14 mei 2005: N.K Junioren


 

ImageIn het pinksterweekeinde wordt traditioneel het Nederlands Kampioenschap voor Junioren verkaatst. Dit zijn kaatsers in de leeftijdscategorie van 17 tot 21 jaar. Voor Ee deden mee Balling van Kuiken, Hein Eisenga en Julius de Jong. Dat deze jongbazen verrassend goed presteerden deze dag leest u in onderstaand verslag door op "Lees verder..." te klikken.


Het complete verhaal:


Het pinkster weekend staat al jaren lang in het teken van de Nederlandse Kampioenschappen Kaatsen voor afdelingen op de zaterdag de junioren en pinkstermaandag de senioren.

Voor onze kaatsvereniging "de Trochsetters e.o" deden bij de junioren mee: Julius de Jong, Hein Eisinga en Balling van Kuiken. Er waren 32 parturen aanwezig, 8 minder als vorig jaar. De eerste 12 parturen kaatsen op het Sjûkelân, en de rest 2 omlopen op de voetbalvelden aan
de van Hertog van Saxenlaan. Ee had nr: 27

De eerste omloop was tegen Sexbierum, ze wonnen gemakkelijk met 5-2 6-0. Ee kaatste met Julius voor best achterin. Hein voor mintst voorin en Balling balkeerder. De tweede omloop, tegen Reahûs-Turns waaronder Sietse Terwisscha van Scheltinga(Freule winnaar in 2002). Tijdens de partij Ee-Sexbierum stond Sietse achter het perk van Ee en zei tegen Julius: “Nou Julius het gaat maar goed, heb je spinazie gegeten, dat betekende dat Ee goed stond te kaatsen tegen Sexbierum.”

Reahûs-Turns maakte er niks van tegen onze jongens, veel opslag fouten, en Ee kaatse degelijk. Ee won met 5-2 6-6. Ee kon dus naar het Sjûkelân.

De derde omloop kwamen ze Reduzum tegen met het talent Alle Jan Anema, en de broers Marvin en Alco Smorenburg. Ee kon niet op tegen de latere 3e prijs winnaars.Het werd 5-0 6-2 voor Reduzum. De tank was leeg zoals ze zeiden. Voor Ee de 1e keer dat ze derde omloop haalden. Volgend jaar kunnen ze nog 1x in deze samenstelling kaatsen, want dat is voor Hein de laatste keer i.v.m. de leeftijd.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

De eerste prijs was voor: Witmarsum met Jacob Zaagemans, Herman Sprik, en Renè Anema.
Tweede: Easterein met Marten Faber, Pytrik Hiemstra en Dirk Y Sjaarda.
Derde prijzen voor Reduzum en Ried.

 

Lees Meer

13 mei 2005: G.Veenma / Kobus dakbedekking-partij


 

ImageOp 13 mei 2005 stond voor de senioren weer een ledenpartij op het programma, de Veenma - Kobus dakbedekking partij. Nadat de spierpijn, op plaatsen waar velen het bestaan niet eens van af wisten, van Koninginnedag weer was verdwenen, waren er weer 30 kaatster en kaatsters actief op deze vrijdagavond. Wilt u weten hoe de prijzen werden verdeeld, lees dan het volledige verslag door hieronder op "Lees verder..." te klikken.

Het complete verhaal:


