Dorp Ee

279703864_2471238646346718_2670311458901279354_n--foto-anja-202_20220514-100029_1 Foto: Anja Postma

Grote belangstelling bij Dodenherdenking in Ee


Leerlingen van C.B.S. "de Gearing" zorgden voor een kleurrijke krans waarin ze d.m.v. "duiven" vertellen wat voor hen Vrijheid betekent en werd er een bloemstuk door hen gelegd. Ook dragen ze gedichtjes voor. o.a. "Samen vrienden zijn" . Lineke onthulde de verwijzing naar het graf van haar op 22 januari 1945 gefusilleerde vader Dr. Jarl Ruinen, de door het hele dorp geliefde huisarts. Daarna las één van de kinderen een gedicht voor en legde een witte roos:

Al heb ik jou niet gekend, toch weet ik wie je bent.
Ieder jaar wordt even bij jou stil gestaan
uit dankbaarheid voor wat je voor ons hebt gedaan.
Te veel om op te noemen
En vanaf vandaag mogen alle mensen weten
dat wij je echt nooit zullen vergeten.

Na de toespraak werd er een gedicht voorgedragen door Iris Hoekstra "Vrijheid" van Diny Beijersbergen-

Groot en verleende "Lauwersfanfare" haar medewerking. 

Lees Meer
koningsdag1

Rommelmarkt Koningsdag


Om 09.00 uur zaten de eerste kinderen al klaar om hun spulletjes te verkopen. 

Omstreeks 10 uur kwamen de bezoekers op gang en kon men sneupen of er nog iets tussen zat. 

Foto's : Burt Sytsma

Lees Meer
_P6B9639-1

Informatieavond verenigingen website dorp-ee.nl


Op vrijdag 22 april om 20.00uur in De Jister is er een avond georganiseerd voor alle leden van de website. 

Deze avond gaan we de website officieel openen en kunnen er vragen, opmerkingen en tips worden gedeeld. Jelte Westra van J-Media is er bij om de vragen te beantwoorden en de website optimaal te benutten. Lees Meer

De koeien naar buiten, ben jij erbij?


Op zaterdag 16 april laats mts. Douma voor het eerst dit jaar de koeien naar buiten! Dit willen we graag vieren. Iedereen is van harte uitgenodigd im te komen kijken tussen 09.00 en 11.30.

De koeien gaan om 09.30 naar buiten.

Ook is er een springkussen en een wandeltocht door de weilanden. 


Lees Meer
marco_de_swart_nationale_herdenking_2019_08

Nationale Herdenking 2022 te Ee


Op woensdag 4 mei worden tijdens de Nationale Herdenking in het hele land om 20:00 uur de Nederlandse slachtoffers herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen.Sinds 2006 is CBS "De Gearing" officieel erkend als adoptieschool voor het grafmonument van dokter Ruinen en zijn de leerlingen betrokken bij de herdenking.


Graag willen wij u uitnodigen om aan deze herdenking deel te nemen.
Het programma is als volgt:
19:40 uur Verzamelen en ontvangst bij monument op de begraafplaats bij de kerk
19:45 uur Welkom, toespraak en gedicht
19:59 uur Last Post
20:00 uur Na klokslagen 2 minuten stilte
20:02 uur Samen zingen we het Wilhelmus vers 1 en 6
Daarna leggen 2 leerlingen een bloemstuk op het graf van dokter Ruinen namens de school.
Tevens is er een krans met werkjes gemaakt door de kinderen van "De Gearing".
Thema: Vrijheid betekent voor mij......
Ook de kinderen die elders naar school gaan, zijn van harte welkom om mee te doen.
Onthullen informatiebord dokter Ruinen.

Afsluitend dankwoord.

Met vriendelijke groet,
Namens CBS "De Gearing" en Dorpsbelang.
De 4 mei commissie

Lied 708 : 1 en 6
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.

Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.
Lees Meer

Tweede paasdag paaseieren zoeken!


Lees Meer
A38I3187 Jaarvergadering in de Jister

Documentaire oorlogsjaren overhandigd in Ee


 EE – Op de jaarlijkse ledenvergadering Dorpsbelangen, op vrijdagavond 18 maart j.l, bood Dikkie Zijlstra de documentaire aan. Voorzitter Jack Hoekstra nam de dvd in ontvangst.

De documentaire over het leven in Ee tijdens de oorlogsjaren werd gemaakt door dorpsbewoner Dikkie Zijlstra i.s.m. enkele kinderen van de basisschool en met personen die deze moeilijke tijd meegemaakt hebben. Op 4 mei 2021 moest vanwege de corona de jaarlijkse dodenherdenking plaats vinden zonder de schoolkinderen van cbs De Gearing. Op 4 mei werd de documentaire gestreamd zodat iedereen het eindresultaat kon bekijken.

Een waardevol document om te bewaren voor het nageslacht. Alle mensen die aan de documentaire meededen werden bedankt voor hun inzet en medewerking. Zijlstra ontving uit handen van de 4 mei commissie een leuke attentie voor het maken van de dvd.

Lees Meer

2 tm 20 mei wegomleiding


Wegomleiding en afzetting 

Lees Meer
275468228_2423647344439182_764290199103117819_n Foto: Anja Postma

Indrukwekkende foto met verhaal van fotograaf Anja Postma


Anja Postma maakte maandagavond tijdens de zonsondergang een wel heel bijzondere foto en plaatste dit met een indrukwekkend bericht op Facebook. 

Facebook bericht Anja Postma: 

Wylst ik de ontspanknop yndruk om dizze plaat te sjitten, draait my de mage om en sjittte mei de trjinnen yn de eachen.....Dizze loft, mei de kleuren fan de Oekrainsche flagge.Is dit tafol? Ik wit it net......Dizze ferskrikkelyke oarloch hâld de hele wrâld besich....1 san idioat.......Hoe dan?Al die minsken, dea benauwd....wer draait my de mage om.En jawis, ha Hendrik Woudstra en ik in moai bedrag oermakkenei Giro 555Mar alle bytsjes helpe....Derom ha ik wat betocht!Wa dit bestand ha wol....kin it foar in lytse bijdrage fan my keapje,dan soarchje ik dat de opbringst goed te plak komt.Bestjit tafol dan echt.....?

Lees Meer
avt-kan-voor-u-de-opname-van-een-vergadering-of-interview-uitwerken-met-spraakherkenning2

Ledenvergadering Dorpsbelang op 18 maart


De volgende ledenvergadering staat weer voor de deur. Op 18 maart zijn alle leden van het dorpsbelang welkom in dorphuis de Jister. 
De leden krijgen nog een uitnodiging via de post.
___________________________________________________________________________________________________

Datum: 18 maar 2022
Locatie: Dorpshuis de Jister
Tijd: 20:00

Lees Meer