Dodenherdenking 2021

Foto: Burt Sytsma Foto: Burt Sytsma

Geachte dorpsgenoten,

Op dinsdag 4 mei 2021 worden tijdens de Nationale Herdenking in het hele land

om 20.00 uur de Nederlandse slachtoffers herdacht die sinds het uitbreken van

de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen.

Sinds 2006 is CBS "De Gearing" officieel erkend als adoptieschool voor het grafmonument van Dokter Ruinen en zijn leerlingen betrokken bij de herdenking.

In verband met Covid-19 mogen wij u niet uitnodigen om de herdenking bij te wonen.

Als 4 mei commissie hebben wij besloten deze herdenking via de livestream

https://sv-audiovisueel.nl/4mei uit te zenden.

Door Dikkie Zijlstra is er een documentaire gemaakt waaraan kinderen van "De Gearing" en ouderen uit Ee hebben meegewerkt. Hoe beleefden zij de oorlogstijd in Ee.

Deze documentaire wordt uitgezonden na de herdenking en duurt ongeveer 50 minuten.

Op deze wijze bent u allen in de gelegenheid het programma te volgen. U kunt een half jaar lang op deze link afstemmen en de beelden nogmaals bekijken.

Het programma is als volgt:

19:45 uur Welkom en toespraak en gedicht "Mijn Tijdreis"

19:59 uur Last Post

20:00 uur Na klokslagen 2 minuten stilte

20:02 uur Het korps speelt Lied 708 : 1 en 6 Wilhelmus van Nassouwe.

Daarna leggen 2 leerlingen een bloemstuk op het graf van dokter Ruinen namens de school.

Tevens is er een krans met werkjes gemaakt door de kinderen van "De Gearing".

Thema: Vrijheid betekent voor mij.

Daarna wordt er een gedicht voorgedragen, met als titel: De vogels zijn gevlogen!

Afsluitend dankwoord

Het korps speelt ter afsluiting Lied 247 : 1

Met vriendelijke groet,

Namens CBS "De Gearing" en Dorpsbelang

De 4 mei commissie

Lied 708 : 1 en 6

Wilhelmus van Nassouwe

ben ik van duitsen bloed,

den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood.

Een prinse van Oranje

ben ik vrij onverveerd,

den koning van Hispanje

heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen

zijt Gij, o God, mijn Heer!

Op U zo wil ik bouwen,

verlaat mij nimmermeer!

Dat ik toch vroom mag blijven,

uw dienaar t'aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.

Lied 247 : 1 (naar de oude berijming)

Het Lied dat mevr. Ruinen 's avonds vaak met haar kinderen zong en waar ze weer kracht en moed uitputte.

Blijf bij mij Heer, want d' avond is nabij.

De dag verduistert, Here, blijf bij mij!

Als and're hulp m' ontbreekt, geluk m' ontvliedt,

Der hulpelozen hulp , verlaat mij niet! 

Verzoek naar Buurtverenigingen dorp Ee
Puzzeltocht Ee verplaats naar hemelvaartsdag

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://dorp-ee.nl/