Jister-Partij van 4 juni 2005 afgelast


ImageUit respect voor en medeleven met de familie Sikkema, is door het bestuur besloten om de ledenwedstrijd voor senioren die voor zaterdag 4 juni 2005 op het programma staat, geen doorgang te laten vinden. Of en zo ja wanneer deze wedstrijd zal worden ingehaald, zal op een later tijdstip aan u worden bekend gemaakt.
Lees Meer

Website online!


Website online!Na lang werken is het dan toch eindelijk zover, de website van K.V. de Trochsetters is af.

Het is alleen nog even wachten tot het .nl gaat werken, dan is de website wereldwijd bereikbaar.

Vergeet ook niet even een reactie te plaatsen in het gastenboek!

Lees Meer

Wijziging Jister-Partij van 28 mei 2005 naar 4 juni 2005


ImageIn verband met de festiviteiten rond de seizoensafsluiting van V.V. Oostergo, is besloten om de ledenwedstrijd voor senioren, die voor zaterdag 28 mei op het programma stond door te schuiven naar zaterdag 4 juni 2005. Het betreft hier dus de JISTER-partij, hier zal ook na afloop van de partij de prijsuitreiking zijn. Opgave kan tot zaterdagochtend 10.00 uur bij Hendrik Roel ( 06 11072320 ) of bij Jeannet ( 0519 518917 ).
Lees Meer

16 mei 2005: N.K Senioren


 

ImageOp pinkstermaandag 16 mei 2005 heeft k.v. De Trochsetters uit Ee e.o. het onmogelijke gepresteerd, namelijk een vermelding in het Guiness Book of Records. Waarom?
Dat leest u in het volledige verslag door op "Lees verder..." te klikken.Het complete verhaal:


Traditioneel stond op Pinkstermaandag het Nederlands Kampioenschap voor senioren op het kaatsprogramma. Een afdelingspartij, waarbij de bij de KNKB aangesloten verenigingen strijden om het makkumer aardewerk. Zo ook natuurlijk, k.v. De Trochsetters uit Ee. Na een wekenlang durende selectieprocedure werden uiteindelijk Gerard Sipma, Julius de Jong en Klaas Sipma uitgekozen om de groen-oranje kleuren te verdedigen tijdens het NK. Het schijnt zelfs zo te zijn dat Gerard speciaal voor deze wedstrijd pas na pinkstermaandag bij Richtje in Kollum is ingetrokken. Wat een clubliefde!

De loting was de dinsdag voorafgaand aan het NK. Het lot was Ee gunstig gezind, want Gerard, Julius en Klaas werden gekoppeld aan het partuur van Minnertsga. Een onbekende tegenstander, met ene Cornelis Terpstra, Jacob Wassenaar en z´n grote broer Chris Wassenaar. Een leuke warming-up dus voor het partuur van Ee. Het lot had ook bepaald dat deze partij op het Sjukelan verkaatst mocht worden. Voor de kaatsers van Minnertsga natuurlijk ook mooi, om op het mooiste kaatsveld van de Friesland een keer te mogen kaatsen.

Na deze gunstige loting had Julius besloten om extra kaatsshirtjes mee te nemen, 9 stuks. Zodat na elke twee omlopen een schoon shirtje kon worden aangetrokken. Er werd gerekend op een omloop of zes, zeven. Niet overdreven optimistisch dus.
Pinkstermaandag ´s ochtends vroeg om half acht werden de 65 kilometer richting Franeker genomen. In de auto werd de tactiek nog even doorgenomen en werd besloten dat er van onderschatting geen sprake mocht zijn. Op de parkeerplaats van De Trije werden de heren nog even toegesproken door Anne Geert Krol. Anne Geert die de douchen van Franeker door en door kent, was deze dag mee als keurmeester. (Anne Geert, bedankt!)

