Dorp Ee

Jaarprogramma 2022 K.V. de Trochsetters


Lees Meer

Tweede ronde van de kaats competitie.


 K.V de Trochsetters

Aan al onze kaatsliefhebbers, aanstaande vrijdagavond 10-6 organiseert de Seniorencommissie de tweede ronde van de kaats competitie.

Aanvang 19:00

Na afloop kleintje derde helft,

Komt allen,

De Seniorencommissie

Lees Meer
download-5

Kaatsen vrijdag 27 mei 2022


Kaatscompetitie,

Beste seniorenleden aanstaande vrijdag 27 mei, gaan we los met de Kaatscompetitie aanvang 19:00

We kaatsen deze avond 1 partij, waar de nodige punten zijn te verdienen voor het klassement dat gaat over vier competitie rondes.

En waar prachtige prijzen aan zijn verbonden,

Opgave is niet nodig, je kunt je gewoon aanmelden vrijdagavond op het sportveld.

De competitie is voor alle seniorenleden zowel man, vrouw en de oudste categorie jeugdleden.

Dus wil je in blakende vorm komen om straks weer de mooie kransen te winnen met de Bouwvak partijen, kom dan vrijdagavond allemaal naar ons mooie sportpark om een balletje te slaan.

Als extra hebben we besloten om er een derde helft aan te verbinden, waar onder genot van een drankje even na gepraat kan worden over de prachtige bovenslagen, zitballen, en de mooiste missers van deze avond.

Komt allen,

Met vriendelijke groet,

De Senioren Commissie 

Lees Meer
kaatsenIE

Boerenjeugdpartij Kv de trochsetters IE


EE - Op vrijdag 6 augustus stond in Ee de traditionele 'Boerenpartij', gesponsord door de boeren uit Ee e.o., op het programma. Naast de reguliere prijzen kregen alle 31 kaatsers een prijs bestaande uit een tas met lekkere zuivelproducten en snoepgoed. Met 31 kaatsers was er sprake van een mooie lijst.

C-klasse
In de C-klasse streden 10 kaatsers in tweetallen om de prijzen. Het publiek kon genieten van spannende wedstrijden. In de 3 e omloop was er zelfs sprake van twee keer 5-5. Anna Jeltje en Anne Folkert wonnen uiteindelijk van Mirthe en Geart met 5-5 6-0. In de partij tussen Marrit en Anne Boukje versus Sytze en Gerieke was sprake van 'alles aan de hang'. Het partuur van Sytze en Gerieke trokken aan het langste eind.

De prijzen waren na 4 omlopen uiteindelijk voor Sytze en Gerieke (1 e ), Marrit en Anne Boukje (2 e ) en Ruben en Kim Nina (3 e ).

B-klasse
In de B-klasse werden door 4 parturen een competitie gekaatst. In de eerste omloop bleek dat de onderlinge krachtsverhoudingen klein waren. Rienk, Fenna en Marije de H. verloren nipt van Marije K., Tjipke Jan en Renske (4-5 6-6). Nynke, Pieter en Annalyn waren net niet opgewassen tegen Jannard, Marrit en Jantine (4-5 4-6). De tweede omloop wisten Jannard, Marrit en Jantine met 5-5 6-0 te winnen van Rienk, Fenna en Marije de Haan. Marije, Tjipke Jan en Renske wonnen met 5-2 6-0 van Nynke, Pieter en Annalyn.

De 3 e omloop was daarmee een heuse finale tussen Marije K., Tjipke Jan en Renske versus Jannard, Marrit en Jantine. Het partuur van Jannard, Marrit en Jantine won met 5-4 6-2 waardoor de kransen naar dit partuur gingen. Marije K., Tjipke Jan en Renske behaalden de 2 e prijs.

A-klasse
De A-klasse liet een hoog niveau zien waarbij de 4 parturen aan elkaar waren gewaagd. Het winnende partuur van Pier Jan en Tineke wonnen 2 van de drie partijen met 5-5 6-4 en 1 partij met 5-1 6-4. Om uit te rekenen wie de runner up was moest de jeugdcommissie de rekenmachine van stal halen. Het partuur van Martijn en Doutsen was uiteindelijk de nummer 2 met 17 eersten voor en 14 tegen. Nummer 3, Hessel, Willianke en Annet, hadden 15 eersten tegen. 
Lees Meer
Winnaars

Jorrit en Nynke winnen in eigen dorp


 EE – Op woensdagavond 9 juni werd onder tropische weersomstandigheden de allereerste

federatiewedstrijd voor de jeugd gekaatst. Sponsor van deze wedstrijd was Burt Sytsma Fotography.
Bij de welpenjongens stonden er 3 parturen op de lijst. Zij kaatsen allemaal een keer tegen elkaar.
Hier waren de kransen voor Merwin Koree uit Anjum En Harke Slagman uit Morra. Zij wisten beide
partijen te winnen.

