Overige organisatie


Consuls

A. Zijlstra
Foeke Sjoerdstrjitte 7
9131 LB Ee
Tel: 0519 - 518606

Kantine

Jelmer Hoekstra & Denise Hoogland
Tel: 06-11961424

Gerben van der Veen
Nynke
Marrit

Vertrouwenspersoon

A. de Visser
Tel: 06-81284783

Webmasters

Jantina Kooistra
Tel: 06-33724449

Burt Sytsma
Tel: 06-10796154

Heeft u nieuwsberichten of agendapunten voor op de website? Of heeft u suggesties of verbeterpunten voor de website?
Voor al deze vragen kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Overige telefoonnummers

Clubgebouw "Oan è line"
Stienfeksterwei 11
9131 KK Ee
Tel: 0519-518680


Bankrelaties: 

Voetbalvereniging NL87 RABO 0346 1628 74
Supportersvereniging NL11 RABO 0346 1494 01
VriendenclubNL92 RABO 0179 1572 05
ClubbladNL87 RABO 0346 1628 74
Lees Meer

Trainers


Senioren / A-selectie:

Willem Huizing

Senioren / B-selectie:

Willem Huizing


JO-15:

Riemer Hoekstra en Hendrik Dijkstra

JO-12:

Romke Nutma

JO-11:

Arjen Raap

JO-10:

Harmen Wybren Nutma en Jorrit Wolters

JO-8:

Anthony Veendorp, Rienk Kingma en Job Wilman


Lees Meer

Vriendenclub


In het seizoen 1999/2000 is het initiatief genomen om een Vriendenclub in het leven te roepen. De Vriendenclub is een instantie, vergelijkbaar met een "Club van 100", die zich inzet voor de algemene ondersteuning van de vereniging. Hierbij moet gedacht worden aan ondersteuning, waarbij iedereen, die betrokken is bij de vereniging, baat heeft. Momenteel telt de Vriendenclub 65 vrienden.

Vanaf seizoen 2001/2002 is besloten een bestuur samen te stellen, die de activiteiten van de vriendenclub coördineren. De oprichters, Lieuwe Huisman en Eabele Talstra, hebben hun taken destijds overgedragen aan het door de Vrienden gekozen bestuur: dat toen bestond uit Wieger Sikkema (voorzitter), Anthony de Graaf (secretaris) en Arjen Hoekstra (penningmeester). Direct na het aantreden van het bestuur werd er een lijst met spelregels (een soort van statuten) voorgelegd aan de Vrienden. In deze lijst met spelregels is vastgelegd hoe er gehandeld dient te worden door het bestuur en de vrienden. De lijst met spelregels werd unaniem door de Vrienden goedgekeurd.

Sinds de oprichting heeft het bestuur, samen met de Vrienden natuurlijk, vele bijdrages geleverd aan de vereniging. De eerste grote actie was in de zomerstop tussen seizoen 2001/2002 en 2002/2003. Toen is er door een groep Vrienden keihard gewerkt om de binnenkant van de kantine "Oan è line" op te knappen. Gezamenlijk is ervoor gezorgd dat de kantine een nieuwe verlichting heeft gekregen in de vorm van spots welke verwerkt is in een nieuw plafond. Naast het nieuwe plafond en de nieuwe verlichting, heeft de binnenkant van de kantine ook een nieuwe kleur gekregen. De muren en deuren zijn in een crèmekleur geverfd en de balken en kozijnen in kastanjebruin. Deze kleurencombinatie is overigens gekozen in samenwerking met een regionaal schildersbedrijf. Dat dit eerste project van de Vriendenclub een succes is geworden, mag worden geconcludeerd uit het uiteindelijke resultaat en de vele positieve reacties die zijn ontvangen. Daarna zijn er nog vele vernieuwingen geweest waar de vriendenclub aan heeft bijgedragen.

In de toekomst hoopt de Vriendenclub meer van zulke projecten te kunnen realiseren, maar dat kan natuurlijk alleen, wanneer er én voldoende vrienden zijn én voldoende ingediende ideeën.

Tot slot verwachten wij van de huidige vrienden dat zij samen met het bestuur proberen nieuwe vrienden te werven. Nieuwe vrienden kunnen aangemeld worden bij één van de onderstaande bestuursleden.

Voorzitter:

S. de Jong
Tel: 06-53855092

Secretaris:

Jacob Dorhout
Tel: 06-57050192

Penningmeester:

Andre Haaksma
Tel: 06-25412151

Lees Meer

Sponsorcommissie


De sponsorcommissie verzorgt het contact met onze sponsoren.

De sponsorcommissie bestaat uit:

Wieger Sikkema
06-27308338

Burt Sytsma
0519-518204

Pyt Fetze Boersma
0519-518988

Tity Haaksma - Heeringa
0519-518694


Zij zijn tevens ook te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lees Meer

Supportersvereniging


De supportersvereniging zijn de heel actieve supporters van VV Oostergo. Ze organiseren allerlei leuke activiteiten voor alle supporters van de club en zetten regelmatig een pupil van de week in het zonnetje. 

