Dorp Ee

AED


 Ie,

Tijdens de afgelopen jaarwisseling is Klaas Mossel gered door het snelle ingrijpen van omstanders en met behulp van de toen enige AED in het dorp. Als dank voor de hulp heeft de heer Mossel samen met z'n familie een extra AED geschonken. Jelmer Kok, voorzitter van Dorpsbelang Ee hield een korte toespraak en bedankte de familieleden. De jongste Klaas-Jan junior onthulde samen met pake Klaas Mossel de geschonken defibrillator. Er liep al een aanvraag voor een extra defibrillator welke ook werd toegekend, samen hangen er in het dorp nu drie van deze apparaten. Deze redding en aanschaf van meerdere AED's heeft grote indruk gemaakt op veel inwoners waardoor ook de jaarlijkse training voor de werking van de defibrillator en reanimatie druk bezocht werd. Met 35 geslaagde burgerhulpverleners in Ie, is de dekking binnen het dorp goed op peil.

Foto's: Burt Sijtsma
Lees Meer

Inloopavond woningbouw Ee


Volgende week dinsdag 16 april organiseert de gemeente Noardeast-Fryslân in samenwerking met Dorpsbelang Ee een inloopavond over toekomstige woningbouw in ons dorp.

Heb je belangstelling? Kom langs en laat ons weten wat jou/jullie woon behoeften zijn!

Graag zien we jou/jullie dinsdag 16 april yn’e Tsjerke op'e Terp, inloop van 19.00 tot 21.00 uur.

Lees Meer

Belangrijke mededeling


Hûnenpoep oerlêst Ie, fanôf hjoed wurde alle hûnenbesitters fan Ie oproppe om it DNA fan harren hûn of hûnen ôf te stean. Wêrom? Der binne in soad klachten by it Doarpsbelang oer ferdwaalde poep, yn speeltún en op 'e stoep! Mei it DNA kinne wy de ferantwurdlike fjouwerfuotters opsporje en oanrôpje. Wy begripe dat it foar de eigeners dreech is om har trouwe fjouwerfuotters oan te pakken, mar it Doarpsbelang sil jo dêrby helpe! Marten Jan Borger nimt dizze taak op him! Hy is troch de gemeente beneamd ta spesjaal ynspekteur en hat ferreikende befoegdheid om dizze oerlêst te stopjen!

Hondenpoep overlast Ie, vanaf vandaag worden alle hondenbezitters van Ie opgeroepen om dna van hun hond of honden af te staan, waarom? Er komen veel klachten bij het Dorpsbelang binnen over verdwaalde drollen, in speeltuinen en op de stoep! Aan de hand van het dna kunnen we de verantwoordelijke viervoeters opsporen en tot de orde roepen. We snappen dat het voor de eigenaren lastig is om hun een trouwe viervoeters tot de orde te roepen, het Dorpsbelang gaat u hierbij helpen! Marten Jan Borger, neemt deze taak op zich! Hij door de gemeente benoemd tot speciaal inspecteur en heeft verregaande bevoegdheid om deze overlast een halt toe te roepen!

Lees Meer

Inzameling oud papier


Vanaf aanstaande zaterdag 30 maart zal de oud papier container voortaan bij Dorpshuis de Jister staan.

Lees Meer
VOCAL-GROUP-STIM_GRIENMANK-

STIM yn Eastrum 15 maart a.s.


Op 15 maart komt de groep STIM naar de Sint-Nicolaaskerk in Eastrum. Aanvang 20.00 uur

GRIENMANK nieuw programma Vocal Group STIM

Inspirerende mengelmoes van filmpjes en liedjes

STIM is een ambitieuze groep van twaalf ervaren zangers en zangeressen uit Fryslân, die na vele jaren in de klassieke muziek en de lichte koormuziek elkaar in 2006 vonden in close harmony en a capella. Na muziektheater in It Lud fan e Wjukslach), liedjes en gedichten in Anders en liedjes en verhalen in LEF, komt Vocal Group STIM nu met een programma waarin liedjes en YouTube filmpjes centraal staan.

GRIENMANK is de titel. Fries voor Mengelmoes. En dat is precies wat het is: een mengelmoes van mooie, indrukwekkende, grappige en ontroerende filmpjes en liedjes. Een inspirerende collage van beelden en bijpassende liedjes over het leven van alledag dat soms helemaal niet zo alledaags is dan het soms lijkt.

Net als de vorige voorstelling (met eigen verhalen), is GRIENMANK opnieuw een persoonlijke voorstelling. Elk van de zangers en zangeressen én dirigent Titus Steegstra heeft een YouTube filmpje uitgekozen om te delen met het publiek. Stim wordt op piano wordt begeleid door Eline Brans. 

Lees Meer

Himmeldei


Geef je tekst hier ...

Lees Meer

Ledenvergadering Dorpsbelang


Vrijdag 15 maart om 20.00 uur in Dorpshuis de Jister de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Ee e.o.

De leden ontvangen binnenkort de uitnodiging in de brievenbus.
Lees Meer

Pannekoekdag


Aanstaande vrijdag 8 maart op nationale pannenkoekdag gaan we in ons dorp ook gezamelijk pannenkoeken eten met pake's en beppe's van de schoolkinderen.Ook zijn alle 60 plussers van harte uitgenodigd om samen met de schoolkinderen, pake's en beppe's overheerlijke pannenkoeken te eten.


In samenwerking met Dorpshuis De Jister Ee,Cbs De Gearing en Dorpsbelang Ee.
Lees Meer

Reanimatiecursus


Sinds we de uitnodiging voor de jaarlijkse reanimatiecursus langs de deuren hebben gebracht zijn er heel veel aanmeldingen binnen gekomen voor de reanimatiecursus.

Hier zijn wij als Dorpsbelang Ee e.o. zeer blij mee! We sturen dit bericht eruit om de datum van 21 februari die nog niet was toegevoegd aan de uitnodiging als deadline op te geven. Wilt u zich nog aanmelden voor deze training dan graag voor 21 Februari. 

Hierna ontvangt u een bericht op welke datum de reanimatiecursus plaatsvindt.

Lees Meer
image001

Bijeenkomst over wonen


Lees Meer