Bij de welpenmeisjes waren er eveneens 3 parturen. Daar gingen de kransen naar Sietske Marije
Westra en Doutzen Wijtsma uit Lioenssens.
Bij de pupillenjongens werd er gekaatst in een poule van 4. In de "finale" won het partuur van Jorrit
Wolters uit Ee, Thymen Damstra uit Driezum en Pieter Hoogland uit Blije met 5 - 2 6 - 6 van het
partuur van Niek Dijkstra uit Anjum en Frederik Slagman uit Morra.

Bij de pupillenmeisjes stonden er maar liefst 8 parturen op de lijst. Er waren een aantal spannende
partijen bij. In de finale moesten Michella Sijtsma uit Wetzens en Jeska Koning uit Dokkum het
opnemen tegen Nynke de Haan uit Ee en Hilde Pauzenga uit Nes. Deze finale werd met 5 – 2 6 – 2
gewonnen daar het partuur van Nynke en Hilde. Zij gingen er met de 1 e prijs vandoor. 2 e prijs was er
voor Michella en Jeska. 

Ook was er bij deze categorie een verliezersronde. De finale van deze ronde
ging tussen het partuur van Marije Keegstra uit Nes en Jeltsje Castelein uit Lioenssens en Marije de
Haan uit Ee en Willianne Wijjtsma uit Lioenssens. Marije en Jeltsje wisten deze partij te winnen met 5
– 3 6 – 4. Aangezien er nog geen publiek aanwezig mocht zijn tijdens de wedstrijd werden alle
rijouders ingezet als vrijwilligers. Samen met de vrijwilligers van kaatsvereniging "de Trochsetters"
hebben zij er een geslaagde avond van gemaakt.
Lees Meer
186534237_3904939539597816_3233315008012675184_n

Opgave voor kaatswedstrijden via Tel: 06 29 51 20 11


 De opgave voor de kaatswedstrijden kan tijdelijk via Pier Reitsma op telefoonnummer: 06-29 51 20 11

Lees Meer
Foto: Burt Sytsma

Jaarprogramma K.V de Trochsetters


Hierbij het jaarprogramma van K.V de Trochsetters in de bijlage.  

Bestandsnaam: Jaarprogramma-De-Trochsetters-Ee
Bestandsgrootte 1.9 mb
Download Bestand
Lees Meer

30 juni 2005: Eelke Idsardi terechte koning Palingpartij


 

ImageTijdens de traditionele palingpartij welke dit jaar op 30 juni werd gehouden waren vele kaatsers en kaatsters van de partij. De hele dag werd er voleindig gestreden om de prijzen. Uiteindelijk was de grote winnaar van deze partij met superieur kaatsen, zowel op als uit: Eelke Idsardi. Klik op "Lees verder..." om het complete verhaal te lezen.


Het complete verhaal:


Eelke Idsardi was gebrand om de palingpartij op zijn naam te zetten. Nadat tijdens eerdere ledenpartijen in Ee de krans net aan zijn neus voorbij was gegaan, was het deze keer raak voor Eelke. Vandaag was hij niet te “bekaatsen”. Zowel zijn opslagwerk als zijn uitslagwerk was uitstekend. Hij wist dan ook vrij eenvoudig de partijen door te komen. De finale was iets spannender. Maar op 5-3 en 6-2 was het Eelke die met zijn dertiende bovenslag van deze partij een eind maakte aan de partij. De koningscommissie was unaniem en stemde met 9 stemmen Eelke als koning van de partij.

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

3 Augustus 2006: Pearkekeatsen in Ee groot succes


 

ImageTraditiegetrouw wordt elk jaar de dag na de PC het fameuze pearkekeatsen georganiseerd door de KV ‘De Trochsetters' uit Ee. Dit jaar stonden er maar liefst 33 pearkes op de lijst.

