Verslag ledenvergadering "de laatste eer"

Vrijdag 7 maart 2014 is er in dorpshuis de Jister weer de jaarlijkse ledenvergadering van uitvaartvereniging ‘de Laatste Eer’ van Ee geweest.

Om 20.00 uur heet de voorzitter Dirk Zijlstra alle aanwezigen van harte welkom. De namen van de overledenen worden genoemd en daarna een moment stilte ter nagedachtenis.

Secretaris Janita Postma leest de notulen en het jaarverslag voor. Over de notulen en jaarverslag zijn verder geen vragen of opmerkingen.

Hierna krijgt penningmeester Jaap Hansma de gelegenheid om het financiële verslag met de vergadering door te nemen. Na enige toelichting en uitleg wordt ook dit financieel verslag akkoord bevonden. Wieger Sikkema verklaart namens de kascommissie dat de financiën op zeer correcte wijze worden bijgehouden met complimenten voor de penningmeester.

Aansluitend op het financiële verslag komen het vaststellen van contributie, tarieven, vergoedingen en uitkering bij overlijden aan de orde. De vergoeding voor de bode gaat met € 20, = omhoog, de aflegster met € 5.00 en de grafdelvers krijgen een verhoging van € 10,00.

Jaap Hansma is reglementair aftredend, en heeft te kennen gegeven, dat het na 4 termijnen tijd wordt om afscheid te nemen. Het bestuur heeft echter nog geen nieuwe penningmeester gevonden. Wel heeft één persoon laten weten, dit nog in overweging te nemen. Aansluitend wordt Jaap door de voorzitter bedankt voor zijn jarenlange dienst als zeer correcte penningmeester. Als dank krijgt Jaap een cadeaubon en een bos bloemen.

Na de pauze houdt Janny van der Wagen haar presentatie als bode van onze vereniging. Dit zou eerst samen met Leo Blees gedaan worden, maar hij kon door omstandigheden niet aanwezig zijn. Janny vertelt hoe ze bode is geworden. Ze werkte eerst bij een slager, maar er werd haar gevraagd om te gaan leren voor bode. Dit heeft ze toen gedaan en in 1998 is ze bode geworden. In een kleine gemeenschap is het soms moeilijk om een uitvaart te verzorgen, omdat je de overledene goed gekend hebt. Maar als alles achter de rug is, heerst toch een voldaan gevoel en daar doe je het voor, aldus Janny. Ook is er in de loop der jaren veel veranderd op het gebied van uitvaart. Na nog enkele anekdotes krijgen de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen en krijgt Janny een bloemetje aangereikt als dank voor haar duidelijke uitleg.

De perikelen rond de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland zijn bijna achter de rug. De aangestelde commissie van 4 heeft een voorlopig bestuur aangesteld en deze gaat met volle moed de draad weer oppakken.

Bij de mededelingen wordt vermeldt dat Evert Douma bereid gevonden is om als reservedrager te fungeren. Tevens dat de bomen op de begraafplaats gesnoeid zijn en dat de nieuwe vakaanduiding klaar is.

Tot slot worden alle aanwezigen bedankt voor hun komst en inbreng. Er mag nog wel even worden nagepraat, maar voor daarna… iedereen wel thuis.

 

Contactgegevens uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ te Ee:

 

Bestuur:

- Dhr. D.Zijlstra(voorzitter) tel: 518690

- Dhr. J.Hansma (penningmeester A.I.) tel: 518605

- Mevr. J.Postma- Oosterhuis (secretaris) tel: 518717

- Mevr. M.Rottiné (ledenadministratie) tel: 518618

- Mevr. A.Braaksma- Walda  (contact begraafplaats en monumentbemiddeling) tel: 518607

 

 Bode:

- Mevr. J.v.d.Wagen- Boersma tel: 0519-321947

- Dhr. Leo Blees tel. 06-30857534

 

Even een kleine update van de Uitvaartvereniging '...
"Laatste eer Ee" neemt afscheid van Auke Veenstra.

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://dorp-ee.nl/