Ladiesnight


Vrijdag 16 februari is het ladiesnight in de Jister 
Geef je snel op! Check de flyer hieronder voor meer informatie 
 

Lees Meer
PHOTO-2024-01-20-09-56-28-2 Koersbal

Eerste finalisten koersbal zijn bekend!


De eerste koersbalvoorronde vond gisteravond plaats. Hieronder de uitslag.
1 Stienfeksterwei 34
2 Tibma 32
3 Hedegeje 24
4 De Hitten 22
5 De Scherpschutters 21
6 Fivershof/Branbouren 20
7 Bernhardstrjitte 19
8 Skeperij 1 en 2 18 punten

De eerste vier zijn door, nummer vijf moet afwachten.
Voor volgende week hebben we ook weer alweer 9 teams😊!

Supporters, kom volgende week jullie favorieten weer aanmoedigen!
Lees Meer
A0B37512-90B9-4980-AC87-55ECD016F6A5

Koersbaltoernooi


 Wie volgen 'de scherpschutters' op?

Na het gourmetten, rollades eten en oliebollen bakken is het weer tijd voor sport en spel. Het koersbalkampioenschap staat weer voor de deur. Op vrijdag 19 en 26 januari zijn de voorrondes waarna op 9 februari voor de prijzen wordt gestreden.

Ben jij er bij? Opgave kan voor 16 januari bij Raymond Hoekstra tel: 06-29142811 e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Team: 4 personen (2 tweetallen), alle teamsamenstellingen zijn mogelijk. Ook per buurt

Leeftijd: deelname vanaf de middelbare school
Start: 19.30 uur
Inleg: € 5,- per team

We hopen op je deelname of support!
Lees Meer
D611395A-2F69-44DB-B704-DF835C2BF79E

Dorpshuis de Jister Ie viert 25 jarig jubileum!


Op 30 december 2023 was het 25 jaar geleden dat Dorpshuis de Jister is geopend. Een periode met veel hoogtepunten. Denk onder andere aan de Flaaksfeesten met grote livebands, RientsGratemaop de vrijwilligersavond, playbackshows, de jaarlijkse Koningsdag vieringen, de oudejaarsdagfeesten (met bij het millennium een oudjaarsconference van Taeke van der Meer), een dorpsontbijt bij de opening van het Flaakspad, de drukbezochte toneelstukken van de Fodkoer, de nog steeds goed bezochte bingoavonden, filmpresentaties van ons dorp, de koersbal-, sjoel en sinds kort tafeltenniskampioenschappen, de gymnastiekuitvoeringenen het jubileumfeest op 25 november 2023 van ons 25-jarig bestaan.Prachtige hoogtepunten om op terug te kijken! Dit is alleen maar mogelijk geweest door de inzet van de vele vrijwilligers door de jaren heen en het bezoek van u aan ons mooie dorpshuis.

Hoe is het allemaal begonnen?

Eind 20e eeuw heeft de Vereniging Dorpsbelang Ee een onderzoekscommissie in het leven geroepen met de vraag: onderzoek de haalbaarheid van het realiseren van een dorpshuis voor Ee. Op 6 april 1993 was de eerste samenkomst van de onderzoekscommissie. De onderzoekscommissies heeft o.a. de dorpshuizen van Wierum en Ternaard bezocht om informatie in te winnen. Aan de verenigingen in Ee zijn enquêtes uitgezet met de vraag wat ze nodig hebben, wat ze aan kosten kunnen bijdragen en welke activiteiten er plaatsvinden. Ook aan de inwoners is een enquête uitgezet met de vraag of ze mogelijke activiteiten hierin willen ontplooien, denk aan cursussen of individuele initiatieven.

Voor de zomervakantie 1994 heeft de Vereniging Dorpsbelang Ee een ledenvergadering belegd waar werd gestemd over het al dan niet oprichten van een dorpshuisstichting. Ook is er extra onderzoek verricht naar het definitieve draagvlak van een eventueel dorpshuis. De uitslag was positief waarbij de onderzoekscommissie is overgegaan in de Stichting Dorpshuis Ee.

