23 augustus 2006: 2de Prijs op Dames-PC voor debutanten Klaske, Sjoukje en Aukje

 

ImageWoensdag 23 augustus hebben Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken een meer dan keurige tweede prijs behaald op de Dames PC in Weidum. In de finale tegen het favoriete en gerenomeerde partuur van Géjanna Buma, Debora Oosterman en Afke Hylkema konden de dames van het afdelingspartuur van Ee helaas niet voor een verrassing zorgen. Klaske, Sjoukje en Aukje leken tijdens de finale tevreden met de tweede prijs en verloren dan ook met 5-1 en 6-2.

Het complete verhaal

Op de vrijdag voorafgaand was de PC eigenlijk voor Klaske, Sjoukje en Aukje al begonnen, op deze dag vond de loting plaats in Weidum. Het lot was gunstig, wat inhoudt dat het favoriete partuur van Géjanna Buma, Debora Oosterman en Afke Hylkema niet eerder zou worden tegengekomen dan in de finale. Maar de PC blijft natuurlijk een wedstrijd op zich, met veel meer publiek dan bij reguliere kaatswedstrijden.

In de eerste omloop moest er worden afgerekend met Afke Walstra uit Bolsward, Annalien Hanje uit Dronrijp en Froukje de Vries uit Nijmegen. Normaalgesproken zijn de dames uit Ee net diesels die de eerste partij op gang moeten komen, maar vandaag liep het meteen vanaf de eerste slag. Afke Walstra cs. kwamen er dan ook niet aan te pas getuige de 5-1 6-2 overwinning.

Image

Image

Image

De volgende tegenstander was het hoofdklasse-partuur van Marie Heida uit Leeuwarden, Inge Algra uit Sneek en Romy van der Veen uit Sint Annaparochie. Een sterke tegenstander, die in haar eerste omloop een 4-0 achterstand wist om te buigen in een 5-4 overwinning. Klaske, Sjoukje en Aukje waren dus gewaarschuwd. Het initiatief lag in deze wedstrijd dan ook bij Marie, Inge en Romy. Zij bepaalden het tempo van de wedstrijd. De meiden uit de Dongeradelen keken deze partij tegen een 3-1 en later 4-2 achterstand aan. Met name de bal op 2-1 en 6-6 kwam als een mokerslag aan bij Klaske, Sjoukje en Aukje. De goed opgeslagen bal door Klaske, waarbij een kaats ter hoogte van de opslag moest worden verdedigd, werd door Inge Algra prima uitgeslagen. Sjoukje had de kans om te retourneren, maar de bal viel dood in haar handschoen. Dit betekende een 3-1 achterstand en even later een 4-2 achterstand. Vanaf dat moment zag je deze spannende partij kantelen. De vele meegereisde supporters uit Ee e.o. (er waren ongeveer 70 á 80 fans die de reis naar Weidum hadden ondernomen) gingen achter hun partuur staan en schreeuwden de dames naar de overwinning. Vanaf een 4-2 achterstand werden er 4 eersten achtereen behaald door mentale veerkracht en bijna foutloos kaatsen. Een prijs op de Dames PC als debutant was een feit. Op zich al een prestatie van formaat.

De halve finale ging tussen twee eerste klas parturen. Van de 11 debutanten, die dus dit jaar voor het eerst mochten deelnemen aan de PC, stonden er vier in de halve finale. Een teken dat er door de jeugdige talenten flink aan de hoofdklasse-deuren wordt gerammeld. Debutante Afke Kuipers uit Mantgum, Anna-Lynn Wijbenga uit Ferwerd en Jindra ten Kate uit Hallum moesten het opnemen tegen Klaske, Sjoukje en Aukje. In het begin wisten Afke Kuipers cs. nog tegenstand te bieden, maar aan de hand van de meer dan formidabele opslag van Klaske, werd de finaleplaats behaald, uitslag 5-2 6-2. Zelden heeft Klaske zo goed de opslag verzorgd en ze had duidelijk haar beste kaatswedstrijd bewaard voor de PC! Samen met het prachtige tikje van Sjoukje Visser (wat lijkt kaatsen dan simpel) en de altijd "met de kop" kaatsende Aukje van Kuiken werd een plekje in de finale veroverd. Het jeugdige enthousiasme wat enorm afstraalt van dit team, had z'n weerslag op het publiek dat dan ook tijdens de gehele PC achter het partuur stond.

Image

Image

Image

In de finale moesten ze het opnemen tegen het partuur van Géjanna Buma, Debora Oosterman en Afke Hylkema. Géjanna en Afke, die de PC reeds achtmaal op hun naam wisten te schrijven, kunnen met recht PC-kaatsters worden genoemd. Zij waren dan ook de grote favoriet in deze finale. Maar het feit dat Klaske, Sjoukje en Aukje dit sterke partuur dit seizoen al drie keer wist te verslaan en het feit dat het publiek altijd de underdog steunt, gaf hoop voor een stunt. Zo'n finale, tegen een sterke tegenstander, wordt in het begin van de partij beslist. Wanneer je dan bij kunt blijven of zelfs voor komt, krijg je de steun van het publiek en ligt de druk bij het favoriete partuur. Maar vanaf de eerste slag liet met name Afke Hylkema zien dat er deze dag maar één partuur aanspraak kon maken op de kransen en dat waren zij. Twee momenten bepaalden dan ook het verloop van deze partij. Op 2-1 en 6-6 wist Afke Hylkema de middenlijn-kaats te passeren en op 4-1 en 6-6 deed ze dit nog eens haarfijn over. De laatste hoop op een stunt was verdwenen bij Klaske, Sjoukje en Aukje en zo werd de finale verloren met 5-1 en 6-2. Afke Hylkema werd met algehele stemmen uitgeroepen (reeds voor de negende keer) tot koningin van de partij. Tot een uur na de verloren finale heerste er teleurstelling bij de dames uit Ee en Kollumerpomp, daarna kwam het besef dat zij toch wel een uitzonderlijke prestatie als debutanten hadden neergezet. Een prestatie waar de coaches Baukje Dijkman en Klaas Sipma en de meegereisde supporters erg tevreden waren. Klaske, Sjoukje en Aukje hadden het toch maar weer geflikt!!

Image

Image

Image

Image

 

24 augustus 2006: Jeugd sluit seizoen af met leden...
19 Augustus 2006: K.V. de Trochsetters sluit seizo...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://dorp-ee.nl/