Dorp Ee

24 juni 2006: Jeugdige talenten uit Ee behalen derde prijs op NK Dames


 

ImageAfgelopen zaterdag stond voor het dameskaatsen in het teken van het Nederlands Kampioenschap. Ee werd vertegenwoordigd door Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken. Deze dames die vorig jaar nog bij de meisjescategorie actief waren, kenden een prima debuut op dit kampioenschap.

 

 

Het complete verhaal

In de eerste omloop moest er afgerekend worden met Heerenveen. Het bleek een gemakkelijke partij te zijn, gelet op de einduitslag (5-1 6-4). De tweede omloop stond het treffen tegen Sexbierum op het programma. Sexbierum was middels een staand nummer op de tweede lijst terecht gekomen. Dat de dames uit Sexbierum met name op ledenpartijen kaatsen was duidelijk op te merken, ze waren niet bestand tegen het opslag- en uitslaggeweld van Klaske, Sjoukje en Aukje.

In de derde omloop werd het serieus. Minnertsga met hoofdklasse-kaatster Maaike Joostema speelde een thuiswedstrijd en werd gesteund door veel publiek. Het werd een gelijk opgaande strijd, waarbij Minnertsga een 3-1 voorsprong nam onder aanvoering van een prima kaatsende Maaike Joostema. Het was met name aan de mentale weerbaarheid van Klaske, Sjoukje en Aukje te danken dat de dames van Ee weer langszij kwamen en uiteindelijk met 5-4 en 6-4 aan het langste eind trok. Met 35 parturen op de lijst en met Dronrijp als grote favoriet was het partuur van Ee inmiddels doorgedrongen tot de laatste vijf. En daarin bevond het zich in een goed gezelschap van Bolsward, Witmarsum, Stiens en Pingjum. Voor een plaats in de halve finale moest er gewonnen worden van Pingjum met Maaike Wind, Maaike Osinga en Jeltsje Osinga. Een moeilijke opgave, maar zeker niet onmogelijk en net als in de partij tegen Minnertsga was het wederom een gelijkopgaande wedstrijd. Pingjum met een prima kaatsende Maaike Wind maakte het Ee enorm lastig. De partij werd dan ook pas beslist op 5-4 en 6-6. Op deze stand wist Sjoukje de opgeslagen bal van Maaike Wind tot bovenslag te promoveren op een manier zoals we van Sjoukje kennen. De halve finale was een feit en daarmee was Ee zeker van een derde prijs. Een evenaring van de prestatie van vorig jaar. Ee trad toen aan met Froukje Wolters, Aletta Sipma en Aukje van Kuiken.

In de halve finale leek de koek op voor Ee. Het foutloos kaatsen van Witmarsum en het maar moeilijk grip krijgen op de partij deed Ee in deze halve finale de das om. Ook al verscheen er regelmatig 6-6 op de telegraaf, de eersten gingen steeds naar Witmarsum. Einduitslag 5-1 6-0

De finale ging tussen de parturen van Bolsward (Gejanne Buma, Afke Walstra en Fenna Zeinstra) en Witmarsum (Andrea de Jong, Sytske Poortstra en Marike Beckers). Bolsward bleek oppermachtig en kaatste fris van de lever, dit leverde dan ook de terechte titel op deze middag voor Bolsward.

Moe maar voldaan konden Klaske, Sjoukje en Aukje terugkijken op een prima debuut op het NK dames. Een prima derde plek en wie weet wat er in de toekomst nog meer op stapel staat.

Zaterdag 8 juli staat het NK voor Jong Fammen in Mantgum op het programma. Aanvang 11.00 uur. Wie weet wat voor moois Klaske, Sjoukje en Aukje daar gaan presteren.......