Het bestuur werd op 17 januari 1995 benoemd en bestond uit de toekomstige gebruikers van het dorpshuis:

Wieger Sikkema, voorzitter namens peuterspeelzaal De Ukkepuk;Berend Schreiber, secretatis, namens zangvereniging de Lofstem;Klaas Mossel, penningmeester, namens activiteitencommissie It Anker;Rindert Haaksma, vice-voorzitter, namens de Gereformeerde Kerk te Ee;Piet Kroon, lid dagelijks bestuur, namens biljartvereniging NjonkenLytsen.

De eerste vergadering van het bestuur Stichting Dorpshuis Ee i.o.vond plaats op 21 februari 1995. Het bestuur had als doel om het bouwen van het dorpshuis te verwezenlijken. Nieuwbouw bleek financieel onhaalbaar te zijn. Er zijn 3 opties onderzocht: Bij de voetbalkantine aanbouwen, het Anker verbouwen of de gymzaal te verbouwen tot een dorpshuis annex sportaccommodatie. Doordat vv Oostergo net was geprivatiseerd en de kantine draaide als een tierelier was voor het aanbouwen bij de voetbalkantine geen commitment. Het Anker verbouwen was financieel niet haalbaar doordat gemeentes geen financieringen voor kerkgebouwen wilden verstrekken. De gemeentelijke subsidie was wel nodig om een dorpshuis te realiseren.

De laatste optie was de gymzaal te verbouwen tot een dorpshuis. De gymzaal lag centraal in het dorp en de gemeente wilde het graag van de hand doen omdat het niet meer aan de eisen voldeed. De belangrijkste redenen om de verbouw te realiseren waren dan ook:

De huidige gebruikers konden gebruik blijven maken van het vernieuwde gebouw;Parkeermogelijkheden waren ruimschoots te creëren;Er was ruimte voor uitbreiding van het gebouw;De bereikbaarheid was goed;Er was een mogelijkheid om een jeugdhonk te maken welke voldeed aan de geluidseisen;De basisscholen van Ee en Engwierum konden weer jaren vooruit voor wat betreft de gymnastieklessen.

Het bestuur heeft de plannen vervolgens doorgezet. Dit moet bloed, zweet en tranen hebben gekost want dit betekende onder andere het binnenhalen van subsidies, het afstemmen met lokale overheden, het opvragen van offertes, het afsluiten van leningen, het aanvragen van vergunningen, afstemmen met het jeugdhonkover het gebruikersrecht en het continue bijstellen van de plannen. Parallel aan de plannen werden o.a. gesprekken met Heineken en Grolsch gevoerd over wie in de toekomst ons van bier mocht voorzien.

In afwachting van het akkoord van de gemeente Dongeradeel organiseerde het bestuur acties om geld binnen te halen voor de financiering. Zo werdvoor de wintermaanden januari, februari en maart een vergunning aangevraagd voor een standplaats op het ijsom op 'it Stienfek koek en zopie te verkopen. Een succes aangezien de winter van 1997 ons veel ijs bracht(de laatste Elfstedentocht werd gereden).

Op 21 april 1997 ontving het bestuur groen licht van de gemeente Dongeradeel met een overdracht van de grond en accommodatievan het gymlokaal van 1 gulden en een toezegging van een subsidie van 277.000 gulden.De begrote kosten waren 680.000 gulden. Deze toezegging hielp om ook andere subsidieverstrekkers over te halen om de verbouwte subsidiëren.

Nadat ook het overige deel van de financiering binnen was kon de verbouw beginnen. Destijds had Ee e.o. 3 grote timmerbedrijven die deze klus wilden aangaan, namelijk Bouwbedrijf Ferwerda, Bouwbedrijf Visser en Bouwbedrijf de Graaf. Na verloting bij de notaris was Timmerbedrijf Visser de gelukkige en kon worden begonnenmet het realiseren van het Dorpshuis.

Het dorpshuis was er niet gekomen zonder de inzet van het bestuur en alle vrijwilligers die met de realisatie van het dorpshuis hebben geholpen. Op 30 december 1998 werd het dorpshuis De Jister officieel geopend!Het bestuur van destijds bestond uit W. Sikkema, R. Haaksma, B. Schreiber, S. Hoekstra-Bandstra, G. Kooistra, J. Wolters-Wouda en S. Eisenga-Meindertsma.

