatregelen weer meer contactmogelijkheden zijn.

Lees Meer

Privacyverklaring


De Protestantse gemeente Ee, Oostrum en Jouswier hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Als wij persoonsgegevens van u hebben ontvangen, dan gaan we hier zorgvuldig mee om. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om deze gegevens te beveiligen. Jaarlijks vindt er een evaluatie van de Privacy verklaring plaats.

Bestandsnaam: Privacyverklaring-PG-EOJ
Bestandsgrootte 252 kb
Download Bestand
Lees Meer

Vacature predikant(e)


Profielschets van een te beroepen predikant(e) voor de Protestantse Gemeente te Ee, Oostrum, Jouswier (60%) en de Protestantse Gemeente te Engwierum (20%).

Profiel van de Protestantse Gemeenten

Wij zijn twee plattelandsgemeenten in Noordoost-Friesland. Wij willen in de traditie staan waarin vieren, leren en dienen kernwoorden voor ons kerk-zijn vormen. Gastvrijheid en betrokkenheid bij elkaars wel en wee is voor ons belangrijk. 

De dorpen Ee, Oostrum, Jouswier en het dorp Engwierum liggen vlakbij elkaar, dichtbij het Lauwersmeer. De dorpen delen muziek en sport met elkaar. 

De Protestantse Gemeente te Ee, Oostrum, Jouswier en de Protestantse Gemeente van Engwierum hebben de afgelopen jaren samen een predikant gedeeld. Beide gemeenten hebben te maken met krimp.

In de onderstaande link leest u de volledige profielschets van de vacature.

Bestandsnaam: Vacature-Predikante-Ee-Oostrum-Jouswier-en-Engwierum-sluitingsdatum-20-juni-2021
Bestandsgrootte 317 kb
Download Bestand

Klik hier voor de website van de Protestantse Gemeente Engwierum.

Lees Meer

Nieuwsbrief TC EE 2021


Klik op 'Lees meer' om de nieuwsbrief van de Tennisvereniging Ee 2021 te bekijken.

Lees Meer

Bestuur


Voorzitter Jopie Oosterhof Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
0511-408464 / 06-29031890
Penningmeester Sjoke Sijtsma Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-12160896
SecretarisHarma HeeringaDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
0519-297002 / 06-20690153
Ondersteuning bestuur Neeltje ZijlstraF. Sjoerdstrjitte 7, 9131 LB Ee
Tel.nr. 0519-518606    
Sietske WijnsmaHumaldawei 49, 9124 ER Jouswier
Tel.nr. 0519-518374    
Willy de JongAchterwei 23, 9131 LA Ee
Tel.nr. 0519-518420

Lijkt het jou ook leuk om actief te zijn binnen de tennisclub als vrijwilliger of in een bestuursfunctie? Meld je dan bij een van de bestuursleden.

Lees Meer

Activiteiten


Alle (jaarlijkse) activiteiten zijn vooralsnog opgeschort tot nader order in verband met de coronamaatregelen. 

Lees Meer

Competitie


Vanuit TC Ee spelen meerdere teams mee met de KNLTB voorjaarscompetitie. Ieder jaar staat vanaf eind oktober komt het volledige aanbod van de KNLTB voorjaarscompetitie weer online (op centrecourt.nl). Wanneer het je leuk lijkt om ook mee te doen aan de voorjaarscompetitie, kan je op die website de speeldagen/data inkijken (de competitie loopt van begin april tot begin juni). Nieuwe spelers/teams zullen altijd in de laagste/één van de laagste klasse(n) beginnen i.v.m. 'weinig wedstrijdervaring'. 

Wil je meedoen met de voorjaarscompetitie? Geef dit dan vóór 15 november door aan het tennisbestuur. Wij moeten de nieuwe spelers namelijk tijdig aanmelden als lid van de tennisbond en als deelnemer van de competitie. Voor meer informatie klik hier.

Buiten de voorjaarscompetitie worden er in Friesland jaarlijks tevens meerdere toernooien georganiseerd waarvoor wij onze leden uitnodigen. Houdt hiervoor de nieuwsberichten op onze website in de gaten.

Lees Meer