Contributie


Heren 15,- euro
Dames 15,- euro
B-jeugd12,- euro
C.M.V jeugd10,- euro
Lees Meer

Wedstrijdschema's


Nog niet van toepassing.

Lees Meer

Teams


Heren recreanten
Dames recreanten
B-jeugd NEVOBO
C.M.V - jeugd niveau 6
C.M.V - jeugd niveau 4
Lees Meer

Bestuur


Voorzitter Foppe de Haan 06-48201246
Secretaris Sipke Hansma 06-12450316
PenningmeesterAfke de Jong06-34873868
LidJarina Veendorp06-23041942
LidAlies Hovinga06-30630202
Lees Meer

Scholen


Het vlasdorp Ee heeft een voorschool (peuterspeelzaal) en een basisschool. Deze worden hieronder weergegeven.

Peuterspeelzaal De Ukkepuk
De Skeperij 35
9131 LE Ee
T: 06 13575912
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
I: www.kinderopvangfriesland.nl/deukkepuk

Basisschool CBS De Gearing
De Skeperij 35
9131 LE Ee
T: 0519 518267
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
I: www.gearing-arlanta.nl

Lees Meer

Andere verenigingen


Naast alle verenigingen die op deze website een eigen subsite hebben, zijn er nog meer verenigingen in het dorp actief. Deze worden hieronder weergegeven.

Gospelgroep The Freedomsingers
Julianastrjitte 8
9123 JE Metslawier
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
I: www.freedomsingers.nl

Stichting De Uiterton
Foeke Sjoerdstrjitte 10
9131 LB Ee

Afd. Koninkl. Maatscha. Tuinbouw en Plantkunde
De Skeperij 32
9131 LH Ee

Jister Brommer Club
Fivershof 40
9131 KD Ee
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
I: www.jisterbrommerclub.nl

Zangvereniging de Lofstem
Voorzitter Wim Veninga
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaresse Lizeke de Haan
E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrienden van de drumband
Lytse Loane 14
9131 KT Ee
T: 0610638080
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wilt u als vereniging ook een eigen subsite op de website van vlasdorp Ee? Neem dan contact op met de redactie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lees Meer

Algemene info


Volleybalvereniging Oer 't net is een prachtige vereniging voor jong en oud. Er wordt op een creatieve maar ook zeker op een sportieve manier gepresteerd. Er wordt getraind onder leiding van zeer goede trainers en daarnaast worden er ook in competitie verband wedstrijden gespeeld. Kom gerust eens een kijkje nemen bij de trainingen of de wedstrijden. 

Lid worden is heel eenvoudig. Meld je aan bij één van de bestuursleden en kom sporten bij deze unieke vereniging!

Lees Meer

Bestuur en bode's


Voorzitter

dhr. A. Holwerda
Tel: 0519 - 518557 

Secretariaat

mevr. J. Postma-Oosterhuis
Tel: 0519 - 518717
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester

mevr. Anette Zeinstra-Hansma
Tel: 06-30848160
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Beheer begraafplaats

mevr. A. Braaksma-Walda
T: 0519 - 518607

Ledenadministratie

mevr. T. Zijlstra 
Tel: 0519 - 518461
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bode's van de vereniging

mevr. J. van der Wagen-Boersma
Tel: 0519 - 321947 of 06 - 29405709

mevr. J. Dam
Tel: 06-12338648

Lees Meer

Informatie


Graag verstrekken wij u door middel van deze pagina enige informatie over onze plaatselijke uitvaartvereniging.

De naam van de vereniging is: "De Laatste Eer" en is aangesloten bij de "Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland". De vereniging is in het verleden opgericht met als doelstelling het verzorgen van begrafenissen met eigentijdse voorzieningen in de eigen woonplaats. De vereniging is niet commercieel en verzorgt begrafenissen en crematies (evt. ook buiten de eigen woonplaats) zonder winstoogmerk. De vereniging heeft een begraafplaats in eigen beheer. Het onderhoud van die begraafplaats wordt door vrijwilligers uitgevoerd.

De leden van de vereniging hebben op de jaarlijkse ledenvergadering inspraak bij o.a.:

 • Het te voeren beleid.
 • De hoogte van de contributie.
 • De tarieven voor de te verlenen diensten.
 • De bijdrage van de vereniging in de uitvaartkosten bij het overlijden van een lid.