Het bestuur van de supportersvereniging bestaat uit:

Voorzitter  Douwe Kroodsma
Secretaris Williena Kampen
Penningmeester Sjoerd Zijlstra
Leden               Douwe Kroodsma
Arjen Raap
Marjon van der Wielen
Peter Hekstra

Lees Meer

Jeugdbestuur


Voorzitter:

Froukje Prins
Tel: 06-12161942

Leden:

Gert Wolters
Tel: 06-51597245 

Anthony Veendorp
Tel: 0519-518768

Reina van der Kant
Tel: 06-15553099

Sieman Jan Kampen
Tel: 06-37403582

Lees Meer

Bestuur


Voorzitter (interim): 

Wieger Sikkema
Tel: 06- 27308338

Secretaris:

Jantina Kooistra
Tel: 06-33724449

Penningmeester:

Willem Bekker
Tel: 06-15454535

Financieel adviseur:

Durkje Nynke Tibma
Tel: 0519-518970

Leden:

Geert de Jong
Tel: 06-51043833

Hendrik Dijkstra
Tel: 06-40989750

Lees Meer

Historie


Historie van V.V. Oostergo

V.V. Oostergo is opgericht op 28 juli 1964, de vereniging bestaat inmiddels al meer dan 55 jaar. 

De vereniging is ontstaan door toedoen van toenmalig Ds. Sinia uit Ee, die vond dat de jeugd meer (sport)vertier nodig had. Samen met een aantal sportliefhebbers uit het dorp, waaronder Oane Visser (overleden 2014) en erelid Æbele Talstra is toen de voetbalvereniging opgestart. Dit leidde er toe dat in november 1964 de eerste wedstrijd werd gespeeld. 

De naam Oostergo is vernoemd naar de streek Oostergo, een gebied dat zich uitstrekt ten oosten van de voormalige Middelzee (nu 't Bildt) naar het Lauwersmeer, dus bijna geheel Noordoost Friesland. 

De vereniging is gehuisvest aan de Stienfeksterwei in Ee, waar het de beschikking heeft over twee voetbalvelden en een trainingsveld. De naam van het sportpark waar ook de tennisclub en de kaatsvereniging huisvesten is "De Streng". Deze naam is eind jaren tachtig naar voren gebracht door het inmiddels overleden erelid en voormalig consul, Oenze Plantinga. De naam "De Streng" is een benaming die in de volksmond in Ee werd gebruikt voor de landerijen waarop nu de voetbalvelden liggen. 

Het sociale aspect staat nog steeds hoog in het vaandel van de vereniging. Het samen met elkaar voetballen op een sportieve en recreatieve manier is het doel. De vereniging telt momenteel ongeveer 150 leden, waaronder 80 jeugdleden. Bijna alle leden zijn afkomstig uit Ee, Engwierum en Oostrum. Twee van de vier leden van verdienste zijn inmiddels genoemd. De andere ereleden zijn Oane Attema en Bertus Vissia. Naast de vriendenclub heeft de vereniging ook een jeugdbestuur, supportersvereniging, onderhoudscommissie, clubblad redactie en een sponsorcommissie. Allemaal organen binnen de club die draaien op veel vrijwilligers, dit om het voortbestaan van de vereniging zo goed mogelijk te laten verlopen.

Lees Meer

Lidmaatschap V.V. Oostergo


Wil je lid worden van de voetbalvereniging Oostergo? 

Kom dan snel eens meetrainen om te kijken of het wat voor je is! Je kunt 4 keer gratis meetrainen voordat je je lidmaatschap aanvraagt. Zo kun je kijken of voetbal wat voor je is. Ook is er de mogelijkheid om verenigingslid te worden. Hieronder staan de stappen beschreven die jij of je ouder dient te volgen om je lid te maken van onze vereniging.

Op deze pagina vind je ook informatie over hoe je jouw lidmaatschap kunt beëindigen.

Het lidmaatschap start vanaf 5 jaar. Is uw kind bijna 5 jaar? Dan mag uw kind kosteloos meetrainen in de laatste vier maanden voordat hij/zij 5 jaar wordt. Vanaf 5 jaar kan een kind aangemeld worden als lid. 

