Prachtig Kaatsweekend in Ee 11-07-2015

ImageKNKB Hoofdklasse kaatsen in Ee. Voor het complete verslag klikt u op "lees verder"

Kootstra en Hempenius koning en koningin in Ee
Ee, 11 juli 2015 – De Heren en Dames Hoofdklasse kaats(t)ers kwamen langs in Ee. Voor beide categorieën een door elkaar loten wedstrijd op het programma. Voor KV “de Trochsetters” uit Ee een unieke dag. Bezoek van de toppers uit Friesland tijdens 110-jarig bestaan! En het werd uniek. Op een zonovergoten sportpark kreeg het massaal toegestroomde publiek een schitterende combi voorgeschoteld. Waar een klein dorp als Ee groot in kan zijn…
Partuur van der Bos wint nipt
Bij de mannen kaatste het partuur van Gert-Anne van der Bos, Allard Hoekstra en Hendrik Kootstra tegen het partuur van Bauke Triemstra, Dylan Drent (bijgeloot voor Taeke Triemstra) en Thomas van Zuiden. Dit bleek de spannendste partij van de eerste omloop. Het ging lang gelijk op, mede door een groot aantal opslagmissers. Uiteindelijk viel de laatste slag op 5-5 6-4. Gert-Anne zegevierde met zijn partuur en stoomde daarmee door naar de tweede omloop.
Sterkste parturen triomferen in halve finale
De eerste halve finale ging tussen de parturen 1 en 3. Jan Dirk de Groot, Pieter Jan Plat en Jan Schurer wonnen hun eerste omloop met 5-2. Zij traden aan tegen Van der Bos c.s. Een gelijk opgaande strijd met over en weer wat foutjes, maar ook prima slagenwisselingen. Op 5-4 6-2 werd de finish bereikt door Van der Bos c.s. Hiermee traden ze toe tot de finale.
De tweede halve finale ging tussen Dirk-Yde Sjaarda, Herman Sprik en Hans Wassenaar en het partuur van Jelte-Pieter Dijkstra, Hylke Bruinsma en Daniël Iseger. Een mooi affiche. Toch werd het een eenzijdige partij. Sjaarda zijn opslag had te weinig power om het perk Bruinsma en Iseger hoofdpijn te bezorgen. Vanuit het perk waren ze oppermachtig en Jelte-Pieter Dijkstra was aan de opslag een betrouwbare factor. Met degelijk spel overklasten ze Sjaarda c.s. Het werd 5-2 6-4.
Hendrik Kootstra gekroond tot Koning van de partij
In de finale leek het snel te gaan. Van der Bos sloeg formidabel op. Allard Hoekstra maakte zich op voor zijn eerste krans in de Hoofdklasse. Als voorinse liet hij over de gehele dag weinig ballen zitten en passeerde met regelmaat de bovenlijn. Achterinse Hendrik Kootstra verbeterde zijn perkspel naarmate de dag vorderde. Zijn opslag was de hele dag prima verzorgd.
Al snel werd het 3-1. Het tij leek te keren. Dijkstra c.s. trapten het gaspedaal in en dit resulteerde al snel in een 4-3- voorsprong. Het leek beslist. Maar opnieuw een kentering. Van der Bos had zijn beste opslagwerk voor de finale bewaard. Ze stoomden na 4-4 door naar de 5-4 en het laatste eerst werd op 6-4 binnengehaald. Winst voor Gert-Anne, Allard en Hendrik.
Voor Allard Hoekstra de eerste krans. Hij stond voor de bestuurstent in het midden. Maar wie werd de Koning van de partij? De koningscommissie gaf uiteindelijk de meeste punten aan Hendrik Kootstra. De man uit Minnertsga mocht naast de € 250,00, schitterende krans en glazen standaard de koningsschaal in ontvangst nemen.   
Louise Krol, Wiljo Sijbrandij en Sjoukje Visser bezorgen Ee een mooie eerste omloop
Louise Krol mocht met haar maten Nicole Hempenius en Leonie van der Graaf aantreden tegen Ilse Tuinenga, Martine Tiemersma en Geke de Boer. Louise Krol, kaatstalent woonachtig in Ee, stelde met haar maten in de tweede helft van de wedstrijd orde op zaken. Ze wonnen met 5-3 6-2.