EE – KV ‘De Trochsetters’hield op vrijdag 13 mei haar tweede ledenwedstrijd. De sponsors van deze wedstrijd waren Veenma Mechanisatie uit Niawier en Kobus Dakbedekking uit Garijp. Om half zes heette Douwe de Jong de maar liefst dertig kaatsers van harte welkom. Er werd deze dag bij de dames in een competitie gespeeld van vier parturen. Bij de heren werd en drie keer gekaatst tegen verschillende parturen. In de eerste omloop was er gelijk een spannende wedstrijd tussen Julius de Jong c.s. en Henk Tanja c.s. Deze wedstrijd werd met alles aan de hang beslist in het voordeel van Julius de Jong c.s. In de tweede omloop versloeg het partuur Klaas Sipma c.s. het partuur Julius de Jong c.s. met 5-0 en 6-2. In de derde omloop maakte het partuur Sipma c.s. duidelijk wie er deze dag het sterkste waren. In een verpletterende 5-0 6-2 zege op het partuur Harm Sijtsma c.s. behaalden zij de volle 21 punten. De strijd om de tweede plaats ging tussen de parturen Hein Eisenga c.s. en Henk Tanja c.s. Met een klinkende 5-0 6-2 overwinning werd de tweede prijs opgeëist door het partuur Eisenga c.s. De derde prijs werd behaald door het partuur De Jong c.s. De competitie bij de dames was enorm deze dag. Vooraf waren er vier parturen die aanspraak konden maken op de eerste prijs. In de eerste omloop troffen Klaske de Jong c.s. het partuur van Aukje van Kuiken c.s. Deze confrontatie werd met 5-5 en 2-6 beslist in het voordeel van het partuur Van Kuiken c.s. De tweede omloop moest het partuur Sjoukje Visser c.s. tegen het partuur Van Kuiken c.s. In een spannende wedstrijd bleef het partuur Visser c.s. sterk kaatsen en won met 5-4 en 6-4. Aan het begin van de derde omloop waren er twee parturen met 12 punten en twee parturen met 11 punten. Door de winst van het partuur Sipma c.s. op het partuur Van Kuiken c.s. met 5-3 en 6-4, behaalden zij 19 punten. In de andere wedstrijd won het partuur Visser c.s. van het partuur De Jong c.s. met 5-4 en 6-2. Hiermee kwamen zij op 18 punten, wat goed was voor de tweede plaats.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Uitslag heren: 1. Klaas Sipma, Andries Zijlstra en Pieter Knoop; 2. Hein Eisenga, Eelke Idsardi en Jan Dijkstra; 3. Julius de Jong, Jan Willem Heins en Jacco de Jong.

Uitslag dames: 1. Aletta Sipma, Jeannet Sipma en Miranda Leystra ; 2. Sjoukje Visser, Marja Braaksma en Elisabeth Dijkstra.

De prijzen werden ‘s avonds onder grote publieke belangstelling uitgereikt door voorzitter Sieb Vegter in Café Woudstra. Zaterdag kwam de Trochsetters met het partuur Balling van Kuiken, Hein Eisenga en Julius de Jong uit op het NK junioren in Franeker. Hier stranden zij in de derde omloop. Pinkstermaandag kwam ‘De Trochsetters’eveneens uit op het NK senioren met het partuur Gerard Sipma, Julius de Jong en Klaas Sipma. Hier moesten zij hun meerdere erkennen in het partuur van Minnertsga.

 

Lees Meer

30 april 2005: A. van Kammen - Dorpspartij


 

30 April: A. van Kammen - DorpspartijDe site is nog maar net online en ook het eerste wedstrijdverslag staat al online! Het gaat om het verslag van de A. van Kammen dorpspartij op 30 april 2005 in Ee.

Klik snel op "Lees verder..." hieronder of in het menu op "Uitslagen" om het complete verslag inclusief foto's te lezen.

Het complete verhaal:

30 April traditie in Ee.

K.V. "de Trochsetters" hield hun jaarlijkse Ale van Kammenpartij. Rond de klok van elf uur heette Jan-Willem Heins 30 kaatsers, publiek en de plaatselijke muziekvereniging van harte welkom op sportpark "De Streng". Na enkele huishoudelijke mededelingen speelde het korps enkele stukken met op het eind het Wilhelmus, waarop het kaatsseizoen van K.V."de Trochsetters" officieel was geopend.

Met 10 parturen op de lijst werd erom elf uur gestart met de eerste omloop. Het werd een spannende eerste omloop tussen broer en zus Gerard en Aletta Sipma cs. met alles aan de hang 5-5 6-6, waarop Gerard cs. aan het langste eind trok. De tweede omloop in de winnaars- en verliezersronde was er minder spanning, drie partijen eindigden in de stand 5-1. Na twee gewonnen partijen in de winnaarsronde stond partuur 5, Harm Sijtsma, Sas M. de Braak en Jacco de Jong stil, waardoor ze automatisch in de finale stonden en partuur 6, Eelke Idsardi, Froukje Wolters en Martijn Jolink kwamen ook door een staand nummer in de finale van de afvalronde. De tweede finalist moest komen uit de parturen Klaas Sipma cs. en Foppe M. de Haan cs. dit was een gelijkopgaande strijd met veel spanning, dat eindigde in een overwinning voor partuur Foppe M. de Haan, Jeannet Sipma en Marten J. Borger met 5-4 6-6, zodat die in de finale aan moesten treden tegen Harm Sijtsma cs. Harm Sijtsma cs. namen in de finale een snelle voorsprong met 4-1, zodat er weinig spanning in zat, maar Foppe M. de Haan cs. zetten een tandje bij en knokten terug tot 4-4, zodat het weer een echte finale werd. Maar H.S. cs. waren in goede vorm, zodat ze de wedstrijd naar hun hand zetten met 5-4 6-6. De finale in verliezersronde werd gekaatst door Eelke Idsardi cs. en Hein Eisenga cs. deze eindigde in 3-5 6-6.