Aanmelden als lid

Personen die zich willen aanmelden als lid van onze vereniging, kunnen het aanmeldingsformulier nieuw lid downloaden (zie onderaan deze pagina) of aanvragen bij onze ledenadministrateur Ineke Kooistra. Het volledig ingevulde aanmeldingsformulier kan vervolgens ingeleverd worden bij Ineke Kooistra of gemaild worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vragen wij ook toestemming voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens. U kunt dit formulier downloaden onder aan de pagina en ingevuld opsturen naar Ineke Kooistra/Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Als je niet (meer) actief wilt zijn als speler maar de club nog wel (financieel) wil ondersteunen, dan kun je verenigingslid worden. Voor € 36,00 per jaar ben je lid en kun je de ledenvergadering bijwonen. Ook voor het aanmelden als verenigingslid kun je gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Deze kan dan bij Ineke Kooistra ingeleverd worden of worden gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Contributie

De contributie, inclusief de bondsbijdrage, bedraagt vanaf 1 januari 2023 per categorie (peildatum leeftijdsgrens is volgens het reglement van de K.N.V.B. 1 januari van het jaar waarin het desbetreffende seizoen begint):

Categorie Leeftijd Per maand
1e en 2e-selectie nvt € 15,00
JO14 t/m JO1713 tot en met 18 jaar€ 11,00
T/m JO135 tot en met 12 jaar€ 8,00

De betaling van de contributie geschiedt via automatische incasso. Het bedrag wordt rond de 27e van de maand afgeschreven.

Kledinglijn

De voetbalvereniging Oostergo heeft een eigen kledinglijn (shirt, short, sokken, tas). Dit kan aangeschaft worden via de webshop. De leden hoeven geen wedstrijdkleding aan te schaffen. 

Beëindiging lidmaatschap VV Oostergo

Helaas zijn er situaties waarin je het lidmaatschap wilt opzeggen. Voordat je besluit om het lidmaatschap van de vereniging te beëindigen, zijn een paar zaken van belang:
  • Als er sprake is van een contributieachterstand, nog niet terug gegeven van in bruikleen verstrekte kleding of andere vorderingen, wordt het verzoek tot opzegging van het lidmaatschap niet in behandeling genomen.
  • Wie aan het einde van het seizoen wil stoppen, dient zijn/haar lidmaatschap voor 1 mei van het seizoen op te zeggen. Als het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar (1/8 t/m 31/7) tussentijds wordt opgezegd zal het lidmaatschap pas aan het einde van het verenigingsjaar worden beëindigd.
  • Opzeggen kan alleen schriftelijk of per email bij de secretaris/ledenadministrateur. Opzeggen bij trainers, leiders, barmedewerkers of andere vrijwilligers wordt niet geaccepteerd of als zodanig verwerkt. Dus stuur uw brief naar: Ledenadministrateur VV Oostergo t.a.v. I. Kooistra, Grienewei 5, 9131 EA Ee of per e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Voor een goede verwerking graag vermelden in uw brief of e-mail: Naam, adres, postcode en woonplaats, de geboortedatum van het opzeggende lid, de reden van de opzeggingen en de datum waarop de opzegging van kracht wordt.


Tussentijds opzeggen en waarom betalen voor het hele seizoen? 

In de eerste plaats is dit voor de continuïteit binnen een team van belang. Als een speler zo maar tussendoor zou stoppen, kan een heel team in problemen komen en dat kan natuurlijk niet! Daarom betaal je contributie voor een heel seizoen zonder recht op kwijtschelding van deze verplichting bij tussentijds opzeggen. Maar naast de sportieve kant, gaat de vereniging ook financiële verplichtingen aan voor een heel seizoen. Zo worden er afspraken/overeenkomsten gemaakt die gebaseerd zijn op het aantal leden. Denk aan de inschrijvingskosten van teams, de doorbelasting en van kosten door de KNVB of het bestellen van spelmaterialen. Daarom wordt het opzeggen van een lidmaatschap tijdens een seizoen niet toegestaan.

Zijn er geen uitzonderingen mogelijk? 

Het bestuur kan besluiten de verplichting om de contributie voor het hele seizoen te betalen, te laten vervallen. Maar alleen als hier gegronde redenen voor zijn. Denk hierbij aan verhuizing of een zeer ernstige blessure die verder voetballen in het lopende seizoen onmogelijk maakt.

Aanmeldingsformulier en AVG Toestemmingsverklaring

Bestandsnaam: Aanmeldingsformulier-lidmaatschap-voetbalvereniging-Oostergo-_20210409-092501_1
Bestandsgrootte 61 kb
Download Bestand
pdf
Bestandsnaam: AVGToestemmingsverklarin_20230328-054900_1
Bestandsgrootte 125 kb
Download Bestand
Lees Meer

Algemene informatie


Secretariaat

Jantina Kooistra
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Wedstrijdsecretariaat

R. Hoekstra 
Tel: 06-29142811
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Clubgebouw "Oan è line"

Sportpark "De Streng"
Stienfeksterwei 11
9131 KK Ee
Tel: 0519 - 518680


Opgericht

28 juli 1964


Website

Heeft u nieuwsberichten of agendapunten voor op de website? Of heeft u suggesties of verbeterpunten voor de website?
Voor al deze vragen kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


IBAN

NL87RABO0346162874

Lees Meer