Informatie Jeugdspelers


Inleiding

Als jeugdbestuur willen wij hierbij informeren wat wij als voetbalclub voor de jeugd betekenen en hoe we er voor kunnen zorgen dat zowel de jeugdspelers, trainers, ouders en leiders met elkaar leuk kunnen voetballen. Naast duidelijkheid over waar wij als vereniging voor staan, proberen we ook uiteen te zetten wat wij van ouders van jeugdleden, en van (jeugd)leden zelf verwachten. Een lidmaatschap geeft namelijk rechten en plichten voor iedereen.

Doel van deze informatie

Duidelijkheid geven over wat ouders en jeugdleden van V.V. Oostergo mogen verwachten en wat de vereniging van ouders en jeugdleden verwacht.

Aan het lidmaatschap van een vereniging of sportorganisatie zitten naast financiële ook andere verplichtingen. Als sportbestuurders verwachten wij inzet en bijdrage van iedereen die met de voetbalclub te maken heeft. Aan het lidmaatschap bij een vereniging zal de verplichting gekoppeld worden actief te zijn of te worden binnen de club. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat het vrijwilligerswerk door vele mensen gedragen wordt. Een vereniging is er voor haar leden, maar kan alleen bestaan door de inzet van haar leden, vrijwilligers, sponsors en donateurs.

Wat verwacht V.V. Oostergo van (een) ouder(s)

Dat u contributie betaalt.

Er is een aparte pagina opgenomen waarin alles wordt uitgelegd over het betalen van het contributiegeld.

Dat u bereidt bent om als chauffeur een aantal keren per seizoen met het team van uw zoon of dochter mee te rijden en de wedstrijdkleding te wassen.

De meeste leiders werken met lijsten waarop staat aangegeven welke ouder wanneer aan de beurt is om het vervoer te verzorgen. Daarnaast geven de leiders op deze lijst aan wie wanneer een wasbeurt heeft.

Dat u niet te snel nee zegt.

Een vereniging kan alleen draaien met de hulp van vrijwilligers. Alle ouders die kinderen hebben bij onze vereniging moeten daarin hun verantwoordelijkheid kennen.

Dat u bereidt bent om minimaal een seizoen als (mede)leider van een jeugdteam op te treden.

We willen hiermee voorkomen dat een team van onze vereniging niet kan deelnemen aan de competitie, omdat er geen leiders gevonden konden worden. We doen er met elkaar alles aan om ervoor te zorgen dat de jeugd kan voetballen.

Dat u belangstelling heeft voor de verrichtingen van uw kinderen.

Met name naarmate kinderen ouder worden zie je vaak dat de ouders de sportverrichtingen van hun kinderen minder volgen. Voor alle kinderen is het geweldig wanneer er ouders aan de lijn staan om hun aan te moedigen.

Dat u zorgt dat uw kinderen de juiste uitrusting hebben.

De voetbalvereniging zorgt voor de wedstrijdkleding. Daarnaast verwachten we dat ouders zorgen voor (verplichte) beenbeschermers en voetbalschoenen. De voetbalvereniging Oostergo heeft een eigen kledinglijn (shirt, short, sokken, tas). Dit kan aangeschaft worden via de webshop. Voor de trainingen is het verstandig om trainingspakken aan te schaffen. Met name tijdens koude herfstavonden is het beter voor de spieren om met een lange trainingsbroek te trainen. Daarnaast kan een jeugdlid een sporttas van voetbalvereniging Oostergo aanschaffen die gebruikt kan worden tijdens trainingen of wedstrijden. Hiervoor kun je Reina van der Kant benaderen. Kosten voor deze sporttas zijn:

Klein €10,-
Middel €20,-
Groot €30,-

Dat u zorgt voor dat uw kind douchespullen mee heeft voor na de wedstrijd

Na de wedstrijd is het verplicht om met elkaar te douchen. Mocht het een gemengd team zijn, dan is er de mogelijkheid dat meisjes apart van de jongens kunnen douchen. Hiervoor wordt de kleedkamer van de tennisvereniging gebruikt.


Wat kunt u als ouder(s) van de V.V. Oostergo verwachten

Een goede begeleiding van de jeugdteams.