Leden kunnen (in overleg met de bode) gebruik maken van o.m. de volgende diensten en voorzieningen:

 • In geval van overlijden: verzorging thuis of in het mortuarium. (Bode is dag en nacht bereikbaar)
 • Opbaring in een aula.
 • Voor opbaring thuis kan worden voorzien in koeling, rouwschermen, mobiele airco, etc.
 • Het doen van aangifte van overlijden en andere noodzakelijke formaliteiten,
 • zoals: aankoop graf, regelen crematie.
 • Hulp bij het opstellen van de rouwbrief en/of advertentie en het geven van de opdrachten aan
 • drukkerij en dagbladen.
 • Het organiseren van assistentie bij rouwdiensten, begrafenissen en crematies.
 • Het aanleggen van een condoleantieregister, enz.

Bij het overlijden van een lid neemt de vereniging een deel van de kosten (momenteel max. € 1.100, -) van de uitvaart voor zijn rekening. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld. Op die vergadering wordt ook het tarief voor 'verlening recht van begraven, per graf' vastgesteld. Voor leden bedraagt dit tarief thans €200,- per graf.

Voor de nota van de kosten van de uitvaart van een lid geldt tevens:

 • Door de vereniging ontvangen provisies voor geleverde diensten worden hierop in mindering gebracht.
 • Er wordt geen loonheffing van het personeel in rekening gebracht. (Dit geldt alleen voor het personeel wat bij de vereniging in dienst is.)

Van bovenstaande regelingen en diensten kunt u gebruik maken als u lid bent van de vereniging. De contributie bedraagt momenteel € 17,50 per persoon per jaar, waarbij kinderen tot 18 jaar in het lidmaatschap van de ouders zijn inbegrepen. Wilt u op latere leeftijd lid worden van onze vereniging, dan komt u in aanmerking voor een nader te bepalen percentage van de vergoedingen. Indien u niet ouder bent dan 50 jaar, kunt u er ook voor kiezen om entreegeld te betalen en daarmee voor de volledige vergoedingen in aanmerking te komen. Dit alles volgens door de Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland vastgestelde tabellen.

Ook als u geen lid bent van onze vereniging, kunt u een uitvaart door ons laten verzorgen. Uiteraard worden dan alle kosten in rekening gebracht en bedraagt het tarief voor 'het recht van begraven, per graf' €1250,-. Bovendien worden dan extra verenigingskosten in rekening gebracht.

Wij menen er goed aan te doen u erop te wijzen, dat de totale kosten van een uitvaart veel hoger zijn dan onze bijdrage in die kosten. Een groot aantal uitgaven zoals b.v. rouwkaarten, advertentiekosten, grafkosten, grafsteen, koffietafel, etc. komen nog ten laste van de nabestaanden. Die meerdere kosten kunt u eventueel bijverzekeren bij een verzekeringsmaatschappij. Als u hiertoe besluit, raden wij u aan om een "kapitaal" verzekering (is: uitkering in geld) af te sluiten, zodat u gebruik kunt blijven maken van de diensten van onze uitvaartvereniging.

Indien u eventueel lid van onze vereniging wilt worden en/of nadere informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met een bestuurslid. Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dan dient u dit (jaarlijks) voor 1 maart aan de ledenadministratie door te geven. Doet u dit later, dan bent u de contributie voor dat hele jaar verschuldigd. Overschrijven naar een andere uitvaartvereniging is altijd mogelijk.

Lees Meer

Contact


Algemeen bestuur

Wieger Sikkema
Tel: 06-27308338

Ytzen Westra
Tel: 06-45931005

Dagelijks bestuur

Voorzitter
Raymond Hoekstra
Tel: 06-29142811

Secretaresse
Marloes van der Wal
Tel: 06-48801159

Sleutelbeheer/schoonmaak
Wytze Terpstra
Tel: 06-20213553

Agendabeheer/vrijwilligers
Martha Bouma
Tel: 06-29375258

Penningen & catering
Janneke Kampen
Tel: 06-20321814

Bouwcommissie
Marco Kingma
Tel: 06-22625838

Lees Meer