Winnaarsronde:

Eerste prijs: 

   

Harm Sijtsma, Sas M. de Braak en Jacco de Jong.

Tweede prijs:

   

Foppe M. de Haan, Jeannet Sipma en Marten J. Borger.

Derde prijs:

   

Klaas Sipma, Marja Braaksma en Ytsje de Vries.


Verliezersronde:

Eerste prijs: 

   

Hein Eisenga, Jan W. Heins en Christina Pafforaad.

Tweede prijs:

   

Eelke Idsardi, Froukje Wolters en Martijn Jolink


De prijzen werden 's avonds uitgereikt om 19.00 uur in cafe "Woudstra" door Douwe de Jong die de sponsor de fam. van Kammen hartelijk bedankte voor het beschikbaar stellen van de prijzen.

Traditioneel opende muziekkorps Melodia Oranje het kaatsseizoen met het spelen van het Wilhelmus en een
Traditioneel opende muziekkorps Melodia Oranje het kaatsseizoen met het spelen van het Wilhelmus en een "kaats"-mars.

Wedstrijdfoto.
Wedstrijdfoto.
 
Eelke Idsardi, teleurgesteld na een verloren partij.
Eelke Idsardi, teleurgesteld na een verloren partij.

Foppe Marten de Haan. Hij kwam, hij zag en hij won de tweede prijs!
Foppe Marten de Haan. Hij kwam, hij zag en hij won de tweede prijs!

De prijswinnaars van de Ale van Kammenpartij. Vol trots poseren ze met de krans voor de camera. Maar de volgende dag...
De prijswinnaars van de Ale van Kammenpartij. Vol trots poseren ze met de krans voor de camera. Maar de volgende dag... "Sa stiif as in doar!"

 

Lees Meer

10 maart 2005: Ledenvergadering k.v. De Trochsetters goed bezocht


 

ImageTraditioneel werd de ledenvergadering van k.v. "De Trochsetters" gehouden in de maand maart. Dit jaar op de 10 maart in cafe Woudstra aan de Uniastrjitte in Ee. De vergadering werd tot tevredenheid van het bestuur goed bezocht door de leden van de actieve kaatsvereniging. Klik op "Lees verder..." voor het complete verhaal.  

 

Het complete verhaal:

Om klokslag 20.00 uur opende voorzitter Sieb Vegter de vergadering. De aanwezigen konden de herinneringen van het afgelopen seizoen weer ophalen m.b.v. het prachtige jaarverslag van secretaris Hendrik Roel Woudstra.

Penningmeester Eelke Idsardi zit bovenop het geld van de vereniging, dit bleek uit zijn financieel verslag. De vereniging was "vooruit geboerd", maar dit was voor een groot gedeelte te danken aan het jubileumfeest. Daarom werd door het bestuur voorgesteld om de contributie voor de komende jaren te verhogen, dit ook met het ook op het invoeren van de automatische incasso van het contributiegeld. Dit voorstel werd door de vergadering met algemene stemmen aangenomen.

Tijdens de mededelingen van het bestuur werd o.a bekend gemaakt dat er dit jaar twee KNKB wedstrijden in Ee zullen worden verkaatst. Een wedstrijd voor de Heren Senioren en een voor de Dames Senioren.

Tijdens de rondvraag nam erelid Simen de Vries van de gelegenheid gebruik om de kaatsvereniging te bedanken voor het feit dat hij het afgelopen seizoen is uitgeroepen tot erelid van de kaatsvereniging. Het bekrachtigde deze woorden met het overhandigen van een prachtig, passend cadeau, teweten 5 leren kaatsballen. Namens het bestuur: De Vries bedankt daarvoor.

De voorzitter bedankte een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en wenste ieder wel thuis.

Image

Image

Image

 

 

Lees Meer