Kind Ouder partij 23 juni 2017

ImageVoor het complete verslag klikt u op "lees verder" Op vrijdag 23 juni vond de jaarlijkse Kind-ouderpartij van K.V. De Trochsetters plaats. Deze partij werd gesponsord door Hoek-Agro b.v. uit Ee. Er hadden zich 29 parturen opgegeven. Het regende stevig toen om 18.00 de wedstrijd van start ging. Gelukkig bleef dit niet zo en was het ook een tijd droog, Er werd deze avond gekaatst in vier klassen. In de D-klasse waren 4 prijzen te verdelen. Er werd gekaatst in twee poules van vier. Als winnaars van poule A kaatsten Nynke de Haan en heit Foppe Marten en in de finale tegen Marije de Haan en mem Marja. De finale was zo een echte familieaangelegenheid. Nynke en Foppe Marten wonnen de kransen. De strijd om de derde en vierde plaats ging tussen Jorrit Wolters en pake Wytze Wolters en Renske de Jong en mem Barbera. Jorrit en pake wonnen deze wedstrijd en daarmee de derde prijs. Ook in de C klasse kaatsten acht parturen in 2 poules. Ook hier een grote en een kleine finale. De kleine finale, de strijd om de derde en vierde plek, ging tussen het partuur van Jannieck Wouda en Sippie Hiemstra en Mandy Woudwijk met heit Meindert Woudwijk. Jannieck en Sippie waren goed op dreef en wonnen zo de derde prijs. De finale werd gewonnen door Mare Kok en Metsje Sipma. Zij versloegen Ids Bouma en broer Gauke Bouma en wisten zo beslag te leggen op de kransen In de B klasse ook 8 parturen en twee poules.In deze klasse waren enkele parturen aan elkaar gewaagd. Doutsen Veendorp en heit Anthonie kaatsten tegen Johannes Reitsma en Ans Huisman om de derde en vierde plaats. Deze partij eindigde met de winst voor Doutsen en Anthony. De finale in de B klasse spannend. De winst en daarmee ook de kransen gingen uiteindelijk naar Willianke Sipma en mem Jeanet Sipma. Zij waren in de finale te sterk voor Chantal van der Veen en Anna van der Hoek. In de A klasse streden 5 parturen om de prijzen. Er werden vijf omlopen gekaatst. Deze wedstrijd eindigde dan ook pas toen al de andere perken al waren opgeruimd. De parturen waren aan elkaar gewaagd. Verschillende partijen werden pas op 5-5 beslist. Op derde plaats eindigden Anouk Kingma en Meindert de Jong. Tweede werden Tineke Borger en Sipke Meindersma. Met een eerst meer gingen de kransen in de A klasse naar Esther Wolters en Jaap Zijlstra. Image
Regenachtige federatiepartij 28 juni 2017
Engwierum partij 16-06-2017

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://dorp-ee.nl/