Na de pep-talk van “De Swarte” richting het Sjukelan. Daar werden we opgewacht door een hele grote “Rooie”. Indrukwekkend. Het bleek Chris Wassenaar te zijn. Poeh! Het partuur van Minnertsga was al druk bezig met het inslaan. Zij wilden natuurlijk zo lang mogelijk genieten van hun verblijf op het Sjukelan. Na het groen-oranje tricot te hebben aangetrokken, werd begonnen met de warming-up.

Image
Cornelis Terpstra keek angstvallig naar het gemak waarmee Ee de bal van de ene topper naar de andere topper tikte.

Image
De warming-up van Minnertsga was ook indrukwekkend!

Image

Image

De partij begon klokslag vijf minuten over negen uur. Ee was er klaar voor en vuurde enkele ballen richting perk.

Image

Image
 
Het perk van Minnertsga moest eerst even wennen aan de opslagballen van deze ledenkaatsers. Ze zijn natuurlijk ballen gewend die knikken en duiken. Tsja dan is een bal die gewoon rechtdoor gaat inderdaad even wennen. In het eerste eerst kreeg Julius dan ook de kans om in het tussenspel de bal tot drie keer toe te retourneren. Een zes op de telegraaf voor het partuur van Ee. Maar het eerste eerst werd op 6-6 met een verschrikkelijke opslagbal van Cornelis Terpstra door Minnertsga binnengehaald. Het tweede eerst ging weer gelijk op en moest weer worden beslist op 6-6. Cornelis Terpstra moest opslaan en bracht de bal voorin bij Julius. Julius, die natuurlijk snelle ballen gewend is op de ledenpartijen in Ee, was te veel te vroeg met slaan, wat resulteerde in een zitbal. 2-0 voor Minnertsga. Tijd voor Gerard om de vingers, die hij tot dan toe in de neus had gehad, eruit te halen.

Image

Maar het mocht niet baten. Want het schijnt dat Chris zich toen even een kwartier, zonder zich bovenmatig in te spannen, met de partij heeft bemoeid. Hij heeft een aantal ballen opgeslagen, waarvan Julius en Klaas er drie hebben gezien, vier hebben gehoord en een hebben geraakt. Uitslag 5 – 0 en 6 – 2. Tijdsduur 21 minuten en 10 seconden.
Daarna kwam de vraag: is het eigenlijk wel nodig om te douchen. Gezweet hadden ze niet, smerig waren ze niet. Julius besloot om het door GEVEKE gesponsorde tenue om te ruilen voor zijn dagelijkse kloffie.

Image

Gerard en Klaas hebben naar het schijnt wel gedoucht. Het partuur van Ee was een ervaring rijker en een illusie armer. En om maar in de woorden van Gerard te eindigen:” We hawwe moai fuort west te douchen!”.

 

Lees Meer

14 mei 2005: N.K Junioren


 

ImageIn het pinksterweekeinde wordt traditioneel het Nederlands Kampioenschap voor Junioren verkaatst. Dit zijn kaatsers in de leeftijdscategorie van 17 tot 21 jaar. Voor Ee deden mee Balling van Kuiken, Hein Eisenga en Julius de Jong. Dat deze jongbazen verrassend goed presteerden deze dag leest u in onderstaand verslag door op "Lees verder..." te klikken.


Het complete verhaal:


Het pinkster weekend staat al jaren lang in het teken van de Nederlandse Kampioenschappen Kaatsen voor afdelingen op de zaterdag de junioren en pinkstermaandag de senioren.

Voor onze kaatsvereniging "de Trochsetters e.o" deden bij de junioren mee: Julius de Jong, Hein Eisinga en Balling van Kuiken. Er waren 32 parturen aanwezig, 8 minder als vorig jaar. De eerste 12 parturen kaatsen op het Sjûkelân, en de rest 2 omlopen op de voetbalvelden aan
de van Hertog van Saxenlaan. Ee had nr: 27

De eerste omloop was tegen Sexbierum, ze wonnen gemakkelijk met 5-2 6-0. Ee kaatste met Julius voor best achterin. Hein voor mintst voorin en Balling balkeerder. De tweede omloop, tegen Reahûs-Turns waaronder Sietse Terwisscha van Scheltinga(Freule winnaar in 2002). Tijdens de partij Ee-Sexbierum stond Sietse achter het perk van Ee en zei tegen Julius: “Nou Julius het gaat maar goed, heb je spinazie gegeten, dat betekende dat Ee goed stond te kaatsen tegen Sexbierum.”