Image

Image

Image

 

Lees Meer

24 september 2006: Veel prijzen in Húzum


 

ImageZondag 24 september was de laatse dag om nog even alle agressie weg te slaan! Daar moest men wel heel vroeg voor uit het bedje! Maarja, even bikkelje hje! Klik op ´lees verder´voor het complete verhaal geschreven door Aant Pieter Wijnsma.

 

Het complete verhaal

Daar ging de reis dan. Taxi Durk bracht de boys ut Ie en omstreken naar het heilige gras van OG. De Boys waren, Partoer 1 Harm Sijtsma, B.van Kuiken en Sipke (nog een paar namen) Meindertsma. Partoer 2 A.P "Poedel" Wijnsma, Gerrit "Kieviet" de Jong en Teakele Pieter Meindertsma. Partoer 3 Hendrik Roel "de Grutte" Woudstra, Eelke Idsardi en Good old J.W Heinz. Gezellig groepje vandaag. Marre, na een super sterk bakkie koffie ging het los! Harm moest meteen Gerrit! Underdog Team Gerrit konden goed mee komen. Op een stand van 5-5 6-6 werd het met in zitbal beslist in het voordeel van Harm. Gerrit moesten verder in de afvalronde waar ze het tot de finale schopten. Maarja, een 2e plek, meer zat er niet in vandaag! Aan het spraakwater dan maar! Wie er meer aan het spraakwater zaten waren , H.J en friends. na 2 omlopen was het gebeurd en konden aanschuiven bij Gerrit en Friends. Intussen waren Harm al  in de finale beland. De mannen sloegen als hynders. Niet te stoppen!
De krans ging met naar Ee. Harm was koning vandaag! Na de priis uitreiking werd er nog lang nagepraat en drinkies genuttigt! Was een leuke dag. Tot een andere keer!

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

25 juni 2005: Froukje, Aletta en Aukje verrassen op NK dames


 

ImageSexbierum - Tijdens het Nederlands Kampioenschap kaatsen voor Dames, welke werd gehouden op zaterdag 25 juni in Sexbierum, heeft k.v. De Trochsetters uit Ee een verrassende prestatie geleverd. Froukje Wolters, Aletta Sipma en Aukje van Kuiken waren er verantwoordelijk voor dat de derde prijs en dus het Makkumer aardewerk werd binnengehaald. Een unieke prestatie op het NK Dames, omdat de dames van k.v. De Trochsetters het nog nooit eerder zover hebben geschopt op een Nederlands Kampioenschap. Klik op "Lees verder..." om het complete verhaal te lezen.

