Slotavond k.v. de Trochsetters

ImageOp 21 oktober was de jaarlijkse slotavond in De Jister. Voor het verslag klikt u op "lees verder" Het seizoen is weer voorbij. De prijzen konden weer worden uitgedeeld. Vooral bij de jeugd was er dit jaar weer veel talent. De opkomst bij de trainingen en wedstrijden was bij de jeugd zeer groot. De prijzen bij de welpen 1.Willem Jan Tibma 2.Lolkje de Jong 3.Yannick Wouda Pupillen 1.Ingrid Wouda 2.Marijke Kuperus 3.Johannes Reitsma Oudste Jeugd 1.Femke Haaksma 2.Jelle de Boer en Andele Veltman Bij de senioren was de opkomst iets minder, vooral de heren laten het afweten. Toch werd er bij de dames wel een competitie gekaatst. 1.Aletta Keegstra-Sipma 2.Aaltsje Sipma 3.Alberdina Reitsma Na deze huldiging werden de vrijwilligers in het zonnetje gezet. Zonder vrijwilligers geen kaatsen. Dus deze mensen zijn voor ons als kaatsvereniging goud waard. Meindert de Jong en Jelle de Boer hadden de dorpen-partij voor jongens in de federatie gewonnen. Froukje Wolters, Metsje Zijlstra-Sipma en Louise Krol hadden dit in de dames-categorie gedaan. Zij kregen allen een kleine attentie. Ook Sjoukje Huizinga-Visser en Louise Krol kregen een attentie vanwege het behalen van de eerste en tweede prijs op de PC. Klaske Grijpma-de Jong en Klaas Sipma hadden nog prachtige woorden voor de afscheidnemende Sjoukje Huizinga-Visser.Na al deze mooie woorden was er pauze en werden de loten verkocht. Na de pauze was er de grote kaatsquiz. Dat deze vragen nog niet mee vielen bleek door het vele gekreun en gesteun uit het publiek. Toch waren er de priizen voor: Gauke Bouma en Rennie Schreiber. Na sluiting van de voorzitster kon er nog onder het genot van een hapje en een drankje nog even over het seizoen worden nagesproken.
Eerste jeugdwedstrijd 2017
Boerenpartij zaterdagmiddag 13 aug 2016

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://dorp-ee.nl/