 

 

Het complete verhaal:

De sponsors van het pearkekeatsen waren bakker Eilard Turkstra, Wormkwekerij 't Wjirmke en Taxi De Jong uit Ee. Omstreeks de klok van elf uur verwelkomde voorzitter Sieb Vegter de aanwezige kaatsers. De Pearkes waren verdeeld in drie categorieën. In de hoogste categorie waren enkele bekende kaatsers op de lijst terug te vinden. Maar ook in de lagere categorieën stonden er prachtige pearkes op de lijst. In de C klasse moest in de eerste omloop de pearkes Aant Pieter Wijnsma en Sanne Faber het opnemen tegen Meindert de Jong en Afke de Vries. In een gelijkopgaande wedstrijd werd op een 5-5 en 6-2 de wedstrijd beslist in het voordeel van het pearke Wijnsma. In de B klasse moest het pearke Anne Geert Krol met dochter Grietine het opnemen tegen het pearke Hendrik Roel Woudstra en Coby Heeringa. Het pearke Woudstra kampte nog met de last van een dag en nacht PC in Frentsjer, en kon derhalve geen vuist maken tegen het veel fittere pearke Krol. Op een 5-3 en 6-4 sloeg Anne Geert de bal over alles en iedereen heen, en besliste de wedstrijd in hun voordeel.

Image

Image

In de A klasse stond op de eerste lijst een ware kraker. Het pearke Klaas Sipma en Miranda Scheffer moest het opnemen tegen het pearke Julius de Jong en Margriet Koelmans. Aanvankelijk stevende het pearke Sipma eenvoudig af op de overwinning, en kwam redelijk snel op vier eersten. Daarna lieten zij de touwtjes iets te veel vieren en liet het pearke De Jong terugkomen in de wedstrijd. Uiteindelijk kwam alles aan de hang, en moest er door het pearke Sipma een kleine keats worden verdedigd. Miranda Scheffer bracht een lastige bal richting het perk.Julius de Jong kon de bal niet goed genoeg raken, waarmee de winst ging naar het pearke Sipma. Op de tweede lijst moest in de B klasse het pearke Henk Tanja en Annemarie Jongeling het opnemen tegen het pearke Gerrit Mossel en Miranda Leystra. In een bloedstollende wedstrijd waarin Gerrit Mossel voortdurend aangaf dat zijn kaatskoek allang op was en geen kracht meer had, kwam zijn pearke toch het eerst op de vijf eersten te staan. Echter Henk Tanja heeft niet voor niets de bijnaam ‘ijzeren Henkie' en kwam terug tot de vijf eersten gelijk. En op een 5-5 en 6-2 was het een boppeslach van Tanja die de wedstrijd in hun voordeel besliste.

Image

Image

De finale in de C klasse ging tussen de pearkes Johan Meinsma en Jantsje Grijpstra tegen het pearke Jan en Aaltje Sipma. Door de routine van Jan en Aaltje stond het pearke Meinsma eigenlijk bij aanvang al met 3-0 achter. Alleen waren zij niet van plan om de overwinning op een iets te makkelijke manier aan het pearke Sipma te gunnen. Echter door het degelijke veldspel van Jan en een opslag van Aaltje die ‘sa wis as de bank is' kon het pearke Meinsma niet anders dan op een 5-3 en 6-6 een diepe buiging maken voor het pearke Sipma.

De finale in de B klasse ging tussen de pearkes Gerlof Leystra en Alie de Bruin tegen het pearke Sipke Meindersma en Metsje Sipma. In een redelijk eenzijdige finale werd het pearke Meindersma simpel opzij gezet door het pearke Leystra. In een 5-2 en 6-2 was de overwinning voor het pearke Leystra een feit.

De finale in de A klasse ging tussen de pearkes Sip Jaap Bos en Sjoukje Visser tegen het pearke Lennart Adema en Aukje van Kuiken. De dames Visser en Van Kuiken hadden goed gezocht langs de Friese kaatsvelden, dit resulteerde in twee fantastische pearkes in de finale. Na een redelijk gelijkopgaand begin, begon het pearke Bos steeds beter te kaatsen. Waarna ze hun voorsprong hadden opgebouwd tot een 5-3. Bij een stand van 5-3 en 6-4 moest het pearke Adema hun meerdere erkennen in het pearke Bos.

