Kransen bij K.V. “De Trochsetters” in EE voor Joukje, Sjanet en Lilijan.

ImageVoor het verslag en de foto's van de K.N.K.B. wedstrijd klikt u op "lees verder" EE. De dames eerste klas reisde op zaterdag 30 mei 2015 af naar Ee. Zij waren deze dag te gast bij kaatsvereniging “De Trochsetters” . Deze had deze de organisatie in handen van een door elkaar loten wedstrijd. In totaal betraden 9 partuur de arena onder leiding van de heer E. van Wier. Zij gingen vanaf 11:00 met elkaar de strijd aan om de fel begeerde kransen. De wedstrijd werd verkaatst onder een licht bewolkte lucht waar zo nu en dan een zonnetje door heen kwam. Ondanks dat er een stevig wind stond maakten de dames er een mooie strijd van. Ze haalden deze dag alles uit de kast en daardoor dienden er veel eersten op de 6-6 te worden beslist. De dames betraden minimaal 2x de arena want er was deze dag ook nog een herkansingsronde. Jeanette Jansma beet het spits af met Sigrid de Jong en Annelien Broersma en namen het op de eerste omloop op tegen Jeske de Boer, Pytrik Visser en Akkelyna de Haan. Het is Jeanette met haar maten die de vliegende start hadden want zij weten na het openingseerst ook het 2de, 3de en zelfs 4de eerst op rij naar zich toe te trekken voordat eindelijk de formatie van Jeske grip op de wedstrijd weet te krijgen en ze knokken zich terug in de partij en knabbelen eerst voor eerst van de achterstand en weten terug te komen naar de 4-2. Zij kunnen ondanks deze inhaalrace niet voorkomen dat Jeanette met Sigrid en Annelien als eerst het 5de eerst weet te bereiken. Zij laten dit buitenkansje niet meer uit handen glippen en weten de winst veilig te stellen op de 5-2 6-2. De 2de partij van de eerste omloop werd gelijk een kraker. Nynke Sybrandy is deze dag via loting gekoppeld aan Nynke Kooistra en Jildou Sweering en zij moeten de hindernis Michelle Bruinsma, Klasine Huistra en Everdyna de Haan zien te nemen op weg naar de volgende lijst. Beide parturen gaan goed van start en weten om en om een eerst aan de telegraaf te hangen. Vanaf dat moment neemt de formatie van Nynke de touwtjes in handen en weten een gaatje te slaan via de 3-2 lopen zij uit naar de 4-2. Zij lijken de wedstrijd stevig onder controle te hebben als zij als eerste het 5de bordje weten te bereiken. Zij slagen er echter niet in om de wedstrijd over de finish te brengen en zien Michelle, Klasine en Everdyna dichter en dichterbij komen. De spanning loopt verder op naar mate het verschil terug loopt van de 5-2 naar de 5-3, 5-4. Nynke, Nynke en Jildou proberen door omzettingen in het perk en aan de opslag de winst te forceren maar de beslissing valt uiteindelijk in het laatste te verkaatsen eerst want ook het partuur van Michelle weet het 5de eerst te bereiken. Het is Nynke die de winst weet binnen te halen als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 5-5 6-2. In de 3de confrontatie op de eerst lijst staat Tineke Dijkstra met Martine Tiemersma en Louise Knol tegenover Hendrike van der Schoot, Marije Hiemstra en Mirjam Beeksma. Ook dit werd een prachtige strijd waarin beide formaties alles uit de kast haalden. Geen van beide parturen slaagde er aan het begin van de partij in om afstand te nemen. Ze verdelen de eersten om en om en blijven in evenwicht tot aan de 2-2. Hendrike weet samen met Marije en Mirjam als eerste weer op voorsprong te komen en zij slagen er zelfs in om het gaatje te vergroten via de 2-3 naar de 2-4. De strijd is echter verre gestreden want Tineke, Martine en Louise zetten met succes de achtervolging in en knokken zich terug in de wedstrijd. De balans keert terug op de 4-4. Vanaf dat moment ontstaat er een gelijk opgaande strijd waarin om elke 2 