Kerkblad


Nieuws en informatie uit en voor de gemeente vindt u in het kerkblad Geandewei. 

Geandewei verschijnt 1x per twee weken en een abonnement kost € 22,00 per jaar (2021)

Kopij inleveradres

mevr. Sietske de Jong-Kooistra
Dokter Ruinenstrjitte 7
9131 KN Ee
Tel: 0519 - 518681
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Abonnementenadministratie 

dhr. Jaap Hansma
Humaldawei 39
9131 EN Ee
Tel: 0519 - 518605
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees Meer

Welkom


Opmerking: 

Zoals u kunt zien wordt er momenteel hard gewerkt aan deze vernieuwde website. Heeft u nog opmerkingen of suggesties voor deze site, geeft u die dan door aan scriba of voorzitter. (zie contacten

Welkom

Welkom op de vernieuwde website van de Protestantse Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier. Op deze website vindt u praktische informatie aangevuld met achtergronden over onze gemeente.

Wie zijn wij: 

De Protestantse Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier is ontstaan in op 31 mei 2010 door fusie van de Nederlands Hervormde Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier en de Gereformeerde Kerk van EE. Zij maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland, de PKN.

De Protestantse Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier wil een Christelijke geloofsgemeenschap zijn waar iedereen welkom is, zowel leden, gasten als alle andere inwoners van Ee, Oostrum en Jouswier.

Visie: de Protestantse Gemeente Ee-Oostrum-Jouswier is een Christelijke geloofsgemeenschap: 

Navolgers van Jezus Christus – de Zoon van God

Wij geloven dat God ons en de wereld om ons heen heeft gemaakt. Hij heeft ons allen onvoorwaardelijk lief door zijn Zoon Jezus Christus die voor onze redding naar de aarde is gekomen, is gestorven aan het kruis en opgestaan uit de dood. Met Zijn Heilige Geest verandert en bemoedigt Hij ons zodat wij dichter bij Hem kunnen zijn. Dit willen wij aan iedereen doorgeven.

Dit zijn de uitgangspunten die wij hanteren.

  • Samen vieren: samen de goede boodschap vieren
  • Samen leren: het Woord van God uitgelegd krijgen, Bijbel lezen en toegerust worden
  • Samen dienen: ieders gaven inzetten en helpen waar geen helper is
  • Samen delen: gastvrij zijn, elkaar aanvaarden, voor elkaar bidden
  • Samen getuigen: het Evangelie uitdragen, tijdens kerkdiensten maar ook in het dagelijkse leven door woord en daad.
Lees Meer

Pastoraat


Het pastoraat binnen de kerk is een belangrijke functie. Vanuit het pastoraat komen we tot contacten waarin we onder andere geloofsgesprekken voeren. We zien naar elkaar om en delen het geloof. Via het pastorale werk merken we als gemeente dat we één zijn en met elkaar verbonden door ons geloof. 

Het pastorale team bestaat uit de dominee, de ouderlingen, het pastorale bezoekteam, wijkassistenten en een ouderen bezoekersgroep.

De dominee doet vooral crisispastoraat, wat inhoud dat hij gemeenteleden bezoekt die ernstig ziek zijn, in hun laatste levensfase zitten en voor de nabestaanden. Ook kunnen er andere redenen zijn die specifiek om begeleiding van de predikant vragen. Ook woont de predikant regelmatig de kerkenraadsvergadering bij. Hij is de begeleider van het pastorale team.

De ouderlingen hebben tegenwoordig een meer coördinerende en organiserende rol. Zij wonen de vergaderingen bij en sturen samen met de predikant het pastorale team aan. Zij onderhouden contact met de wijkassistenten. Ook dragen zij zorg voor het goed verlopen van de kerkdienst. Ze maken de afkondigingen en houden oren en ogen open voor lief en leed in de gemeente. 

In de kerkdienst zijn ze ouderling van dienst. Ook bij een huwelijk en rouwdienst is er een ouderling van dienst die ook vaak meegaat ter voorbereiding, samen met de predikant.
De ouderlingen organiseren bijvoorbeeld koffie-ochtenden, groot huis bezoeken, speciale bijeenkomsten en diensten, vaak in samenwerking met andere kerkenraadsleden en/of gemeenteleden.