Het complete verhaal:
31 parturen streden in Sexbierum om de kransen, waarbij Bolsward, Sneek, Witmarsum en Dronrijp als grootste kanshebbers konden worden aangemerkt. Voor de “Iester”-dames was er geen gemakkelijke loting. De eerste omloop moest worden afgerekend met Minnertsga en dus met hoofdklasse-kaatster Maaike Joostema. Het perk, bestaande uit Aletta als achterinse en Aukje als voorinse moest eerst even wennen aan het opslaggeweld van Maaike Joostema. Dit resulteerde dan ook in een 3 – 1 achterstand, maar naarmate de partij vorderde sloegen de dames steeds dikkere kaatsen. De achterstand werd dan ook keurig omgebogen in een 5-3 overwinning.
De volgende omloop, die dus op voorhand niet was verwacht, stond het partuur van Grou op het programma. Bij de ingang van het kaatsveld stond een bord opgesteld, waar de namen van de winnaars van de afgelopen jaren op prijkten. Hier viel dus ook te lezen dat Grou, met de kaatsters Monique Stelwagen, Wiesje van der Berg en Debora Oosterman, de laatste twee edities van het NK voor Dames op haar naam had geschreven. Twee dames teweten Monique Stelwagen en Debora Oosterman mochten ook dit jaar de kleuren van Grou verdedigen. Een moeilijke opgave dus voor Froukje, Aletta en Aukje, maar Ee kaatste deze omloop bijna foutloos. Froukje was er steeds als de kippen bij in het tussenspel, Aletta was aan de opslag een zekerheid en Aukje wist deze omloop de boven wel heel makkelijk te vinden. Dit goede kaatsen van Ee resulteerde dan ook in een mooie 4-1 voorsprong. Het was dat Aletta enige genade kende met Grou, door op 6-6 de bal net een centimeter voor te slaan, anders had Grou helemaal geen voet aan de grond gekregen aan het begin van deze partij.
Een onverwachte 4-1 voorsprong dus, die verder werd uitgebouwd naar een prima 5-2 overwinning. Een prestatie van formaat!! Na een blik op de lijst met parturen bleek Makkum de volgende tegenstander te zijn van Ee. Tsja, de tegenstander van de eerste omloop was bekend via de loting, op een tweede omloop was stiekem gehoopt, maar verder hadden de dames echt niet gekeken. Maar Makkum dus. Makkum had een nieuwe tactiek geintroduceerd vandaag, nl. hoge ballen voorin. Aukje en Aletta moesten hier tot 3 eersten gelijk erg aan wennen, maar op het moment dat de diesels warm waren, werden vlot de laatste drie eersten binnengehaald. Einduitslag 5-3 6-2!!! Een plek in de halve finale en dus Makkumer aardewerk. De blijdschap van deze onverwachte zegereeks straalde van de gezichten van het “Iester” trio af. Dit was op voorhand echt niet verwacht.
De halve finale tegen het mooi-sluitende partuur van Dronrijp werd dan ook beschouwd als de slagroom op het toetje. Helaas was bij Aletta, naar eigen zeggen, “de koek op” tijdens deze partij. Er werd nog volop tegenstand geboden, maar met een einduitslag van 5-2 trok Dronrijp deze partij aan het langste eind. Dronrijp versloeg in een prachtige finale het partuur Witmarsum met 5-4. Een finale met het publiek als grote winnaar en veel reclame voor het dameskaatsen.
Voor Froukje Wolters, Aletta Sipma en Aukje van Kuiken, die ver boven zichzelf stegen deze dag, een prachtige derde prijs. Een derde prijs die werd behaald door bijna drie omlopen bijna foutloos kaatsen en door een geweldige dosis inzet. Proficiat Froukje, Aletta en Aukje! Kaatsvereniging De Trochsetters kan trots op jullie zijn.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

25 juni 2005: Zonnige ledenpartij KV "de Trochsetters"


 

ImageEE- Zaterdag 25 juni hield kaatsvereniging de Trochsetters weer een ledenpartij. De sponsor van deze partij was bouwbedrijf Geveke uit Heerenveen. Onder ideale kaatsomstandigheden werd gestreden om de prijzen. Klik op "Lees verder..." om het complete verhaal te lezen.Het complete verhaal:


Bij de dames waren vier parturen die in een competitie streden om twee prijzen. In de eerste omloop waren Jeannet Sipma en Ytsje de Vries met
5-1 6-6 te sterk voor Nynke Woudwijk en Richtsje Eisinga en waren Alie de Bruin en Christine Heins met 5-1 6-4 een maatje te groot voor Marja Braaksma en Miranda Leystra.

In de tweede omloop wonnen Jeannet en Ytsje van Marja en Miranda met 5-3 6-4 en wonnen Alie en Christine in een spannende partij van Nynke en Richtsje met 5-5 6-2. Zo kregen we in de derde omloop een echte finale tussen Jeannet en Ytsje tegen Alie en Christine die beide de eerste twee partijen wisten te winnen. Deze partij werd gewonnen door Alie en Christine die daarmee de kransen wisten te bemachtigen.

