Informatie


Graag verstrekken wij u door middel van deze pagina enige informatie over onze plaatselijke uitvaartvereniging.

De naam van de vereniging is: "De Laatste Eer" en is aangesloten bij de "Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland". De vereniging is in het verleden opgericht met als doelstelling het verzorgen van begrafenissen met eigentijdse voorzieningen in de eigen woonplaats. De vereniging is niet commercieel en verzorgt begrafenissen en crematies (evt. ook buiten de eigen woonplaats) zonder winstoogmerk. De vereniging heeft een begraafplaats in eigen beheer. Het onderhoud van die begraafplaats wordt door vrijwilligers uitgevoerd.

De leden van de vereniging hebben op de jaarlijkse ledenvergadering inspraak bij o.a.:

 • Het te voeren beleid.
 • De hoogte van de contributie.
 • De tarieven voor de te verlenen diensten.
 • De bijdrage van de vereniging in de uitvaartkosten bij het overlijden van een lid.

Leden kunnen (in overleg met de bode) gebruik maken van o.m. de volgende diensten en voorzieningen:

 • In geval van overlijden: verzorging thuis of in het mortuarium. (Bode is dag en nacht bereikbaar)
 • Opbaring in een aula.
 • Voor opbaring thuis kan worden voorzien in koeling, rouwschermen, mobiele airco, etc.
 • Het doen van aangifte van overlijden en andere noodzakelijke formaliteiten,
 • zoals: aankoop graf, regelen crematie.
 • Hulp bij het opstellen van de rouwbrief en/of advertentie en het geven van de opdrachten aan
 • drukkerij en dagbladen.
 • Het organiseren van assistentie bij rouwdiensten, begrafenissen en crematies.
 • Het aanleggen van een condoleantieregister, enz.

Bij het overlijden van een lid neemt de vereniging een deel van de kosten (momenteel max. € 1.100, -) van de uitvaart voor zijn rekening. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld. Op die vergadering wordt ook het tarief voor 'verlening recht van begraven, per graf' vastgesteld. Voor leden bedraagt dit tarief thans €200,- per graf.

Voor de nota van de kosten van de uitvaart van een lid geldt tevens:

 • Door de vereniging ontvangen provisies voor geleverde diensten worden hierop in mindering gebracht.
 • Er wordt geen loonheffing van het personeel in rekening gebracht. (Dit geldt alleen voor het personeel wat bij de vereniging in dienst is.)

Van bovenstaande regelingen en diensten kunt u gebruik maken als u lid bent van de vereniging. De contributie bedraagt momenteel € 25,= per persoon per jaar, waarbij kinderen tot 18 jaar in het lidmaatschap van de ouders zijn inbegrepen. Wilt u op latere leeftijd lid worden van onze vereniging, dan komt u in aanmerking voor een nader te bepalen percentage van de vergoedingen. Indien u niet ouder bent dan 50 jaar, kunt u er ook voor kiezen om entreegeld te betalen en daarmee voor de volledige vergoedingen in aanmerking te komen. Dit alles volgens door de Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland vastgestelde tabellen.

Ook als u geen lid bent van onze vereniging, kunt u een uitvaart door ons laten verzorgen. Uiteraard worden dan alle kosten in rekening gebracht en bedraagt het tarief voor 'het recht van begraven, per graf' €1250,-. Bovendien worden dan extra verenigingskosten in rekening gebracht.

Wij menen er goed aan te doen u erop te wijzen, dat de totale kosten van een uitvaart veel hoger zijn dan onze bijdrage in die kosten. Een groot aantal uitgaven zoals b.v. rouwkaarten, advertentiekosten, grafkosten, grafsteen, koffietafel, etc. komen nog ten laste van de nabestaanden. Die meerdere kosten kunt u eventueel bijverzekeren bij een verzekeringsmaatschappij. Als u hiertoe besluit, raden wij u aan om een "kapitaal" verzekering (is: uitkering in geld) af te sluiten, zodat u gebruik kunt blijven maken van de diensten van onze uitvaartvereniging.

Indien u eventueel lid van onze vereniging wilt worden en/of nadere informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met een bestuurslid. Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dan dient u dit (jaarlijks) voor 1 maart aan de ledenadministratie door te geven. Doet u dit later, dan bent u de contributie voor dat hele jaar verschuldigd. Overschrijven naar een andere uitvaartvereniging is altijd mogelijk.

U kunt ons reglement opvragen via het secretariaat, zie 'Bestuur en bode's.