Het pastorale bezoekteam bezoekt mensen voornamelijk in de leeftijd van 70+. Ook worden nieuwe dorpsbewoners bezocht en kan het ook zo zijn dat een gemeentelid, welke op één of ander manier extra steun nodig heeft, bezocht wordt. Het pastorale team bezoekt zijn of haar mensen met regelmaat. Zij kennen dus hun mensen en kunnen zo ook geloofszaken en andere problemen bespreekbaar maken. Ze zijn vertrouwd met hen. Er is ongeveer één keer per acht weken overleg met het team, samen met de predikant en de ouderlingen.

De wijkassistenten leggen bezoekjes af in de hele gemeente. Zij bezoeken de gezinnen waar een kindje geboren is. Ook brengen ze een bloemetje wanneer iemand thuiskomt uit het ziekenhuis. Ze wonen de diensten bij van bijvoorbeeld, huwelijk, doop en begrafenis. Ook bezoeken ze regelmatig de ouderen in hun wijk. Jaarlijks is er een gezellige ochtend met de wijkassistenten onder leiding van de ouderling(en) en een diaken. Hier worden vertrouwelijk knelpunten besproken. 

De bezoekersgroep is er speciaal voor de gemeenteleden die in een verpleeg- of verzorgingshuis elders wonen, maar nog voorkeurs lid zijn. Zij worden maandelijks bezocht.

Lees Meer

Kerkdiensten


Iedere zondag is er om half tien een kerkdienst, afwisselend in de Tsjerke op 'e Terp en de Eben Haëzertsjerke. Daarnaast zijn er nog enkele malen per jaar vesperdiensten op de zondagavond in de Nicolaastsjerke te Oostrum of in de Petrustsjerke te Jouswier.

Informatie over de kerkdiensten vindt u in het kerkblad of in de regionale kranten. Bijzondere diensten worden ook aangegeven op de agenda van de dorps-site. Diensten zijn rechtstreeks, of op een later tijdstip te beluisteren via de website: kerkdienstgemist.nl.

Lees Meer

Bestuur


Binnenkort beschikbaar.

Lees Meer

Historie


Soms is het leuk om ook eens terug te kijken. Want ons jeugdhonk in Ee bestaat al een behoorlijke tijd. In 1989 werd door de kerkenraden van de (toen nog) Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente de bovenverdieping van It Anker beschikbaar gesteld aan de jeugd in Ee. Nadat jongeren door midel van allerlei acties geld hadden ingezameld, werd de ruimte met hulp van heel veel vrijwilligers verbouwd tot jeugdhonk.

In de 2e helft van de jaren '90 bleek dat het gebouw It Anker niet meer aan de eisen van de tijd voldeed. Er is toen bekeken of het jeugdhonk een plekje in het nieuwe dorpshuis kon krijgen. Dat is gelukt. De kerkenraden hebben het runnen van het jeugdhonk overgedragen aan een nieuwe stichting: de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Ee. 

Sinds december 1998 is deze stichting huurder van de eerste verdieping van het dorpshuis en biedt de jeugd in Ee en omstreken een toch zeer gezellige ontmoetingsplek. De gemeente subsidieert het bestuur jaarlijks in de huur, andere huisvestingskosten en activiteiten. Het bestuur is druk in de weer om van 't Skûlplak een succes te maken.

Lees Meer

Kinderboek


Het meisje en de Magische vlasbloem' is een kinderboek dat speciaal is geschreven voor vlasmuseum It Braakhok in Ee. Het boek gaat over Femke, een vrolijk meisje van tien jaar dat met haar vader, moeder en broertje in het gezellige dorpje Ee woont. Haar klasgenoten vinden haar vreemd, omdat ze met bloemen kan praten. Ze geloven haar niet. Op een dag ontdekt Femke een heel bijzondere bloem, Vlassie. Al snel worden ze vriendinnen. Maar de vriendschap duurt maar kort, want op een dag is Vlassie plotseling verdwenen. Waar is Vlassie? Wat is er met haar gebeurd? En zal Femke Vlassie ooit nog terugzien?

Waar te koop?