Reahûs-Turns maakte er niks van tegen onze jongens, veel opslag fouten, en Ee kaatse degelijk. Ee won met 5-2 6-6. Ee kon dus naar het Sjûkelân.

De derde omloop kwamen ze Reduzum tegen met het talent Alle Jan Anema, en de broers Marvin en Alco Smorenburg. Ee kon niet op tegen de latere 3e prijs winnaars.Het werd 5-0 6-2 voor Reduzum. De tank was leeg zoals ze zeiden. Voor Ee de 1e keer dat ze derde omloop haalden. Volgend jaar kunnen ze nog 1x in deze samenstelling kaatsen, want dat is voor Hein de laatste keer i.v.m. de leeftijd.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

De eerste prijs was voor: Witmarsum met Jacob Zaagemans, Herman Sprik, en Renè Anema.
Tweede: Easterein met Marten Faber, Pytrik Hiemstra en Dirk Y Sjaarda.
Derde prijzen voor Reduzum en Ried.

 

Lees Meer

13 mei 2005: G.Veenma / Kobus dakbedekking-partij


 

ImageOp 13 mei 2005 stond voor de senioren weer een ledenpartij op het programma, de Veenma - Kobus dakbedekking partij. Nadat de spierpijn, op plaatsen waar velen het bestaan niet eens van af wisten, van Koninginnedag weer was verdwenen, waren er weer 30 kaatster en kaatsters actief op deze vrijdagavond. Wilt u weten hoe de prijzen werden verdeeld, lees dan het volledige verslag door hieronder op "Lees verder..." te klikken.

Het complete verhaal:


EE – KV ‘De Trochsetters’hield op vrijdag 13 mei haar tweede ledenwedstrijd. De sponsors van deze wedstrijd waren Veenma Mechanisatie uit Niawier en Kobus Dakbedekking uit Garijp. Om half zes heette Douwe de Jong de maar liefst dertig kaatsers van harte welkom. Er werd deze dag bij de dames in een competitie gespeeld van vier parturen. Bij de heren werd en drie keer gekaatst tegen verschillende parturen. In de eerste omloop was er gelijk een spannende wedstrijd tussen Julius de Jong c.s. en Henk Tanja c.s. Deze wedstrijd werd met alles aan de hang beslist in het voordeel van Julius de Jong c.s. In de tweede omloop versloeg het partuur Klaas Sipma c.s. het partuur Julius de Jong c.s. met 5-0 en 6-2. In de derde omloop maakte het partuur Sipma c.s. duidelijk wie er deze dag het sterkste waren. In een verpletterende 5-0 6-2 zege op het partuur Harm Sijtsma c.s. behaalden zij de volle 21 punten. De strijd om de tweede plaats ging tussen de parturen Hein Eisenga c.s. en Henk Tanja c.s. Met een klinkende 5-0 6-2 overwinning werd de tweede prijs opgeëist door het partuur Eisenga c.s. De derde prijs werd behaald door het partuur De Jong c.s. De competitie bij de dames was enorm deze dag. Vooraf waren er vier parturen die aanspraak konden maken op de eerste prijs. In de eerste omloop troffen Klaske de Jong c.s. het partuur van Aukje van Kuiken c.s. Deze confrontatie werd met 5-5 en 2-6 beslist in het voordeel van het partuur Van Kuiken c.s. De tweede omloop moest het partuur Sjoukje Visser c.s. tegen het partuur Van Kuiken c.s. In een spannende wedstrijd bleef het partuur Visser c.s. sterk kaatsen en won met 5-4 en 6-4. Aan het begin van de derde omloop waren er twee parturen met 12 punten en twee parturen met 11 punten. Door de winst van het partuur Sipma c.s. op het partuur Van Kuiken c.s. met 5-3 en 6-4, behaalden zij 19 punten. In de andere wedstrijd won het partuur Visser c.s. van het partuur De Jong c.s. met 5-4 en 6-2. Hiermee kwamen zij op 18 punten, wat goed was voor de tweede plaats.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Uitslag heren: 1. Klaas Sipma, Andries Zijlstra en Pieter Knoop; 2. Hein Eisenga, Eelke Idsardi en Jan Dijkstra; 3. Julius de Jong, Jan Willem Heins en Jacco de Jong.