Bij de heren waren zeven parturen die drie keer moesten kaatsen en elke omloop een partuur bleef staan. In de eerste omloop waren de zeven punten voor Balling van Kuiken c.s., Julius de Jong c.s., Fokke Meirink c.s. en Durk Tuinenga c.s. In de tweede omloop walsten Julius c.s. met 5-0 6-0 over Renze de Jong c.s. heen en won Fokke c.s. met 5-4 6-6 van Durk c.s. het partuur van Balling bleef staan en kreeg zo ook zeven punten. Omdat Balling c.s. met 5-4 6-2 won hadden ze meer tegeneersten dan Julius c.s. die de derde omloop bleven staan en zo de kransen wonnen.

Uitslag Dames: 1.Alie de Bruin en Christine Heins; 2. Jeannet Sipma en Ytsje de Vries.
Uitslag Heren : 1.Julius de Jong, Hendrik Woudstra en Martijn Jolink; 2.Balling van Kuiken,
Raymond Hoekstra en Pieter Knoop; 3.Fokke Meirink, Sipke Meindersma en Andries Wouda.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

29 April 2006: Opening seizoen KV "De Trochsetters"


 

ImageOp zaterdag 29 april organiseerde KV ‘De Trochsetters' haar jaarlijkse A. Van Kammen dorpspartij. Traditioneel wordt de eerste keatspartij van het jaar gesponsord door de Fam. Van Kammen. Klik op 'lees verder' voor het complete verhaal.

 

Het complete verhaal:

Rond de klok van elf uur, opende voorzitter Sieb Vegter het seizoen 2006. Onder redelijke weersomstandigheden heette voorzitter Vegter de 26 kaatsers van harte welkom. Na enkele huishoudelijke mededelingen, werden de parturen bekend gemaakt. Voorafgaand aan de wedstrijd werd traditiegetrouw enkele stukken gespeeld door het muziekkorps Melodia Oranje uit Ee. Na enkele prachtige klanken eindigden ze met het Frysk volkslied. Na deze muzikale traktatie, was het kaatsseizoen 2006 officieel geopend.

Image

Image

De eerste omloop kenden weinig echte verrassingen. De spannendste wedstrijd was het treffen tussen de parturen van Aukje Van Kuiken cs. en Sjoukje Visser cs. In deze titanenstrijd kwam uiteindelijk alles aan de hang. Op een stand van 5-5 en 6-6 produceerde Aukje Van Kuiken een bovenslag, waarmee haar partuur aan het langste eind trok. In de tweede omloop kwamen de parturen van Andries Zijlstra cs. tegenover het partuur van Klaas Mossel cs. te staan. Het partuur van Klaas Mossel cs. was niet opgewassen tegen het degelijke perk van Andries Zijlstra cs. Zodat de wedstrijd op een 5-2 en 6-4 werd beslist in het voordeel van het partuur van Andries Zijlstra cs. In de halve finale moest het partuur van Klaas Sipma cs. het opnemen tegen het favoriete paruur van Hein Eisenga cs. Het partuur Eisenga cs. bereikte door een staand nummer de halve finale. In deze halve finale kwam het partuur van Klaas Sipma cs.  niet echt in hun element. Op een 5-1 en 6-0 moesten zij hun meerdere erkennen in het partuur van Hein Eisenga cs. In de finale tussen de parturen Hein Eisenga cs. en het partuur Andries Zijlstra cs. moesten zij uitmaken wie de eerste krans van het jaar mee naar huis mocht nemen. Het partuur van Eisenga cs. was veel te sterk, en won op een vrij eenvoudige wijze met 5-0 en 6-6. Hiermee was de eerste krans van het jaar verdeeld. In de finale van de verliezersronde stonden de parturen van Sjoukje Visser cs. en het partuur van Aletta Sipma cs. Het partuur van Aletta Sipma cs. had in de eerdere wedstrijden hun kruit verschoten, en konden daarom geen vuist meer maken. In een redelijke eenvoudige 5-1 en 6-0 won het partuur van Sjoukje Visser cs. Na afloop werd er in de kantine nog heftig nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Om zeven uur werden de prijzen uitgereikt in Café Woudstra. Hiermee was de eerste wedstrijd van het kaatsseizoen 2006 een feit.