De vriendschap die tussen Femke en Vlassie ontstaat sluit naadloos aan bij het thema 'Vriendschap' van de Kinderboekenweek die op 3 oktober van start gaat. Het verhaal is geschreven door Klasina van der Werf, de sprookjesachtige tekeningen zijn gemaakt door Hanna Terpstra van Hatsaflatsa Illustraties uit Leeuwarden en Jan Jaap Roos van Work it Out uit Noardburgum heeft de vormgeving voor zijn rekening genomen.

Het boek is voor €7,50 te koop bij:

  • Boekhandel Van der Velde in Dokkum
  • Boekhandel Van der Velde in Leeuwarden
  • Primera in Damwâld
  • Ook kun je het bestellen door een mail te sturen met naam en adresgegevens naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dan sturen we het boek op. In dat geval komen er wel €2,50 verzendkosten overheen. De totale kosten zijn dan €10,-

Het vlaslied

Vlaslied ' Eltsenien is Oars' van Onno Loonstra. Opgenomen in de Dream Project Studios, in samenwerking met muziekjuf Zwaanette Dijkstra van basisschool De Gearing in Ee en een koor bestaande uit ruim 30 kinderen uit Ee. Aanleiding voor dit lied is het verschijnen van het boek 'Het meisje en de magische vlasbloem' van Klasina van der Werf en Hanna Terpstra. Het boek en het lied maken onderdeel uit van een educatieproject van het vlasmuseum in Ee. In deze clip zijn afbeeldingen te zien uit het boek, foto's van vlas en vlasbloemen en filmpjes die tijdens de opnames van het lied zijn gemaakt.

Lees Meer

Contact en route


Lees Meer

Vrijwilligers


Waar zou het vlasmuseum zijn zonder deze vrijwilligers? Wij stellen ze aan u voor:


'Kennis over vlas moet bewaard blijven'

Naam: Jaap Broersma
Functie:
Bestuurslid, meester-verhalenverteller en ook wel ambassadeur van Ee genoemd.

Sinds wanneer vrijwilliger?

Toen ik op 61-jarige leeftijd in de VUT ging ben ik gevraagd door het bestuur van het vlasmuseum om vrijwilliger te worden. Eén van de oprichters, Jan Wouda, was overleden en ze zochten een vervanger. Ik twijfelde of het wat voor mij was, maar ben nog altijd blij dat ik het heb gedaan.

Affiniteit met vlas?

Als klein jongetje kwam ik al in het Braakhok om hede (afval van vlas) op te halen. Daar maakten we propjes van voor onze proppeschieters. Dat was ons speelgoed van vroeger. Ik heb een boerenachtergrond en heb geleerd om vlas met de hand uit de grond te trekken. Dit gebeurt met wortel en al om een zo lang mogelijke vezel te kunnen gebruiken. Ik heb ook jaren voor boeren vlas gebonden. Dat laatste is echt een handigheidje, dat kan niet iedereen.

Grootste drijfveer:

Ik vind het belangrijk dat alle kennis over vlas bewaard blijft. Vandaar dat ik me als vrijwilliger inzet voor vlasmuseum It Braakhok in Ee. Bovendien vind ik het belangrijk dat we ons dorpje Ee met dit vlasmuseum op de kaart zetten!


'Verhaal van vroeger doorvertellen'

Naam: Sikke Tuma (In Memoriam)
Functie:
Bestuurslid

Sinds wanneer vrijwilliger?

Ik ben begonnen vanaf het moment dat wij de supermarkt in Ee verkochten. Dat was in 2001. Het bestuur heeft me gevraagd vrijwilliger te worden, omdat ik vanaf die tijd meer vrije tijd had. Ik ben een ondernemer, dus geen boer. Wat dat betreft voel ik me in dit bestuur een vreemde eend in de bijt.

Affiniteit met vlas?

Ik ben opgegroeid in Ee dus daardoor ben ik bekend met het vlasgebeuren. Ik vind het leuk om erover te vertellen. Het mooiste vind ik dan ook om demonstraties te geven. Dat ligt me wel. Inmiddels heb ik geleerd om te repelen, braken en zwingelen, oftewel de bewerkingen die nodig zijn om van vlas linnen te maken.

Grootste drijfveer:

Ik vind het belangrijk om het verhaal van vroeger door te vertellen voor het dorp en de omgeving. Maar bovenal vind ik het prachtig werk om te doen, samen met de andere mannen van It Braakhok.

