17 augustus 2006: De Jong c.s. winnaar Oostrum partij

 

ImageDonderdag 17 augustus werd de Oostrum partij georganiseerd. Traditioneel wordt deze partij gespeeld op de ijsbaan in Oostrum. Omdat de conditie van het veld dit niet toeliet werd er uitgeweken naar het kaatsveld in Ee. Sponsors van deze prachtige kaatswedstrijd zijn bouwbedrijf Visser en Café Fryslan beiden uit Oostrum. Klik op ´lees verder´ voor het complete verhaal.

 

Het complete verhaal

Indien de deelname het toestaat wordt er tijdens de Oostrum partij in twee categorieën gespeeld, namelijk een 40+ en een normale senioren categorie. Bij de 40+ hadden zich 12 dolenthousiaste kaatsers  aangemeld. Hierdoor was het mogelijk om een halve competitie te kaatsen. In de eerste omloop kwamen de parturen Renze de Jong c.s. tegenover het partuur Fokke Meirink c.s. te staan. In een partij waarin voor elk punt moest worden gestreden werden bijna alle eersten op 6-6 beslist. Het partuur Renze de Jong c.s. deed dit iets beter, zo werd op 5-4 en 6-6 de wedstrijd in hun voordeel beslist. In de tweede omloop kwam het partuur van Meirink tegenover het partuur Anne Geert Krol c.s. te staan. Krol die bekend staat om zijn slagwapen op een dusdanige manier te prepareren, dat hij oogwaarschijnlijk elke wedstrijd met een spel voorsprong begint. Vandaag was echter zijn  superioriteit van een dermate grote overwicht dat bijna een hoofdklasse partuur moeiteloos aan de kant zou kunnen worden gezet. Niet in de laatste plaats door een uitblinkende voorinse genaamd Jan Willem ‘van Beem' Heins. Alleen tegen het partuur Meirink c.s. moesten de nodige kunstjes worden geflikt, alleen op een 5-3 en 6-0 moesten ook zij het hoofd buigen voor Krol c.s. Doordat het partuur Renze de Jong c.s. ook geen fouten maakte tegen het partuur Jan Sipma c.s. 5-0 en 6-0. Mocht de derde omloop als een finale worden beschouwd. Alleen werd deze wedstrijd nooit een echte finale, mede door de uitstekende opslag van Aafke van Assen. Keer op keer werd het vijandelijke perk succesvol bestookt. Hierdoor werd de ‘finale' op een simpele 5-0 en 6-6 gewonnen door het partuur Krol c.s.

Image

Bij de senioren categorie stonden 11 parturen op de lijst. In de eerste omloop stonden de parturen Julius de Jong c.s. tegenover het partuur Klaas ‘de skep' Mossel c.s. Hier zou gelijk een titelkandidaat naar de afvalbak worden verwezen. In een eenzijdige wedstrijd werd op simpele wijze afstand genomen door het partuur De Jong c.s. bij een 5-2 en 6-4 viel het beslissende punt voor het partuur De Jong c.s. De tweede omloop kende weinig verassingen. Alleen in de wedstrijd van Louis Keegstra c.s. tegen het partuur Pieter Wouda c.s. was een interessante partij. Wouda die misschien wel de beste voorinse van het hele veld bij hem had, namelijk Johan ‘de alde' Cuperus. De naam Cuperus doet nog menig oudere kaatser in Noord Friesland de rillingen over zijn lijf gaan. Echter was het  ook Cuperus niet die het tij kon keren voor zijn partuur, zij moesten capituleren op een 5-1 en 6-0.

Image

In de halve finale trof het partuur Keegstra c.s. het partuur Julius de Jong c.s. De wedstrijd begon redelijk gelijk op. Op een 1-1 en 6-6 miste de uitermate sterk opslaande Baukje Hellinga het perk. Dit had als consequentie dat Julius de voor best opslag overnam. Hierdoor werd het perk Keegstra bestookt door uitermate lastige ballen. Het merendeel hiervan moesten zij het antwoord schuldig blijven zodat op een 5-2 en 6-2 de winst naar het partuur De Jong c.s. ging. Het partuur Idsardi c.s. had een hoog nummer op de lijst zodat zij via een staand nummer in de finale stonden.

Image

De finale deze dag ging tussen de parturen Idsardi c.s. en het partuur De Jong c.s. Het partuur De Jong c.s. begon flitsend, mede door de sterke opslag van onder meer Baukje Hellinga en de altijd sterke Harmen ‘Bon Jovi' Robroch. Zodat zij op een eenvoudige 4-0 voorsprong kwamen. Echter was het bij het partuur Idsardi c.s. de voor best opslaande Tineke Kuitert en de altijd sterke Sietse ‘de tuinman' Wijbenga die het voortouw namen. Hierdoor kwamen zij terug in de wedstrijd tot een 5-3. Hierna sloeg Julius enkele oogwaarschijnlijke zitballen van Tineke Kuitert formidabel boven zodat op een 5-3 en 6-4 de kaats niet door het partuur Idsardi c.s. kon worden gepasseerd, hiermee was de overwinning voor het partuur De Jong c.s. een feit.

Image

De finale in de afvalronde ging tussen Halbe Mossel c.s. en Harm Sijtsma c.s. In een slijtage slag gingen de eersten over en weer. Niemand had de intentie om de partij aan de ander te laten, wat resulteerde in een spectaculaire wedstrijd. De doorslaggevende factor in deze wedstrijd was Harm Sijtsma die keer op keer de punten binnenhaalde voor zijn partuur. Op een afgetekende 5-2 en 6-6 was het partuur Sijtsma die de winnaar was van de afvalronde.

Image

's Avonds werden de prijzen uitgereikt in het prachtige café Fryslan in Oostrum. Door de slechte weersvoorspelling van Paulusma, besloot menig kaatser gebruik te maken van de diensten van de ‘dorpstaxi'. Zodat rond acht uur alle kaatsers en belangstellenden zich hadden verzameld in Oostrum. Omstreeks half negen werd door ‘mastercaller' Melle P.  Prins en cafebaas Jeltje Mossel de prijzen uitgereikt. Na afloop werd onder het genot van een hapje en een drankje heftig nagepraat over deze prachtige kaatsdag.

Image

Uitslag 40+: 1.Anne Geert Krol, Jan Willem Heins en Aafke van Assen.2. Renze de Jong, Piet Visser en Griet Nicolai.

Uitslag senioren: 1. Julius de Jong, Baukje Hellinga en Harmen Robroch. 2. Eelke Idsardi, Sietse Wijbenga en Tineke Kuitert. 3. Louis Keegstra, Alie de Bruin en Sun Borger. 4. Harm Sijtsma, Dinny Bouius, en Antsje Haaksma. 5. Halbe Mossel, Sven de Jong en Erwin Postma.

Image

Image

 

19 Augustus 2006: K.V. de Trochsetters sluit seizo...
12 augustus 2006: Winnaars Beurspartij rijden in d...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://dorp-ee.nl/