Winnaarsronde:

1. Hein Eisenga, Sipke Meindersma en Meindert de Jong.

2. Andries Zijlstra, Balling van Kuiken en Richtsje Eisenga.

3. Klaas Sipma en Pieter Knoop.

Verliezersronde: 

1 . Sjoukje Visser, Eelke Idsardi en Antsje Haaksma.

2. Aletta Sipma, Jacco de Jong en Marcus van Amen.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

27 juli 2006: Alianne Knoop en Grietine Krol sterksten in Ee


 

Image27 Juli 2006: De 3e ledenpartij voor de jeugd werd gesponsord door de plaatselijk huisarts Lamers, en Meubelmakerij Kingma uit Engwierum werd gekaatst onder prachtige weeromstandigheden en veel publiek!

 

 

Het complete verhaal:

Jammer was de opkomst deze avond, want er waren maar 4 parturen, die kaatsten een halve kompetitie. Prachtig deze avond was de strijdlust bij de dames, er was n.l. een partuur bestaande uit 2 dames, n.l. Alianne Knoop en Grietine Krol, maar dezen wonden er geen doekjes om en hadden de lak aan de mannen, zij wisten alle drie partijen te winnen en kregen de minste eersten ook nog tegen. Wel wist Lars de Jong zijn derde prijs dit seizoen te behalen in evenzovele wedstrijden. In bijzijn van hoofdklasse kaatsers, Folkert v/d Wei, Johan Abma en Bauke van de Graaf, die de hele avond een training volgden, kon een van hun later de prijzen uitreiken (met een dikke tút voor de dames) aan de volgende personen.

1e prijs: Alianne Knoop en Grietine Krol, 2e prijs Lars de Jong en Riemer Hoekstra.

Zo is het seizoen alweer volop bezig, ook de jonge jeugd is fanatiek aan het trainen, en de bedoeling is dat ervoor alle jeugd op Donderdagmiddag 24 augustus een slotpartij voor hun zal worden gehouden met speciale prijzen, waarbij het bestuur hoopt dat alle leden mee zullen doen met deze wedstrijd.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

29 Juli 2006: Gerard Sipma c.s. sterksten op de eerste bouwvakpartij van KV "de Trochsetters"


 

ImageZaterdag 29 juli stond de eerste bouwvakpartij van K.V. de Trochsetters weer op het programma. De sponsor van deze partij is Snackbar Lutine.

 

 

Het complete verhaal:

Er hadden zich voor deze middag 8 parturen opgegeven zodat er in 2 poules gekaatst kon worden. In poule 1 werden Eelke Idsardi en Jacco de Jong met 21 punten eerste, en werden Gerlof Leystra,Martijn Jolink en Marcus van Amen, die vandaag weer voor het eerst hun kaatswanten uit de kast hadden gehaald, tweede met 17 punten. In poule 2 wisten Gerard Sipma, Diemer Meirink en Alianne Knoop alle partijen winnend af te sluiten en werden Halbe Mossel, Jan Willem Heins en Alexander Zuidersma tweede. De strijd om de derde en vierde prijs ging dus tussen Gerlof Leystra c.s. en Halbe Mossel c.s. en werd gewonnen door Gerlof. De finale ging tussen Eelke Idsardi c.s. en Gerard Sipma c.s. Dat deze parturen aan elkaar gewaagd waren bleek wel uit de stand, alles aan de hang! Nooit was Eelke zo dicht bij "de hage" maar hij kon de kaats niet passeren dus weer een tweede prijs. 1ste prijs: Gerard Sipma, Diemer Meirink en Alianne Knoop. 2de prijs: Eelke Idsardi en Jacco de Jong. 3de prijs: Gerlof Leystra, Martijn Jolink en Marcus van Amen.4de prijs: Halbe Mossel, Jan Willem Heins en Alexander Zuidersma.  

