KinderoppasBij bijzondere diensten ( b.v. doopdiensten) kan er op verzoek kinderoppas worden geregeld. Wilt u hiervan gebruik maken wilt u dit dan ruim van te voren aangeven zodat dit in het kerkblad kan worden vermeld. Het aanvragen kan bij één van de jeugdouderlingen:

Metsje: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Sippy: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Tanja: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees Meer

Tsjerke op 'e Terp


Tsjerke op 'e Terp 

Omgong 1
9131 KV Ee 

Koster: fam. A. Douma
Grutte Loane 11
9131 KX Ee
Tel: 0519 - 518527 

Klik hier voor meer informatie over het kerkgebouw

Voor het aanvragen voor gebruik van een kerkgebouw, bijvoorbeeld in verband met een uitvaartdienst, kunt u contact opnemen met de heer Jaap Hansma, tel: 0519 - 518605.
Lees Meer

Kerkblad


Nieuws en informatie uit, voor en over de gemeente vindt u in het kerkblad Geandewei.

Geandewei verschijnt 1x per twee weken en een abonnement kost € 29,00 per jaar (2023)

Kopij inleveradres

Mevr. Y. Zijlstra – Nutma
Lytse Loane 10
9131 KT Ie
Tel: 06- 37556986

of

Mevr. T. Haaksma – Heeringa
Bernhardstrjitte 4
9131 KR Ie
Tel: 0519-518694 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Abonnementenadministratie

Dhr. J. Hansma 
Humaldawei 39 9131 EN Ee 
Tel: 0519 - 518605 
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees Meer

Welkom


Welkom op de herziene website van de Protestantse Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier. Op deze website vindt u praktische informatie aangevuld met achtergronden over onze gemeente.

Wie zijn wij:

De Protestantse Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier is ontstaan in op 31 mei 2010 door fusie van de Nederlands Hervormde Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier en de Gereformeerde Kerk van Ee. Zij maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland, de PKN.

De Protestantse Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier wil een Christelijke geloofsgemeenschap zijn waar iedereen welkom is, zowel leden, gasten als alle andere inwoners van Ee, Oostrum en Jouswier.

Wij geloven dat God ons en de wereld om ons heen heeft gemaakt. Hij heeft ons allen onvoorwaardelijk lief door zijn Zoon Jezus Christus die voor onze redding naar de aarde is gekomen, is gestorven aan het kruis en opgestaan uit de dood. Met Zijn Heilige Geest verandert en bemoedigt Hij ons zodat wij dichter bij Hem kunnen zijn. Dit willen wij aan iedereen doorgeven.

Onze uitgangspunten hierbij zijn:

- Samen vieren: samen de goede boodschap vieren

- Samen leren: het Woord van God uitgelegd krijgen, Bijbel lezen en toegerust worden

- Samen dienen: ieders gaven inzetten en helpen waar geen helper is

- Samen delen: gastvrij zijn, elkaar aanvaarden, voor elkaar bidden

- Samen getuigen: het Evangelie uitdragen, tijdens kerkdiensten maar ook in het dagelijkse leven door woord en daad.

Lees Meer

Pastoraat


Het pastoraat

Het pastoraat binnen de kerk is een belangrijke functie. Vanuit het pastoraat komen we tot contacten waarin we onder andere geloofsgesprekken voeren. We zien naar elkaar om en delen het geloof. Via het pastorale werk merken we als gemeente dat we één zijn en met elkaar verbonden door ons geloof.

Het pastorale team bestaat uit de dominee, de ouderlingen, het pastorale bezoekteam, wijkassistenten en een ouderen bezoekersgroep.

De dominee is de spil in het pastoraat. Zo bezoekt hij onder andere gemeenteleden die ziek zijn, in hun laatste levensfase zitten en nabestaanden. Ook bij andere situaties kan er een beroep op de dominee worden gedaan. De dominee woont regelmatig de kerkenraadsvergadering bij.

De ouderlingen hebben een meer coördinerende en organiserende rol. Zij wonen de vergaderingen bij en sturen samen met de dominee het pastorale team aan. Zij onderhouden contact met de wijkassistenten en dragen zij zorg voor het goed verlopen van de kerkdiensten. Ze verzorgen de afkondigingen en houden oren en ogen open voor lief en leed in de gemeente.

In kerkdiensten zijn ze ouderling van dienst. Ook bij een huwelijks- en rouwdiensten zijn ze vertegenwoordigd. Samen met de voorganger doen ze de voorbereidingen voor deze diensten.

De ouderlingen organiseren onder andere koffie-ochtenden, speciale bijeenkomsten en diensten, vaak in samenwerking met andere kerkenraadsleden en/of gemeenteleden.

Het pastorale bezoekteam bezoekt mensen voornamelijk in de leeftijd van 70+, nieuwe dorpsbewoners en zo nodig gemeenteleden wanneer hier een reden voor is. Zij bezoeken hun mensen met regelmaat waardoor een vertrouwensband ontstaat.