Lees Meer

Contact


Algemeen bestuur

Wieger Sikkema
Tel: 06-27308338

Ytzen Westra
Tel: 06-45931005

Dagelijks bestuur

Voorzitter
Raymond Hoekstra
Tel: 06-29142811

Secretaresse
Marloes van der Wal
Tel: 06-48801159

Sleutelbeheer/schoonmaak
Wytze Terpstra
Tel: 06-20213553

Agendabeheer/vrijwilligers
Martha Bouma
Tel: 06-29375258

Penningen & catering
Janneke Kampen
Tel: 06-20321814

Bouwcommissie
Marco Kingma
Tel: 06-22625838

Lees Meer

Stichting informatie


Over het dorpshuis

Het dorpshuis van Ee, genoemd de Jister, is een multifunctioneel gebouw. Het heeft een sport-/gymnastiekzaal en een horecagedeelte. Beide zijn gescheiden door een schuifwand, welke geopend kan worden bij grote evenementen, waarbij beide zalen als 1 grote zaal gebruikt kan worden.

Dorpshuis de Jister draait op talloze vrijwilligers; schoonmakers, opbouwploeg, bardienstmedewerkers, bingocommissie, activiteitencommissie, onderhoudsmensen, bestuursleden e.a. Al deze vrijwilligers zorgen ervoor dat het dorpshuis kan blijven 'draaien'.

Verschillende verenigingen maken gebruik van het dorpshuis; maandagavond, woensdagavond en zaterdagochtend maakt de volleybalvereniging gebruikt van de sportzaal, op donderdag de gymnastiek/aerobicsvereniging. Daarnaast zijn er in de wintermaanden regelmatig 'koersballers en sjoelers' en de jeugd van de voetbalvereniging te vinden, en een aantal keer per week maakt ook de schoolgymnastiek gebruik van de sportzaal.

Daarnaast vinden er regelmatig evenementen plaats; jaarlijks zijn er een sjoelkampioenschap, een buurtkoersbaltoernooi, muziekavonden, 'Noflike jûntsjes', een kennisquizavond, een vrijwilligersavond etc. Ook vindt er maandelijks een bingoavond plaats die georganiseerd wordt door een speciale bingocommissie, waarbij de opbrengst ten goede komt aan het dorpshuis.

Maar ook voor vergaderingen, buurtfeesten en begrafenissen wordt het dorpshuis gebruikt.

Kortom, een locatie voor het hele dorp die draaiende wordt gehouden door vele mensen vanuit het dorp Ee en omgeving.

Adres dorpshuis de Jister

Stienfeksterwei 2A
9131 KM Ee
Telefoonnummer: 0519-518525
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees Meer

Contact


De lessen worden gegeven in dorpshuis De Jister. Bij mooi weer wijken we uit naar de sportvelden. 

Voor verdere informatie of opmerkingen kunt u contact opnemen met 

Janneke Kampen: (penningmeester) 0620321814

Els Duurken: 0646030442

Lees Meer

Contributie


De contributie bedraagt voor de kinderen 27,-euro per 3 maanden.

Voor de 16+'ers bedraagt de contributie 30,-euro per 3 maanden.

Beide zijn maandelijks op te zeggen bij de juf of instructrice.

Lees Meer

Lesrooster


15:00 - 15:30 Peuter t/m groep 2

15:45 - 16:30 Groep 3 en 4

16:45 - 17:30 Groep 5 en ouder

Lees Meer

Even voorstellen


Gymnastiekvereniging Wez Fluch is voor iedereen die graag in beweging is. Je hoeft daarvoor niet vlug te zijn, zolang je maar wilt bewegen is al genoeg. De gymnastiek is er voor de allerjongsten vanaf 3 jaar t/m groep 5. Natuurlijk zijn de gymnasten altijd langer welkom en bij voldoende animo kan er altijd nog een groep bij. 

Voor de 16+'ers is er op donderdagavond een uur Body&Fit. In dit uur komt iedere spiergroep aan de beurt en met de nodige enthousiasme van de instructrice en mede sporters, vliegt dit uur voorbij.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil jij of je kind 1 van de lessen meedoen? Dat kan! De eerste les is gratis. 

Hopelijk tot snel in één van de lessen.

Lees Meer

Leden en vacatures


Hier komt binnenkort de namen van de leden en hun plaats in de fanfare + vacatures.

Lees Meer

Bestuur


Hier komen binnenkort de namen van de bestuursleden en contactgegevens van de secretaris.

Lees Meer

Informatie


Op deze pagina komt binnenkort informatie over de Lauwersfanfare (hoe ontstaan + huidige situatie).

Lees Meer