Het streven is om per team een leider te vinden die zaterdags tijdens de wedstrijd de coaching verzorgen. Ook de verdere organisatie rond het team wordt door deze mensen voor hun rekening genomen. In de eerste instantie proberen we hiervoor ouders te vinden van spelers die in het betreffende team spelen, als dit niet lukt dan gaan we op zoek naar andere vrijwilligers. Veel leiders werken met zogenaamde chauffeurs-/waslijsten, dit zijn lijsten waarop is vastgesteld welke ouder voor een bepaalde zaterdag het vervoer of de was verzorgt. Leiders vinden is een van de grootste problemen, het wordt steeds moeilijker om voor alle teams mensen te vinden.

Goed verzorgde trainingen.

Onze doelstelling is om voor elk team een goede trainer te vinden voor het leiden van de trainingen.

Zaalvoetbal in de winter.

Tijdens de winterstop doen alle jeugdteams mee aan zaalvoetbalcompetities en zaalvoetbaltoernooien. Soms vinden er zaaltrainingen plaats in het dorpshuis.

Een goed verzorgde accommodatie.

Met z'n allen proberen we de accommodatie van onze vereniging zo netjes mogelijk te houden. Hiervoor zijn alle voetballers natuurlijk medeverantwoordelijk.

Huis- en gedragsregels

 • Voetbalschoenen na afloop van de wedstrijd of training schoonmaken op de daarvoor bedoelde borstels. Het is verboden om schoenen onder de kranen in de box te reinigen.
 • Niet op voetbalschoenen in de kantine.
 • Fietsen plaatsen in de daarvoor bestemde rekken.
 • Kleedruimtes netjes en schoonhouden. Na het douchen worden de doucheruimtes door de spelers zelf schoongemaakt.
 • Altijd afbellen bij verhindering van een training (voor 13.00 uur) of een wedstrijd.
 • Afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Douchen is na een wedstrijd verplicht.
 • In de kleedruimtes mag niet worden gerookt. Ook voor, tijdens en na de wedstrijd/trainingen wordt er niet gerookt.
 • Kleding in de kleedruimtes netjes ophangen of in de sporttas opbergen.
 • Waardevolle spullen niet achterlaten in de kleedruimtes. Dit kan worden afgegeven bij de leiders, trainer of kantinebeheerder.
 • Schade aan materiaal van de vereniging ontstaan door toedoen van leden of niet leden wordt op de daders verhaald.
 • Niet vloeken of schelden.
 • Sportief zijn. 
 • Niet pesten. We hebben respect voor elkaar.
 • Tenues zijn eigendom van de club, dus wees hier voorzichtig mee.
 • Als er problemen zijn binnen een team, wacht dan niet en neem meteen contact op leiders en/of trainer. Zij zijn er om hierin te helpen. Ook kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. Haar contactgegevens kun je vinden bij de algemene informatie.
 • Boetes die voortvloeien uit boekingen worden door de spelers zelf betaald.


Communicatie

Hoe blijf ik op de hoogte van de activiteiten van V.V. Oostergo?

Clubblad.

Het clubblad "Meielkoar ien" verschijnt twee maal per jaar. In dit blad is een rubriek Nieuws van het Jeugdbestuur opgenomen en deze rubriek wordt door het jeugdbestuur gebruikt om nieuwtjes e.d. richting jeugdleden en ouders te communiceren.
In het clubblad staan ook alle commissies genoemd, mocht u opmerkingen of suggesties hebben richting één van deze commissies dan staat in het clubblad met wie contact kan worden opgenomen.

Prikbord.

Het prikbord bij de kantine wordt gebruikt om de aanvangstijden van wedstrijden aan te plakken.

Jeugdleiders en trainers.

Zorg er altijd voor dat de telefoonnummers van de leiders en de trainer bekend zijn.

Jeugdbestuur.

Het jeugdbestuur is aanspreekpunt voor alle vragen, opmerkingen en suggesties over alle zaken aangaande jeugdvoetbal. Namen en de telefoonnummers van alle jeugdbestuursleden staan op de website onder algemene informatie vermeld.

Meer informatie over de contributie of lid worden? Klik dan hier.

Lees Meer

Jubileumgids


Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum heeft V.V. Oostergo een jubileumgids uitgegeven. Hieronder kunt u deze bekijken.