Uitslag dames: 1. Aletta Sipma, Jeannet Sipma en Miranda Leystra ; 2. Sjoukje Visser, Marja Braaksma en Elisabeth Dijkstra.

De prijzen werden ‘s avonds onder grote publieke belangstelling uitgereikt door voorzitter Sieb Vegter in Café Woudstra. Zaterdag kwam de Trochsetters met het partuur Balling van Kuiken, Hein Eisenga en Julius de Jong uit op het NK junioren in Franeker. Hier stranden zij in de derde omloop. Pinkstermaandag kwam ‘De Trochsetters’eveneens uit op het NK senioren met het partuur Gerard Sipma, Julius de Jong en Klaas Sipma. Hier moesten zij hun meerdere erkennen in het partuur van Minnertsga.

 

Lees Meer

30 april 2005: A. van Kammen - Dorpspartij


 

30 April: A. van Kammen - DorpspartijDe site is nog maar net online en ook het eerste wedstrijdverslag staat al online! Het gaat om het verslag van de A. van Kammen dorpspartij op 30 april 2005 in Ee.

Klik snel op "Lees verder..." hieronder of in het menu op "Uitslagen" om het complete verslag inclusief foto's te lezen.

Het complete verhaal:

30 April traditie in Ee.

K.V. "de Trochsetters" hield hun jaarlijkse Ale van Kammenpartij. Rond de klok van elf uur heette Jan-Willem Heins 30 kaatsers, publiek en de plaatselijke muziekvereniging van harte welkom op sportpark "De Streng". Na enkele huishoudelijke mededelingen speelde het korps enkele stukken met op het eind het Wilhelmus, waarop het kaatsseizoen van K.V."de Trochsetters" officieel was geopend.

Met 10 parturen op de lijst werd erom elf uur gestart met de eerste omloop. Het werd een spannende eerste omloop tussen broer en zus Gerard en Aletta Sipma cs. met alles aan de hang 5-5 6-6, waarop Gerard cs. aan het langste eind trok. De tweede omloop in de winnaars- en verliezersronde was er minder spanning, drie partijen eindigden in de stand 5-1. Na twee gewonnen partijen in de winnaarsronde stond partuur 5, Harm Sijtsma, Sas M. de Braak en Jacco de Jong stil, waardoor ze automatisch in de finale stonden en partuur 6, Eelke Idsardi, Froukje Wolters en Martijn Jolink kwamen ook door een staand nummer in de finale van de afvalronde. De tweede finalist moest komen uit de parturen Klaas Sipma cs. en Foppe M. de Haan cs. dit was een gelijkopgaande strijd met veel spanning, dat eindigde in een overwinning voor partuur Foppe M. de Haan, Jeannet Sipma en Marten J. Borger met 5-4 6-6, zodat die in de finale aan moesten treden tegen Harm Sijtsma cs. Harm Sijtsma cs. namen in de finale een snelle voorsprong met 4-1, zodat er weinig spanning in zat, maar Foppe M. de Haan cs. zetten een tandje bij en knokten terug tot 4-4, zodat het weer een echte finale werd. Maar H.S. cs. waren in goede vorm, zodat ze de wedstrijd naar hun hand zetten met 5-4 6-6. De finale in verliezersronde werd gekaatst door Eelke Idsardi cs. en Hein Eisenga cs. deze eindigde in 3-5 6-6.