punten en elke centimeter gras wordt gestreden. De formatie van Tineke lijkt de beste papieren in de hand te hebben als zij als eerst het 5de bordje weten te bereiken. Hendrieke, Marije en Mirjam weigeren de handdoek te werpen en weten op hun beurt ook een 5de eerst binnen te halen. In het laatste te verkaatsen eerst dient de beslissing te vallen. Als Marije een zitbal weet te plaatsen op het perk van Martine en Louise op de 5-5 4-6 loodst zij hun partuur naar de 2de omloop in Ee. In de laatste partij van de eerste omloop staat Joukje Salverda samen met Lilijan Kingma en Sjanet Wijnia in de arena tegenover Anna-Brecht Bruinsma, Melissa Rianne Hiemstra en Anouk Tolsma. De start is voor Joukje en haar maten zij weten gelijk het initiatief te nemen en een gaatje te slaan via de 1-0 naar de 2-0. Het partuur van Anna-Brecht probeert het wel degelijk en hebben diverse kansen op een bordje maar zien de eersten een kant op gaan en de achterstand loopt op via 3-0 naar de 4-0 en zelfs 5-0. Als Sjanet de boven weet te vinden op de 5-0 6-0 gaan zij als laatste naar de 2de omloop. De formaties op de 2de lijst gingen strijden om een halve finale plekje en waren daarmee verzekerd van minimaal een 3de prijs. De op de eerste omloop staan gebleven formatie van Sietske Okkema, Lusanne Klaver en Corina de Vries betrad deze dag voor het eerst de arena tegen Jeanette Jansma, Sigrid de Jong en Annelien Broersma. Het begin van de wedstrijd is voor partuur Jeanette zij weten de eerste 2 verkaatste eersten op rij naar zich toe te trekken voordat Sietske met haar maten hun eerste eerst aan de telegraaf wisten te hangen. Zij slagen er echter niet in om de balans terug te doen keren en zien het verschil oplopen naar de 1-3 en zelfs 1-4. Jeanette lijkt met Sigrid en Annelien gemakkelijk op weg naar de halve finale maar het partuur van Sietske weigert zich er bij neer te leggen en weten nog een 2de eerst binnen te slepen voordat zij uiteindelijk als nog de handdoek moesten werpen op de 3-5 4-6 door een bovenslag van Annelien. De formatie van Nynke Sybrandy, Nynke Kooistra en Jildou Sweering kwam op deze omloop in actie tegen Hendrieke van de Schoot, Marije Hiemstra en Mirjam Beeksma. De opening is voor partuur Hendrieke zij weten het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. De strijd lijkt vervolgens volledig te kantelen in het voordeel van partuur Nynke nadat zij langszij weten te komen op de 1-1 weten zij door te stomen via de 2-1 naar de 3-1 en zelfs 4-1. Hendrieke geeft echter samen met Marije en Mirjam de strijd niet op en weten langzaam maar zeker meer en meer grip op de wedstrijd te krijgen en knabbelen eerst voor eerst van de achterstand en komen terug via de 4-2 naar de 4-3 en weten zelfs het evenwicht terug te doen keren op de 4-4. Hendrieke lijkt met haar maten even de wind in de zeilen te hebben en zij weten als eerst het 5de eerst binnen te halen en lijken daarmee als nog naar de ½ finale te gaan maar ditmaal zijn het Nynke, Nynke en Jildou die zich vast weten te bijten in de wedstrijd en ook een 5de eerst weten te bemachtigen. Voor de 3de keer deze dag dient er een partij te worden beslist op de 5-5. In het laatste zwaar bevochten eerst gaat de winst als nog naar partuur Nynke als de opslag bal van Hendrieke buiten de perk lijnen beland op de 5-5 6-4. Door de winst op de 2de lijst van Nynke, Nynke en Jildou bereikten zij als 3de de halve finale wat een vrije doorgang opleverde naar de finale door een staand nummer. De tegenstandsters kwamen uit de halve finale tussen de formatie van Joukje Salverda, Lilijan Kingma en Sjanet Wijnia die een staand nummer hadden op de 2de omloop en het partuur van Jeanette Jansma, Sigrid de Jong en Annelien Broersma. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want gelijk het eerste te verkaatsen eerst dient op de 6-6 te worden beslist als de opslag bal van Joukje te kort blijkt te zijn neemt partuur Jeanette de leiding. De strijd blijkt gelijk te zijn losgebarsten want voor de 2de keer op rij is daar de 6-6. Het evenwicht keert terug in de wedstrijd als ditmaal Jeanette het vizier niet scherp heeft staan en de bal eveneens voor het perk beland op de 1-0 6-6. Beide formaties zijn in deze wedstrijd zeer aan elkaar gewaagt. De formatie van Joukje weet voor de 2de keer deze partij de leiding te nemen als het perk van Lilijan en Sjanet de kaats weet te passeren op de 1-1 6-2. De strijd is verre van gestreden want door goed werk van Jeanette in het tussen spel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 2-1 2-6 en daarmee weet zij de balans te herstellen. De strijd barst wederom los in het daarop verkaatste eerst want voor de 3de keer verschijnt de 6-6 en als Annelien ditmaal de boven weet te vinden nemen zij wederom de leiding. Beide parturen geven elkaar geen centimeter ruimte en geen van beide formaties slaagt er in om een gaatje te slaan want ditmaal zet partuur Jeanette onder leiding van Sigrid de achtervolging in als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 4-3 4-6. Het lijkt er op dat de formatie die als eerste het 5de bordje weet te bereiken misschien ook wel de partij naar zich toe weet te trekken. Het lijkt Jeanette samen met Sigrid en Annelien te worden door goed opslag werk van Jeanette zij weet een zitbal te plaatsen op de 4-4 4-6. Beide formatie knokken zich vervolgens voor de 4de keer naar de 6-6 en als Lilijan er in slaagt om het perk van Sigrid en Annelien met lege handen achter te laten is daar weer een 5-5 telegraaf stand in EE. Het laatste te verkaatsen eerst gaan heel snel naar de kant van partuur Joukje en door weer goed opslag werk van Lilijan zij stelt de winst veilig met een zitbal op de 5-5 6-0 en daarmee legt hun partuur beslag op het 2de finale ticket in EE. Na een regenachtig begin van deze zaterdag de 30ste mei werd het een prachtige kaatsdag in EE bij kaatsvereniging “De Trochsetters” waarin Nynke Sybrandy samen met Nynke Kooistra en Jildou Sweering in de finale stond tegen over Joukje Salverda, Lilijan Kingma en Sjanet Wijnia. Het is Lilijan die met haar opslag de finale weet open te breken als zij een zitbal weet te plaatsen op de 4-6. De vliegende start is er voor partuur Joukje als wederom voor de 2de keer op rij Lilijan het perk van Nynke Kooistra en Jildou met lege handen laat staan op de 0-1 2-6. Eindelijk weet de formatie van Nynke Sybrandy de aansluiting te herstellen als zij het perk van Lilijan en Sjanet kansloos laat op de 0-2 6-0 en daarmee de kaats weet te behouden. Zij slaagt er met haar maten niet in om langszij te komen maar zien de achterstand oplopen door ditmaal een passeerslag van Lilijan op de 1-2 2-6. Het lijkt een eenzijdige finale te gaan worden want Joukje, Lilijan en Sjanet hebben de touwtjes in handen en weten de voorsprong verder uit te bouwen naar de 1-4 door een zitbal van Lilijan op de 1-3 0-6. De finale lijkt te zijn gespeeld als Joukje in een zwaar bevochten eerst op de 6-6 de bal tot in het perk weet te retourneren op de 1-4 6-6. De winst lijkt binnen handbereik te zijn maar als de opslag bal van Lilijan op de 5-1 6-6 buiten de perklijnen beland loopt de spanning weer op. Nynke, Nynke en Jildou weigeren de handdoek te werpen en weten nog een derde eerst uit het vuur te slepen door een bovenslag van Nynke Sybrandy op de 2-5 6-2. Beide formaties halen alles uit de kast en voor de 3de keer dient er een