Dorp Ee

Welkom


Opmerking: 

Zoals u kunt zien wordt er momenteel hard gewerkt aan deze vernieuwde website. Heeft u nog opmerkingen of suggesties voor deze site, geeft u die dan door aan scriba of voorzitter. (zie contacten

Welkom

Welkom op de vernieuwde website van de Protestantse Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier. Op deze website vindt u praktische informatie aangevuld met achtergronden over onze gemeente.

Wie zijn wij: 

De Protestantse Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier is ontstaan in op 31 mei 2010 door fusie van de Nederlands Hervormde Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier en de Gereformeerde Kerk van EE. Zij maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland, de PKN.

De Protestantse Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier wil een Christelijke geloofsgemeenschap zijn waar iedereen welkom is, zowel leden, gasten als alle andere inwoners van Ee, Oostrum en Jouswier.

Visie: de Protestantse Gemeente Ee-Oostrum-Jouswier is een Christelijke geloofsgemeenschap: 

Navolgers van Jezus Christus – de Zoon van God

Wij geloven dat God ons en de wereld om ons heen heeft gemaakt. Hij heeft ons allen onvoorwaardelijk lief door zijn Zoon Jezus Christus die voor onze redding naar de aarde is gekomen, is gestorven aan het kruis en opgestaan uit de dood. Met Zijn Heilige Geest verandert en bemoedigt Hij ons zodat wij dichter bij Hem kunnen zijn. Dit willen wij aan iedereen doorgeven.

Dit zijn de uitgangspunten die wij hanteren.

  • Samen vieren: samen de goede boodschap vieren
  • Samen leren: het Woord van God uitgelegd krijgen, Bijbel lezen en toegerust worden
  • Samen dienen: ieders gaven inzetten en helpen waar geen helper is
  • Samen delen: gastvrij zijn, elkaar aanvaarden, voor elkaar bidden
  • Samen getuigen: het Evangelie uitdragen, tijdens kerkdiensten maar ook in het dagelijkse leven door woord en daad.
Lees Meer

ANBI Kerk


Hieronder kunt u het ANBI-document van de gemeente downloaden.

Bestandsnaam: ANBI-Gemeente
Bestandsgrootte 149 kb
Download Bestand
Lees Meer

ANBI Diaconie


Hieronder kunt u het ANBI-document van de diaconie downloaden.

Bestandsnaam: ANBI-Diaconie
Bestandsgrootte 115 kb
Download Bestand
Lees Meer

Tsjerke op 'e Terp


Tsjerke op 'e Terp 

Omgong 1
9131 KV Ee 

Koster: fam. A. Douma
Grutte Loane 11
9131 KX Ee
Tel: 0519 - 518527 

Klik hier voor meer informatie over het kerkgebouw

Voor het aanvragen voor gebruik van een kerkgebouw, bijvoorbeeld in verband met een uitvaartdienst, kunt u contact opnemen met de heer Jaap Hansma, tel: 0519 - 518605.
Lees Meer

Eben Haëzertsjerke


Eben Haëzertsjerke
Stienfeksterwei 15
9131 KK Ee

Koster: dhr. Oane Attema (coördinator)
Fivershof 13
9131 KE Ee
Tel: 0519 - 518334

Klik hier voor meer informatie over het kerkgebouw

Voor het aanvragen voor gebruik van een kerkgebouw, bijvoorbeeld in verband met een uitvaartdienst, kunt u contact opnemen met de heer Jaap Hansma, tel: 0519 - 518605.

Lees Meer

Nicolaastsjerke (Oostrum)


Nicolaastsjerke (eigendom S.A.F.T)

Terpleane 9
9125 EE Oostrum

Koster: dhr. Albert van den Berg

Bergsmawei 7
9124 ES Jouwsier
Tel: 0519 - 241378

Klik hier voor meer informatie over het kerkgebouw

Voor het aanvragen voor gebruik van een kerkgebouw, bijvoorbeeld in verband met een uitvaartdienst, kunt u contact opnemen met de heer Jaap Hansma, tel: 0519 - 518605.

Lees Meer

Petrustsjerke (Jouswier)


Petrustsjerke (eigendom S.A.F.T)

Bergsmawei 5
9124 ES Jouswier

Koster: dhr. Albert van den Berg
Bergsmawei 7
9124 ES Jouwsier
Tel: 0519 - 241378

Klik hier voor meer informatie over het kerkgebouw

Voor het aanvragen voor gebruik van een kerkgebouw, bijvoorbeeld in verband met een uitvaartdienst, kunt u contact opnemen met de heer Jaap Hansma, tel: 0519 - 518605.

Lees Meer

Beleidsplan 2020


Dit beleidsplan is een herziene en geactualiseerde versie van het beleidsplan van de Protestantse gemeente Ee, Oostrum en Jouswier welke in 2010 is opgesteld naar aanleiding van de fusie van de Gereformeerde Kerk te Ee met de Nederlands Hervormde Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier. Het beleidsplan is geactualiseerd in 2016. Begin 2020 werd vastgesteld dat het beleidsplan niet meer past bij de situatie in onze gemeente. De predikant, de (jeugd)ouderlingen, de diakenen en de kerkrentmeesters hebben vanuit hun colleges nieuwe gegevens aangeleverd, die door de samenstellers zijn verwerkt in het Beleidsplan 2020.

Bestandsnaam: Beleidsplan-PG-EOJ-2020
Bestandsgrootte 1015 kb
Download Bestand

Het uitwerken van nieuw beleid voor de komende jaren zal opgepakt worden als er na de coronamaatregelen weer meer contactmogelijkheden zijn.

Lees Meer

Privacyverklaring


De Protestantse gemeente Ee, Oostrum en Jouswier hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Als wij persoonsgegevens van u hebben ontvangen, dan gaan we hier zorgvuldig mee om. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om deze gegevens te beveiligen. Jaarlijks vindt er een evaluatie van de Privacy verklaring plaats.

Bestandsnaam: Privacyverklaring-PG-EOJ
Bestandsgrootte 252 kb
Download Bestand
Lees Meer

Kerkdiensten


Iedere zondag is er om half tien een kerkdienst, afwisselend in de Tsjerke op 'e Terp en de Eben Haëzertsjerke. Daarnaast zijn er nog enkele malen per jaar vesperdiensten op de zondagavond in de Nicolaastsjerke te Oostrum of in de Petrustsjerke te Jouswier.

Informatie over de kerkdiensten vindt u in het kerkblad of in de regionale kranten. Bijzondere diensten worden ook aangegeven op de agenda van de dorps-site. Diensten zijn rechtstreeks, of op een later tijdstip te beluisteren via de website: kerkdienstgemist.nl.

Lees Meer