Sikke Tuma is op 20 april 2019 overleden. Dankbaar zijn wij voor alles wat hij voor vlasmuseum It Braakhok heeft gedaan. Wij zullen zijn betrokkenheid en enthousiasme missen.


'Vlasmuseum in stand houden'

Naam: Egbert Luinstra
Functie:
Bestuurslid

Sinds wanneer vrijwilliger?

Ik help al een paar jaar mee met demonstraties voor It Braakhok. In eerste instantie ben ik gevraagd om af en toe wat te helpen, maar sinds de verbouwing in 2018 ben ik intensief betrokken bij het vlasmuseum.

Affiniteit met vlas? 

Ik heb een brede interesse voor alles van vroeger. Vlas is daar een onderdeel van. Ik ben een boerenzoon en heb veel gelezen over alles wat met vlas te maken heeft. Het blijft bijzonder om te zien dat vlas zomaar uit de grond komt en dat je het ook nog kunt gebruiken voor kleding en andere producten.

Grootste drijfveer:

Ik vind het belangrijk dat we als vrijwilligers het vlasmuseum in stand houden. Als er geen mensen meer zijn die zich hier voor inzetten, dan houdt het op. Dat zou zonde zijn.


'Goed om achterom te kijken'

Naam: Onno Loonstra
Functie: Penningmeester/secretaris

Sinds wanneer vrijwilliger?

Ik ben in 2016 gevraagd door de vrijwilligers van It Braakhok gevraagd om hen te helpen op het gebied van financiën en administratie.

Affiniteit met vlas?

Ik geef geen demonstraties en rondleidingen, dus in die zin heb ik geen affiniteit met vlas. Wel vind ik het belangrijk dat het vlasmuseum blijft bestaan. In deze hectische wereld is het soms goed om even achterom te kijken.

Grootste drijfveer?

Ik vind het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn. Als inwoner van Ee draag ik daarom graag mijn steentje bij aan het vlasmuseum. De heropening van It Braakhok en het kinderboek over de vlasbloem hebben me zelfs geïnspireerd tot het maken van nieuwe liedjes.


'Kinderen naar het museum 'lokken''

Naam: Klasina van der Werf
Functie:
PR

Sinds wanneer vrijwilliger? 

Sinds de verbouwing van het museum waarmee we in 2016 zijn begonnen. Ik ben vanuit de Dorps Ontwikkelings Maatschappij (DOM) gevraagd om de teksten voor de bordjes in het nieuwe museum te schrijven. Van het één kwam het ander. Een folder en deze website volgden en in oktober verschijnt er zelfs een kinderboek voor het vlasmuseum.

Affiniteit met vlas? 

Eerlijk gezegd wist ik niet dat vlas zo'n bijzonder gewas was, totdat ik me erin verdiepte tijdens het schrijven van de teksten voor het vlasmuseum. Het is niet alleen bijzonder dat er van een vlasplant kleding kan worden gemaakt, maar ook de sociale kant van het verhaal spreekt me aan. Het is onvoorstelbaar hoe hard mensen hier vroeger in dit Braakhok hebben gewerkt voor heel weinig geld.

Grootste drijfveer?

Dat het museum behouden blijft voor de toekomst. Het is al mooi dat het museum nu elke dag geopend is en dat mensen hier zo naar binnen kunnen wandelen. De volgende stap is om ook weer kinderen naar het museum te 'lokken'. Om dat te bereiken hebben we een mooi educatieproject opgezet.

Lees Meer

Historie Braakhok


In de regio Noordoost-Friesland werd tot ongeveer 1960 nog vlas verbouwd. Maar doordat het bewerken van vlas zo arbeidsintensief was en omdat de lonen stegen, was het niet meer rendabel. Het gebouw waar het vlasmuseum in gevestigd is was vroeger een echt 'Braakhok'. Hier werkten mensen die moeite hadden rond te komen. Het was een soort sociale werkvoorziening. In 1976 is de Stichting Braakhok opgericht en twee jaar later is het museum geopend om te laten zien hoe hard de mensen hier vroeger gewerkt hebben om van vlas ongesponnen linnen te maken. Het museum is in 2018 vernieuwd en klaar gemaakt voor de toekomst. Vanaf nu is het elke dag geopend, dus neem gerust een kijkje bij 'It Braakhok' aan de Foeke Sjoerdsstrjitte 9 in Ee. 

Lees Meer