beslissing te vallen op de 6-6. Het is weer Nynke die de parturen dichter en dichter bij elkaar weet te brengen. Zij weer voor de 2de keer op rij de boven te vinden en daarmee loopt de achterstand terug tot de 4-5. Het lijkt dan weer op een 5-5 af te stevenen maar het is Sjanet die daar een stokje voor weet te steken en zij weet de kransen veilig te stellen als zij de kaats weet te stellen op de 4-5 4-6. De kransen komen aan het einde van deze dag om de nek van Joukje, SJanet en Lilijan te hangen. Alle dames konden deze dag twee keer kaatsen in de finale van de herkansing stond Jeske de Boer, Pytrik Visser en Akkelyna de Haan tegenover Tineke Dijkstra, Martine Tiemersma en Louise Krol. Het was de laatste partij van de dag en het werd de klapper van de dag. De opening is voor de formatie van Tineke als het perk op de 6-6 de kaats weet te passeren. Het is Pytrik die de beide formaties al weer snel op gelijke hoogte weet te brengen als zij de kaats passeert op de 0-1 6-0. Voor de 2de keer in deze finale van de herkansing komen Tineke, Martine en Louise op voorsprong als de opslag bal van Jeske buiten de perklijnen valt op de 1-1 2-6. In een zwaar bevochten dient er voor de 2de keer een eerst te worden beslist op de 6-6. Het is Jeske die de stand weer in evenwicht te brengen met een zitbal op de 1-2 6-6. De strijd lijkt dan in het voordeel van partuur Jeske te kantelen als ditmaal door goed werk van Pytrik zij weet de bal tot voor de kaats te retourneren op de 2-2 6-0 hun derde eerst aan de telegraaf verschijnt. De strijd is verre van gestreden want beide parturen weet een definitief gaatje te slaan. Voor de 3de keer in deze finale keert het evenwicht terug want ditmaal is het Louise die het perk van Jeske en Pytrik met lege handen laat staan op de 3-2 0-6. De wedstrijd lijkt als nog te kantelen in het voordeel van Tineke, Martine en Louise als de opslag bal van Jeske buiten de perk lijnen beland op de 3-3 0-6. Het zevende eerst bepaald wel vaker het verloop van een wedstrijd en zo lijkt het ook in Ee te gaan als het partuur Tineke als eerste het 5de eerst weet te bereiken door een passeerslag van Martine op de 3-4 0-6. De strijd lijkt dan te zijn gestreden maar door goed opslag werk van Jeske zij weet Martine tot een kwaadslag te dwingen op de 3-5 6-6 keert de spanning terug in de partij. Sterker nog deze finale werd ook een van de wedstrijd die in het laatste eerst beslist diende te worden door goed opslag werk van Jeske zij weet een zitbal te plaatsen op de 4-5 6-0. De beslissing valt in deze laatste partij van de dag uiteindelijk op een volle telegraaf de 5-5 6-6. Dit is de eerste partij van de dag met deze eindstand. Het is uiteindelijk Louise die scheef van uit de hoek met haar opslag het perk van Jeske en Pytrik kansloos laat en daarmee de winst in de herkansing in Ee veilig weet te stellen. Verslag : Henk Hempenius. Foto's: Henk Hempenius en Jeanette Hoekstra. . Actie foto's op www.facebook.com/kvdetrochsetters Uitslag van Ee: 1e prijs: Joukje Salverda Franeker Sjanet Wijnia Wommels Lilijan Kingma St. Annaparochie 2e prijs: Nynke Sybrandy Dearsum Nynke Kooistra Dronrijp Jildou Sweering Folsgare 3e prijs: Jeanette Jansma Dronrijp Sigrid de Jong Blauwhuis Annelien Broersma Easterlittens 1e prijs Verliezersronde: Tineke Dijkstra Easterein Martine Tiemersma Easterein Louise Krol Ee 2e prijs Verliezersronde: Jeske de Boer Akkrum Pytrik Visser Sexbierum Akkelyna de Haan Wier Image . Image . Image . Image . Image . Image . Image . Image . Image . Image . Image . Image . Image . Image . Image
Ds. Veltman partij 2015
Eerste partij 2015 een feit !

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://dorp-ee.nl/