Lees Meer

Programmablad "De Inswinger"


Het programmablad "De Inswinger" verschijnt bij iedere thuiswedstrijd van het vlaggenschip van de V.V. Oostergo (V.V. Oostergo 1) en wordt geproduceerd in opdracht van de Supportersvereniging. Alle bezoekers van de thuiswedstrijden van de V.V. Oostergo 1 ontvangen dit blad bij de ingang van ons sportpark "De Streng".

"De Inswinger" bevat o.a. een voorwoord, het wedstrijdprogramma en de stand van de V.V. Oostergo 1 en een beantwoorde vragenlijst over onze vereniging door een vaste supporter. Hiernaast is er voor belanghebbenden (organisaties/bedrijven) ruimte aanwezig een advertentie te plaatsen.

Voor meer informatie over het programmablad "De Inswinger", kunt u contact opnemen met de Supportersvereniging.

Lees Meer

Clubblad "Meielkoar Ien"


Het clubblad wordt twee keer per jaar uitgegeven en uitgereikt aan alle leden en belanghebbenden van de vereniging.

Klik hier voor de redactie van het clubblad.

Lees Meer

AVG Privacy Policy


Voetbalvereniging Oostergo (hierna te noemen: V.V. Oostergo) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. V.V. Oostergo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als V.V. Oostergo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het bestuur van de vereniging.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door V.V. Oostergo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan het lidmaatschap.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan V.V. Oostergo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN nummer;
 • Geboortedatum.


Uw persoonsgegevens worden door V.V. Oostergo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijke bewaartermijn).


Verwerking van persoonsgegevens van trainers/medewerkers

Persoonsgegevens van trainers/medewerkers worden door V.V. Oostergo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan V.V. Oostergo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.


Uw persoonsgegevens worden door V.V. Oostergo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijke bewaartermijn).


Verwerking van persoonsgegevens van donateurs en sponsors

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door V.V. Oostergo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de vereniging.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen donateurschap/sponsor overeenkomst;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan V.V. Oostergo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN nummer


Uw persoonsgegevens worden door V.V. Oostergo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijke bewaartermijn).


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

V.V .Oostergo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens V.V. Oostergo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • De bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Lees Meer

Boeren stypje V.V. Oostergo


Mts van der Beek, Westergeest
Mts C.T. Boersma en S. Boersma-Hiemstra, Ee
R.R. Boersma, Ee
Mts J. Douma, M. Douma-Zijlstra en W. Douma, Ee
Mts K., S. en M. Eisenga, Ee
B. Hansma, Ee
Mts Hoeksma en Wierda, Westergeest
Mts A. Holwerda en A.T. van der Meulen, Ee
Mts Jensma, Engwierum
Mts R.H. Kampen en J. Terpstra, Jouswier
Mts O. Kooistra en J. Kooistra-Elzinga, Westergeest
V.o.f. Kooistra-Mulder, Ee
Mts Kroodsma, Engwierum
S. Meindersma, Ee
E. Meinsma, Ee
T.A. Oosterhof cv bouboer, Engwierum
K. Postmus melkveehouderij, Westergeest
M.P. Prins, Engwierum
Mts W. Sikkema & W. Sikkema, Westergeest
Mts P. en R. Sipma – Timpelsteed, Engwierum
Mts Steeghs, Engwierum
W. Terpstra – Roersma Sate, Ee
D.S. Vries, Engwierum

Lees Meer

Wedstrijdbalsponsors


Onze wedstrijdbalsponsors:

Supportersvereniging Oostergo - Ee
Vriendenclub Oostergo - Ee
Frans Schreiber - Engwierum
Reinder Boersma - Ee
Restaurant Herberg De Pater - Engwierum
Ids Sipkema technische handelsonderneming - Engwierum
Loonbedrijf S. Hoeksma - Westergeest
Sije Heidstra - De Westereen
De Jong grondverzet - Westergeest
Ate Wiersma Hovenier - Oudwoude
Klaas en Anneke van der Wagen - Ee
Allert Pol fysiotherapie - Buitenpost
Theo Rutter bestratingsbedrijf - Buitenpost

Lees Meer

Kledingsponsors


Voor meer informatie, inzake de kledingsponsoring, kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kledingsponsors V.V. Oostergo

