Dorp Ee

Bestuur en bode's


Voorzitter

Dhr. A. Holwerda
Tel: 06-23023937

Secretariaat

Mevr. A. van Goethem
Tel: 06-10638080
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester

Mevr. Anette Zeinstra-Hansma
Tel: 06-3084 8160
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Beheer begraafplaats

Mevr. A. Braaksma-Walda
Tel: 0519 - 518 607

Ledenadministratie

Mevr. T. Zijlstra 
Tel: 0519 - 518 461
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bodes van de vereniging

Dhr. Watse Elzinga
Tel: 06-5164 0661  (24 uur per dag bereikbaar)
Website: UitvaartzorgElzinga.nl

Mw. Clara Sijtsma

Tel: 06-37275348 (24 uur per dag bereikbaar)

Website:www.uitvaartbegeleidingsijtsma.nl

Bij een overlijden van een lid van onze vereniging dienen de nabestaanden eerst contact op te nemen met onze bodes dhr. W. Elzinga, mw C. Sijtsma of met de voorzitter A. Holwerda.

Lees Meer

Informatie


Graag verstrekken wij u door middel van deze pagina enige informatie over onze plaatselijke uitvaartvereniging.

De naam van de vereniging is: "De Laatste Eer" en is aangesloten bij de "Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland". De vereniging is in het verleden opgericht met als doelstelling het verzorgen van begrafenissen met eigentijdse voorzieningen in de eigen woonplaats. De vereniging is niet commercieel en verzorgt begrafenissen en crematies (evt. ook buiten de eigen woonplaats) zonder winstoogmerk. De vereniging heeft een begraafplaats in eigen beheer. Het onderhoud van die begraafplaats wordt door vrijwilligers uitgevoerd.

De leden van de vereniging hebben op de jaarlijkse ledenvergadering inspraak bij o.a.:

 • Het te voeren beleid.
 • De hoogte van de contributie.
 • De tarieven voor de te verlenen diensten.
 • De bijdrage van de vereniging in de uitvaartkosten bij het overlijden van een lid.

Leden kunnen (in overleg met de bode) gebruik maken van o.m. de volgende diensten en voorzieningen:

 • In geval van overlijden: verzorging thuis of in het mortuarium. (Bode is dag en nacht bereikbaar)
 • Opbaring in een aula.
 • Voor opbaring thuis kan worden voorzien in koeling, rouwschermen, mobiele airco, etc.
 • Het doen van aangifte van overlijden en andere noodzakelijke formaliteiten,
 • zoals: aankoop graf, regelen crematie.
 • Hulp bij het opstellen van de rouwbrief en/of advertentie en het geven van de opdrachten aan
 • drukkerij en dagbladen.
 • Het organiseren van assistentie bij rouwdiensten, begrafenissen en crematies.
 • Het aanleggen van een condoleantieregister, enz.

Bij het overlijden van een lid neemt de vereniging een deel van de kosten (momenteel max. € 1.100, -) van de uitvaart voor zijn rekening. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld. Op die vergadering wordt ook het tarief voor 'verlening recht van begraven, per graf' vastgesteld. Voor leden bedraagt dit tarief thans €200,- per graf.

Voor de nota van de kosten van de uitvaart van een lid geldt tevens:

 • Door de vereniging ontvangen provisies voor geleverde diensten worden hierop in mindering gebracht.
 • Er wordt geen loonheffing van het personeel in rekening gebracht. (Dit geldt alleen voor het personeel wat bij de vereniging in dienst is.)

Van bovenstaande regelingen en diensten kunt u gebruik maken als u lid bent van de vereniging. De contributie bedraagt momenteel € 25,= per persoon per jaar, waarbij kinderen tot 18 jaar in het lidmaatschap van de ouders zijn inbegrepen. Wilt u op latere leeftijd lid worden van onze vereniging, dan komt u in aanmerking voor een nader te bepalen percentage van de vergoedingen. Indien u niet ouder bent dan 50 jaar, kunt u er ook voor kiezen om entreegeld te betalen en daarmee voor de volledige vergoedingen in aanmerking te komen. Dit alles volgens door de Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland vastgestelde tabellen.

Ook als u geen lid bent van onze vereniging, kunt u een uitvaart door ons laten verzorgen. Uiteraard worden dan alle kosten in rekening gebracht en bedraagt het tarief voor 'het recht van begraven, per graf' €1250,-. Bovendien worden dan extra verenigingskosten in rekening gebracht.

Wij menen er goed aan te doen u erop te wijzen, dat de totale kosten van een uitvaart veel hoger zijn dan onze bijdrage in die kosten. Een groot aantal uitgaven zoals b.v. rouwkaarten, advertentiekosten, grafkosten, grafsteen, koffietafel, etc. komen nog ten laste van de nabestaanden. Die meerdere kosten kunt u eventueel bijverzekeren bij een verzekeringsmaatschappij. Als u hiertoe besluit, raden wij u aan om een "kapitaal" verzekering (is: uitkering in geld) af te sluiten, zodat u gebruik kunt blijven maken van de diensten van onze uitvaartvereniging.

Indien u eventueel lid van onze vereniging wilt worden en/of nadere informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met een bestuurslid. Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dan dient u dit (jaarlijks) voor 1 maart aan de ledenadministratie door te geven. Doet u dit later, dan bent u de contributie voor dat hele jaar verschuldigd. Overschrijven naar een andere uitvaartvereniging is altijd mogelijk.

U kunt ons reglement opvragen via het secretariaat, zie 'Bestuur en bode's.

Lees Meer

AVG


Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer', gevestigd te Ee, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring. Deze kunt u hieronder downloaden.

Bestandsnaam: Algemene-Verordening-Gegevensbescherming
Bestandsgrootte 536 kb
Download Bestand
Lees Meer