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

30 april 2005: A. van Kammen - Dorpspartij


 

30 April: A. van Kammen - DorpspartijDe site is nog maar net online en ook het eerste wedstrijdverslag staat al online! Het gaat om het verslag van de A. van Kammen dorpspartij op 30 april 2005 in Ee.

Klik snel op "Lees verder..." hieronder of in het menu op "Uitslagen" om het complete verslag inclusief foto's te lezen.

Het complete verhaal:

30 April traditie in Ee.

K.V. "de Trochsetters" hield hun jaarlijkse Ale van Kammenpartij. Rond de klok van elf uur heette Jan-Willem Heins 30 kaatsers, publiek en de plaatselijke muziekvereniging van harte welkom op sportpark "De Streng". Na enkele huishoudelijke mededelingen speelde het korps enkele stukken met op het eind het Wilhelmus, waarop het kaatsseizoen van K.V."de Trochsetters" officieel was geopend.

Met 10 parturen op de lijst werd erom elf uur gestart met de eerste omloop. Het werd een spannende eerste omloop tussen broer en zus Gerard en Aletta Sipma cs. met alles aan de hang 5-5 6-6, waarop Gerard cs. aan het langste eind trok. De tweede omloop in de winnaars- en verliezersronde was er minder spanning, drie partijen eindigden in de stand 5-1. Na twee gewonnen partijen in de winnaarsronde stond partuur 5, Harm Sijtsma, Sas M. de Braak en Jacco de Jong stil, waardoor ze automatisch in de finale stonden en partuur 6, Eelke Idsardi, Froukje Wolters en Martijn Jolink kwamen ook door een staand nummer in de finale van de afvalronde. De tweede finalist moest komen uit de parturen Klaas Sipma cs. en Foppe M. de Haan cs. dit was een gelijkopgaande strijd met veel spanning, dat eindigde in een overwinning voor partuur Foppe M. de Haan, Jeannet Sipma en Marten J. Borger met 5-4 6-6, zodat die in de finale aan moesten treden tegen Harm Sijtsma cs. Harm Sijtsma cs. namen in de finale een snelle voorsprong met 4-1, zodat er weinig spanning in zat, maar Foppe M. de Haan cs. zetten een tandje bij en knokten terug tot 4-4, zodat het weer een echte finale werd. Maar H.S. cs. waren in goede vorm, zodat ze de wedstrijd naar hun hand zetten met 5-4 6-6. De finale in verliezersronde werd gekaatst door Eelke Idsardi cs. en Hein Eisenga cs. deze eindigde in 3-5 6-6.

Winnaarsronde:

Eerste prijs: 

   

Harm Sijtsma, Sas M. de Braak en Jacco de Jong.

Tweede prijs:

   

Foppe M. de Haan, Jeannet Sipma en Marten J. Borger.

Derde prijs:

   

Klaas Sipma, Marja Braaksma en Ytsje de Vries.


Verliezersronde:

Eerste prijs: 

   

Hein Eisenga, Jan W. Heins en Christina Pafforaad.

Tweede prijs:

   

Eelke Idsardi, Froukje Wolters en Martijn Jolink


De prijzen werden 's avonds uitgereikt om 19.00 uur in cafe "Woudstra" door Douwe de Jong die de sponsor de fam. van Kammen hartelijk bedankte voor het beschikbaar stellen van de prijzen.

Traditioneel opende muziekkorps Melodia Oranje het kaatsseizoen met het spelen van het Wilhelmus en een
Traditioneel opende muziekkorps Melodia Oranje het kaatsseizoen met het spelen van het Wilhelmus en een "kaats"-mars.

Wedstrijdfoto.
Wedstrijdfoto.
 
Eelke Idsardi, teleurgesteld na een verloren partij.
Eelke Idsardi, teleurgesteld na een verloren partij.