Anno 2024 zijn wij als bestuur zeer blij met de drukbezochte activiteiten en de wil van een ieder om ons al vrijwilliger hierbij te helpen. Ook zijn weblij met onze vaste gebruikers de basisscholen van Ie en Ingwierrum, Jeugdhonk 't Skulplak, vv Oostergo, Oer 't Net en WezFluch.

We kijken uit naar de komende periode waarin we weer veel activiteiten in de planning hebben. U heeft de flyer weer in de brievenbus gekregen. We zijn dit jaar begonnen met de nieuwjaarsborrel op 1 januari met als thema 'a Touch of Glitter'!

Wij zien u graag terug in het dorpshuis om nieuwe herinneringen met elkaar te maken!

Op naar het 50 jarig jubileum!

Namens het bestuur,

Sjoerd Zijlstra

Lees Meer

Uitnodiging! 25 jaar Jister


 Uitnodiging!

Dorphuis de Jister viert 25-jarig bestaan!

Op 30 december 2023 is het 25 jaar geleden dat ons dorpshuis de Jister is geopend. Dit betekent dat wij als dorp al 25 jaar gebruik mogen maken van ons prachtige dorpshuis. Wij willen jullie van harte uitnodigen om dit samen GROOTS te vieren op 25 november 2023. De voetjes kunnen in het dorpshuis weer eens ouderwets van de vloer want de coverband Once, met zangeres Iris van der Weide (bekend van Prime Suspect), zal een spetterend optreden geven. De zaal is open vanaf 20.00 uur en kaartjes € 10,- zijn te verkrijgen aan de kassa.

We hopen jullie allemaal te zien op 25 november !

Ps: Natuurlijk is een ieder ook buiten het dorp Ee van harte welkom om dit met ons te vieren.

Bestuur dorpshuis de Jister

Lees Meer

Oktoberfest!


Pullen bier, braadworst en pretzels! Wat wil je nog meer???!! 
Zaterdag 7 oktober vanaf 17 uur is het zover! Oktoberfest in de Jister
Trek een te gekke outfit aan en wie weet loop jij met onze prijs naar buiten!
Delen? Heeeel graag
 

Lees Meer

Bingooooo


Hallo allemaal, 

Het is weer tijd voor bingo!
Zaterdag 16 september gaan we weer los met fantastische prijzen!
 Zaal open vanaf 19.30 en begint om 20.00.

Kom jij ook?

Lees Meer

Gymjuf/leraar gezocht


 Hoi allemaal. Tot onze grote spijt hebben we tot op heden geen gymjuf/meester gevonden. Ondanks onze grote inzet en kenniskring. We vinden dit ontzettend jammer want dit betekent dat we na de vakantie niet los kunnen met de gym. Uiteraard hebben we jullie telefoonlijst er niet bij gehad; wie weet staat er wel iemand in jouw telefoon die weer iemand weet!? Daarom nog een allerlaatste oproep: vacature gymjuf/gymmeester. Diploma is geen vereiste; enthousiasme destemeer.

Andere optie zou nog zijn om als ouders op toerbeurt de gymles te verzorgen. Dit zou heel gemakkelijk met een schema kunnen. Maar een vaste juf of meester is onze eerste voorkeur.

Slagen deze opties niet dan is het helaas einde verhaal voor de gym in het dorp. Daarom nog 1 laatste poging: duik de telefoon in en ga op zoek. Nooit geschoten is altijd mis.
Lees Meer

Zaterdag 3 juni dorpshuizenfietstocht


Het is weer zover! Zaterdag 3 juni is de dorpshuizenfietstocht!
Het weer ziet er goed uit dus dat is mooi!

Bij de Jister kan je een routekaart ophalen en fiets daarna langs onze prachtige deelnemende dorpen! 

Zien wij jou zaterdag 3 juni?

Lees Meer

Fashion bingo!


Vrijdag 10 maart een fashion bingo van By Mar in ons dorpshuis.
Geef je snel op!

Lees Meer