De wijkassistenten leggen bezoekjes af in de hun toebedeelde wijken. Zij bezoeken gezinnen bij geboorte, jubilea en verjaardagen 75 +. Daarnaast bezoeken zij de nieuw ingekomen gemeenteleden en brengen zij bij thuiskomst uit het ziekenhuis een bloemetje. Ze wonen de rouw- en trouwdiensten bij van de leden uit hun wijk.

De bezoekersgroep is er speciaal voor de gemeenteleden die in een verpleeg- of verzorgingshuis elders wonen, maar nog lid zijn van onze gemeente. Zij worden maandelijks bezocht.

Lees Meer

Kerkdiensten


Iedere zondag is er om half tien een kerkdienst, afwisselend in de Tsjerke op 'e Terp en de Eben Haëzertsjerke in Ie. Daarnaast zijn er enkele malen per jaar diensten op de zondagochtend in de Nicolaastsjerke te Eastrum of in de Petrustsjerke te Jouswier.

Enkele malen per jaar worden er gezamenlijke kerkdiensten gehouden met de Protestantse Gemeente van Ingwierrum op Hemelvaartsdag en in de zomerperiode.

Informatie over de kerkdiensten vindt u in het kerkblad Geandewei of in de agenda op de website. Diensten zijn rechtstreeks, of op een later tijdstip te beluisteren via de website: kerkdienstgemist.nl

Lees Meer

Bestuur


Binnenkort beschikbaar.

Lees Meer

Historie


Soms is het leuk om ook eens terug te kijken. Want ons jeugdhonk in Ee bestaat al een behoorlijke tijd. In 1989 werd door de kerkenraden van de (toen nog) Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente de bovenverdieping van It Anker beschikbaar gesteld aan de jeugd in Ee. Nadat jongeren door midel van allerlei acties geld hadden ingezameld, werd de ruimte met hulp van heel veel vrijwilligers verbouwd tot jeugdhonk.

In de 2e helft van de jaren '90 bleek dat het gebouw It Anker niet meer aan de eisen van de tijd voldeed. Er is toen bekeken of het jeugdhonk een plekje in het nieuwe dorpshuis kon krijgen. Dat is gelukt. De kerkenraden hebben het runnen van het jeugdhonk overgedragen aan een nieuwe stichting: de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Ee. 

Sinds december 1998 is deze stichting huurder van de eerste verdieping van het dorpshuis en biedt de jeugd in Ee en omstreken een toch zeer gezellige ontmoetingsplek. De gemeente subsidieert het bestuur jaarlijks in de huur, andere huisvestingskosten en activiteiten. Het bestuur is druk in de weer om van 't Skûlplak een succes te maken.

Lees Meer

Kinderboek


Het meisje en de Magische vlasbloem' is een kinderboek dat speciaal is geschreven voor vlasmuseum It Braakhok in Ee. Het boek gaat over Femke, een vrolijk meisje van tien jaar dat met haar vader, moeder en broertje in het gezellige dorpje Ee woont. Haar klasgenoten vinden haar vreemd, omdat ze met bloemen kan praten. Ze geloven haar niet. Op een dag ontdekt Femke een heel bijzondere bloem, Vlassie. Al snel worden ze vriendinnen. Maar de vriendschap duurt maar kort, want op een dag is Vlassie plotseling verdwenen. Waar is Vlassie? Wat is er met haar gebeurd? En zal Femke Vlassie ooit nog terugzien?

Waar te koop?

De vriendschap die tussen Femke en Vlassie ontstaat sluit naadloos aan bij het thema 'Vriendschap' van de Kinderboekenweek die op 3 oktober van start gaat. Het verhaal is geschreven door Klasina van der Werf, de sprookjesachtige tekeningen zijn gemaakt door Hanna Terpstra van Hatsaflatsa Illustraties uit Leeuwarden en Jan Jaap Roos van Work it Out uit Noardburgum heeft de vormgeving voor zijn rekening genomen.

Het boek is voor €7,50 te koop bij:

  • Boekhandel Van der Velde in Dokkum
  • Boekhandel Van der Velde in Leeuwarden
  • Primera in Damwâld
  • Ook kun je het bestellen door een mail te sturen met naam en adresgegevens naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dan sturen we het boek op. In dat geval komen er wel €2,50 verzendkosten overheen. De totale kosten zijn dan €10,-

Het vlaslied

Vlaslied ' Eltsenien is Oars' van Onno Loonstra. Opgenomen in de Dream Project Studios, in samenwerking met muziekjuf Zwaanette Dijkstra van basisschool De Gearing in Ee en een koor bestaande uit ruim 30 kinderen uit Ee. Aanleiding voor dit lied is het verschijnen van het boek 'Het meisje en de magische vlasbloem' van Klasina van der Werf en Hanna Terpstra. Het boek en het lied maken onderdeel uit van een educatieproject van het vlasmuseum in Ee. In deze clip zijn afbeeldingen te zien uit het boek, foto's van vlas en vlasbloemen en filmpjes die tijdens de opnames van het lied zijn gemaakt.

Lees Meer

Contact en route


Lees Meer