Wiljo Sijbrandij is eveneens een bekende van het dorp Ee. Zij geeft de vele jeugdleden van de kaatsvereniging training. Zij kaatste met haar maten Elly Hofman en Anke Winkel de langste partij van de eerste omloop. Het werd uiteindelijk 5-5 6-6. Toen was het de kleine voorinse Anke Winkel die de beste slag voor het laatst bewaarde. Ze sloeg de bal met een ferme tik ver over de bovenlijn.
Sjoukje Visser lootte bij Nelie Steenstra en haar vaste maat Manon Scheepstra. Op voorhand het te kloppen partuur. Tegen Marije Hiemstra, Imke van der Leest en Renske Terwisscha van Scheltinga werden de eersten netjes verdeeld tot 3-3. Het perk Visser en Scheepstra raakte op slag en de partij eindigde op 5-3 6-6. Door naar de halve finale.
Twee “Jisters” in de finale
Het partuur van Nicole Hempenius trad in de eerste halve finale aan tegen de formatie Hofman c.s. Ook daar een spannende strijd in de eerste helft van de wedstrijd. Louise Krol nam het voortouw en ze wonnen door een sterke tweede helft met 5-3 6-0. Hempenius c.s. door naar de finale. De kleine finale voor Hofman c.s.
Rianne Vellinga, Feikje Bouwhuis en Fenna Zeinstra kwamen in de laatste halve finale uit tegen het partuur van Nelie Steenstra. Een mooie en goed onderhouden partij. Beide perken sloegen veel ballen over de “boppe”. Daarnaast weinig fouten aan de opslag. Het laatste eerst werd op 6-4 verkaatst. Op 5-5 6-4 wist het partuur van Nelie de winst binnen te halen.
Voor Ee natuurlijk een kers op de taart. Louise Krol uit Ee in eigen dorp in de finale. En de gelouterde Sjoukje Visser uit Damwoude (voorheen Ee) daar tegenover. De gedroomde finale…
Nicole Hempenius mag troon opzetten
Een walk-over. Nelie Steenstra c.s. maakten vanaf de aftrap veel te veel fouten. Trio Hempenius profiteerde optimaal. Maakten zelf geen fouten en overklasten de tegenstanders. Het werd maar liefst 5-1 6-4.
Voor Nicole Hempenius de tweede krans in twee dagen. Een dag eerder won zij in Bolsward met haar vaste maten Nynke Sijbrandij en Wiljo Sijbrandij de vrije formatie wedstrijd. Een dag later dus de krans in Ee. Voor haar nog een extraatje ook. Zij werd door de koningscommissie gekroond tot Koningin. Met haar krachtige opslag kan ze vaak doorslaggevend zijn. Een verdiende hoofdprijs voor de vrouw uit Franeker. Daarnaast een goed gevulde envelop met € 200,00, een standaard met de vlag van kaatsvereniging “de Trochsetters” en een mooie bloemenkrans.
Wiljo Sijbrandij completeerde met haar partuur de prijswinnaars. Zij sleepte met haar maten de derde prijs binnen. Er werd door de jeugdleden van Ee ook wel wat van haar verwacht. Gelukkig voor haar, een derde prijs! Een prima prestatie.
Een unieke dag voor de mensen uit Ee. Het dorp werd betrokken bij de kaatsdag en dat resulteerde in veel publiek. Schitterende weersomstandigheden en een goede organisatie waren de ingrediënten voor het daverende succes. Na afloop werd er nog volop genoten. Zingende kaatster Nynke Sijbrandij verzorgde met haar band de muzikale omlijsting. Waar een klein dorp groot in kan zijn…

Foto's staan op www.facebook.com/burtsytsmaphotography Inloggen niet nodig

Henk Bootsma maakte ook een fotoserie. Deze zijn te vinden op :  http://henkbootsmafotografie.nl/index.php?id=1&map=12&submap=869&big=41655

Gehakt partij 23-07-2015
Kind ouder partij Ee 2015

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://dorp-ee.nl/