Foppe Marten de Haan. Hij kwam, hij zag en hij won de tweede prijs!
Foppe Marten de Haan. Hij kwam, hij zag en hij won de tweede prijs!

De prijswinnaars van de Ale van Kammenpartij. Vol trots poseren ze met de krans voor de camera. Maar de volgende dag...
De prijswinnaars van de Ale van Kammenpartij. Vol trots poseren ze met de krans voor de camera. Maar de volgende dag... "Sa stiif as in doar!"

 

Lees Meer

30 juli 2005: De Woudstra/Banga partij


 

ImageZaterdag 30 juli organiseerde kaatsvereniging De Trochsetters weer de Banga/Woudstra partij. Dit jaar iets later in het seizoen dan gewend, maar met veel deelnemers. De dames konden hier dan ook weer een aparte wedstrijd kaatsen. Klik op "Lees verder..." om het complete verhaal te lezen.Het complete verhaal:


De weergoden waren ons die middag niet zo gunstig gestemd want kregen we eerst te maken met een dikke bui, hadden de kaatsers en kaatsters later te kampen met een harde wind die dwars op het veld stond. Toch werd er, vooral bij de dames zeer spannend gekaatst.

Bij de dames waren er vier parturen die een competitie kaatsten. Op de eerste lijst meteen twee spannende partijen, de eerst ging tussen het partuur van Aletta Sipma, Rennie Schreiber en Antsje v.d. Wagen en het partuur van Marja Braaksma en Christine Heins dit werd door het laatste partuur met 5-4 6-6 gewonnen.

In de andere partij werd partuur Alie de Bruin, Aaltje Sipma en Adrie Grijpstra met alles aan de hang verslagen door Jeannet Sipma en Maaike Koree. Op de tweede lijst wonnen Jeannet en Maaike moeizaam met 5-5 6-4 van Alette c.s. Marja en Christine hadden daarentegen minder moeite met Alie c.s. 5-1 6-6.

De finale werd ook weer zeer spannend en werd door Marja en Christine met 5-5 6-4 gewonnen.

Bij de heren hadden zich zes parturen opgegeven die in twee poules kaatsten. In de eerste poule wist partuur Andries Zijlstra, Renze de Jong en Sven de Jong alle partijen te winnen. In de andere poule wist partuur Eelke Idsardi, Hendrik Woudstra en good-old Andries Wouda ook alle partijen te winnen zodat op papier een mooie finale stond te wachten, helaas bleek dit in de praktijk niet het geval te zijn, partuur Eelke Idsardi c.s. werd met 5-0 6-2 van het veld geslagen door Andries Zijlstra c.s.

De derde prijs werd gewonnen door Halbe Mossel, Marco Kingma en Jan Dijkstra die Harm Sijtsma, Sipke Meindersma en Diemer Meirink in een spannende strijd versloegen.


UITSLAG HEREN: 1.Andries Zijlstra, Renze de Jong en Sven de Jong 2.Eelke Idsardi, Hendrik Woudstra en Andries Wouda 3. Halbe Mossel, Marco Kingma en Jan Dijkstra

Image

Image

Image

UITSLAG DAMES: 1. Marja Braaksma en Christine Heins 2. Jeannet Sipma en Maaike Koree

Image

Image

Hier nog eens alle eerste prijswinnaars van de Woudstra/Banga partij op een rij!

Image

 

Lees Meer

Froulju fan Ie haadklassers wurden!!


 

ImageOp zaterdag 3 september 2006 zijn Klaske, Sjoukje en Aukje in Huizum door het TC lid Gjalt Stenekes uitgeroepen tot officiële hoofdklasse-kaatsters. Ook Afke Kuipers en Anna Lynn Wijbenga kregen dezelfde eer toebedeeld. Aanstaande zaterdag wordt door deze meiden de eerste (uitnodigings)wedstrijd als hoofdklasser gekaatst in Marssum.

 

Lees Meer