Wijbenga Hoveniers, Ee
Dijkstra Schroot en Metalen - Dokkum
Sport 2000 - Dokkum
Fysiotherapie Allert Pol - Buitenpost

Lees Meer

Reclamebordsponsors


Langs het hoofdveld van de V.V. Oostergo biedt de vereniging organisaties/bedrijven de mogelijkheid tot het plaatsen van reclameborden. Zo kunnen sponsoren hun naamsbekendheid in de regio vergroten op een maatschappelijk verantwoorde manier. De afmetingen van het reclamebord en de locatie langs het veld worden in overleg met de sponsorcommissie bepaald. De sponsorcommissie kan zorgdragen voor de gehele gang van zaken, van fabricage tot plaatsing. Hierdoor verliest de sponsor geen kostbare tijd en kan deze tijd benut voor haar bedrijfsactiviteiten.

Voor meer informatie, inzake de reclamebordsponsoring, kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hoofdsponsor:

Wijbenga Hoveniers

Subsponsor

Dijkstra Schroot & Metalen

Sponsorgroep

Aannemersbedrijf Visser
Mechanisatiebedrijf Veenma
Bouwbedrijf Dijkstra/de Graaf
Wilman streekwinkel

Reclamebordsponsors

AB vakwerk, Dokkum
Abiant uitzendburo, Surhuisterveen – Feanwalden
Albert Heijn, Dokkum
AllPrint, Dokkum
ASD Automaterialen, Dokkum
Bouwbedrijf D. Adema, Westergeast
Burt Sytsma Photography, Ie
Danthas ICT, Drachten
P. Hiemstra Schoonmaakbedrijf, Dokkum
Eetcafé De Boerkes, Ie
De Haan Westerhoff, Drachten
ABD Renaultgarage, Dokkum
Financieel Advieskantoor Corry Alting, Westergeast
De aparte mantsjes, Ie
Van Assen
Bakkerij van der Bijl, Kollum
M.J. Borger Transport, Ie
Auto Dijk, Dokkum
Extenso Assurantiën, Kollum
Foeke Dijkstra ongediertebeheersing, Oudwoude
Foox Groothandel Bergsma, Franeker
Groep Ajax-bord, Ie
Groep Feijenoord bord, Westergeast
Heidstra Media, De Westereen
Herberg it Foestrum, Westergeast
Herstel Friesland – Dokkum
Hoek Agro, Ie
Slagerij Menno Hoekstra , Eanjum
Hoek-Trans, Ie
Hovenga garage, Metslawier
Hummel, Haulerwijk
InterSport, Dokkum
Onderhoudsbedrijf G. de Jong, Ie
J-Media
Jumbo supermarkt, Kollum
Van Kammen Metaalhandel & Autodemontage, Dokkum
Van Kammen Tenten & Catering, Easternijtsjerk
Keizer Autoservice, Aldwald
Kramer BV
Luinstra fietsen, Kollum
Marten Wiersma Vis, Ie
Mechan Noord, Ie
Micro Nutritions , Surhuizum
Miko Koffie, Gieten
Muta Sport, Leeuwarden
NNRD, Drachten
Nutma Schilders, Metslawier
Allert Pol Fysiotherapie, Buitenpost
Loonbedrijf Postma, Westergeast
Prins, Ingwierrum
Ijzerhandel Raadsma, Dokkum
Autobedrijf Robroch, Ingwierum
Plus Supermarkt, Eanjum
Stormer Hairstyling, Dokkum
Supportersvereniging vv Oostergo, Ee
Talsma Electro World, Dokkum
Talitha, Kollumerpomp
Topteam Agrarische Assurantien, Oosternijkerk
De Vries, Ingwierrum

Slagerij Weidenaar, Dokkum
Wooncentrum Dokkum, Dokkum
Wynsma Mechanisatie, Leeuwarden
Yacht supplier, Westergeast
Zijlstra Metslawier, Metslawier
Zijlstra Verhuur, Dokkum
Van Mossel Autolease, LeeuwardenLees Meer

Redactie clubblad


De redactie van het clubblad bestaat uit:

Wieger Sikkema
Jantina Kooistra


Stukken voor het clubblad kunnen aangeleverd worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Lees Meer