Winnaarsronde:

Eerste prijs: 

   

Harm Sijtsma, Sas M. de Braak en Jacco de Jong.

Tweede prijs:

   

Foppe M. de Haan, Jeannet Sipma en Marten J. Borger.

Derde prijs:

   

Klaas Sipma, Marja Braaksma en Ytsje de Vries.


Verliezersronde:

Eerste prijs: 

   

Hein Eisenga, Jan W. Heins en Christina Pafforaad.

Tweede prijs:

   

Eelke Idsardi, Froukje Wolters en Martijn Jolink


De prijzen werden 's avonds uitgereikt om 19.00 uur in cafe "Woudstra" door Douwe de Jong die de sponsor de fam. van Kammen hartelijk bedankte voor het beschikbaar stellen van de prijzen.

Traditioneel opende muziekkorps Melodia Oranje het kaatsseizoen met het spelen van het Wilhelmus en een
Traditioneel opende muziekkorps Melodia Oranje het kaatsseizoen met het spelen van het Wilhelmus en een "kaats"-mars.

Wedstrijdfoto.
Wedstrijdfoto.
 
Eelke Idsardi, teleurgesteld na een verloren partij.
Eelke Idsardi, teleurgesteld na een verloren partij.

Foppe Marten de Haan. Hij kwam, hij zag en hij won de tweede prijs!
Foppe Marten de Haan. Hij kwam, hij zag en hij won de tweede prijs!

De prijswinnaars van de Ale van Kammenpartij. Vol trots poseren ze met de krans voor de camera. Maar de volgende dag...
De prijswinnaars van de Ale van Kammenpartij. Vol trots poseren ze met de krans voor de camera. Maar de volgende dag... "Sa stiif as in doar!"

 

Lees Meer

10 maart 2005: Ledenvergadering k.v. De Trochsetters goed bezocht


 

ImageTraditioneel werd de ledenvergadering van k.v. "De Trochsetters" gehouden in de maand maart. Dit jaar op de 10 maart in cafe Woudstra aan de Uniastrjitte in Ee. De vergadering werd tot tevredenheid van het bestuur goed bezocht door de leden van de actieve kaatsvereniging. Klik op "Lees verder..." voor het complete verhaal.  

 

Het complete verhaal:

Om klokslag 20.00 uur opende voorzitter Sieb Vegter de vergadering. De aanwezigen konden de herinneringen van het afgelopen seizoen weer ophalen m.b.v. het prachtige jaarverslag van secretaris Hendrik Roel Woudstra.

Penningmeester Eelke Idsardi zit bovenop het geld van de vereniging, dit bleek uit zijn financieel verslag. De vereniging was "vooruit geboerd", maar dit was voor een groot gedeelte te danken aan het jubileumfeest. Daarom werd door het bestuur voorgesteld om de contributie voor de komende jaren te verhogen, dit ook met het ook op het invoeren van de automatische incasso van het contributiegeld. Dit voorstel werd door de vergadering met algemene stemmen aangenomen.

Tijdens de mededelingen van het bestuur werd o.a bekend gemaakt dat er dit jaar twee KNKB wedstrijden in Ee zullen worden verkaatst. Een wedstrijd voor de Heren Senioren en een voor de Dames Senioren.

Tijdens de rondvraag nam erelid Simen de Vries van de gelegenheid gebruik om de kaatsvereniging te bedanken voor het feit dat hij het afgelopen seizoen is uitgeroepen tot erelid van de kaatsvereniging. Het bekrachtigde deze woorden met het overhandigen van een prachtig, passend cadeau, teweten 5 leren kaatsballen. Namens het bestuur: De Vries bedankt daarvoor.

De voorzitter bedankte een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en wenste ieder wel thuis.

Image

Image

Image

 

 

Lees Meer