Na afloop van de wedstrijd werden de prijzen uitgereikt door voorzitter Vegter. Verder was de muzikale omlijsting wederom in de vertrouwde handen van ‘verenigings-DJ' Renze de Jong. Zodat er na afloop nog gezellige kon worden nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Image

Image

Uitslag A klasse: 1. Sip Jaap Bos en Sjoukje Visser, 2. Lennart Adema en Aukje van Kuiken, 3. Julius de Jong en Margriet Koelmans.

Uitslag B klasse: 1. Gerlof Leystra en Alie de Bruin, 2. Sipke Meindersma en Metsje Sipma, 3. Henk Tanja en Annemarie Jongeling

Uitslag C klasse: 1. Jan Sipma en Aaltje Sipma- Minnema, 2. Johan Meinsma en Jantsje Grijpstra, 3. Meindert de Jong en Afke de Vries

Image

Image

Image

Image

 

 

Lees Meer

5 Augustus 2006: Veel Deelname E.T.A.M.-Partij in Ee


 

ImageOp 5 augustus jl. had K.V. de Trochsetters de E.T.A.M.-partij op het programma te staan, de sponsors van deze partij waren vier grote vrienden van de kaatssport, nl. Eelke Idsardi, Teke Meindersma, Aant Pieter Wijnsma en Melle Westra. Er werd gekaatst in een A-klasse en een B-klasse+dames. In de A-klasse stonden 4 partuur op de lijst en bij de B-klasse+dames 8 partuur.

 

Het complete verhaal:

De A-klasse speelde een halve competitie, dus drie keer kaatsen. De eerste partij ging tussen de broers Gerard- en Klaas Sipma cs. Hierbij ging het bij grote broer Klaas met ijzeren Henk Tanja en Gerrit de Jong van een leien dakje, 5-1 6-2 en werden de eerste 7 punten snel binnengehaald. De andere partij tussen Julius de Jong cs. en Hein Eisenga cs. ging in hetzelfde tempo 5-1 voor Hein Eisenga, Panter Foppe Marten de Haan en sponsor Eelke Idsardi. De tweede omloop gaf wat meer spanning en werden er meer punten binnengehaald, maar een alles aan de hang zat er bij de A-klasse niet in. Na elk drie partijen te hebben gespeeld werden de prijzen als volgt verdeeld, partuur Klaas Sipma, Henk Tanja en Gerrit de Jong hadden 17 punten,  dit was goed voor de hage, de tweede prijs was voor Hein Eisenga, Foppe Marten de Haan en Eelke Idsardi.

Image

Image

In de B-klasse+dames werd gekaatst met een afvalronde. In de eerste omloop was er meer spanning dan in de A-klasse. De partij Jan Willem Heins, Aaltje Sipma en Johannes Douma tegen Tjeerd Jan Tanja, Sanne Faber en Marja Braaksma kwam tot 5 eersten gelijk, maar in het laatste eerst waren er geen punten meer voor partuur Heins, dus ging de winst naar partuur Tanja. Een tweede spannende partij in deze omloop ging tussen Jacco de Jong, sponsor Melle Westra en Mervin Koudenburg tegen Atze de Boer, sponsor Teke Meindersma en Ytzen Westra, deze werd 5-5 6-2 in het voordeel van Atze de Boer cs. In de tweede omloop was het wederom een drege partij voor partuur Tanja, dezen moesten tegen Diemer Meirink, Richtje Eisenga en Alexander Zuidersma. Deze partij met bijna alles aan de hang, werd beslist in een 5-5 6-4 overwinning voor partuur Tanja. Hendrik Roel Woudstra, Sun Borger en sponsor Aant Pieter Wijnsma wonnen met gemak van partuur Atze de Boer, met 5-1 6-2. Hierdoor kwamen ze in de finale en daar moesten ze uitkomen tegen partuur Tanja, maar partuur Woudstra was op dreef en zetten deze partij om in een 5-2 winst. In de afvalronde moesten Marten Jan Borger, Sven de Jong en Alianne Knoop tegen partuur Jacco de Jong, deze werd gewonnen door Jacco de Jong cs. met 5-3 6-2.
Prijzen B-klasse+dames:
eerste prijs: Hendrik Roel Woudstra, Sun Borger en Aant Pieter Wijnsma.
tweede prijs: Tjeerd Jan Tanja, Sanne Faber en Marja Braaksma.
derde prijs: Jacco de Jong, Melle Westra en Mervin Koudenburg.
vierde prijs: Marten Jan Borger, Sven de Jong en Alianne Knoop.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer