Diaconie

Wie zijn wij?

Het diaconaat is een van de kerntaken in de Christelijke kerken. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij dienen, delen en doen wat ons gegeven is, om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Wat doen wij?

De diaconie geeft hier vorm aan door steun te bieden aan allerlei hulpverlenende organisaties, verschillende projecten van kerk in actie en plaatselijke en regionale doelen.

Concreet voor onze gemeente o.a.:

 • Ambtelijke aanwezigheid tijdens kerkdiensten
 • 5 x per jaar bedienen bij het Heilig Avondmaal
 • Extra aandacht en stimuleren collectes
 • Organiseren actie voedselbank met bidstond
 • Kerstviering/broodmaaltijd ouderen
 • Kerstattentie Skûle
 • Paasattentie ouderen
 • Kerkvervoer
 • Bloemengroet
 • Bezoekersgroep
 • Wijkassistenten
 • Zending
 • Organiseren zendingszondag

Als kerkelijke gemeente willen we u graag helpen om bij kleine of grote problemen in contact te komen met de juiste hulpverlener. Vanzelfsprekend kunt u daarvoor altijd contact opnemen met een diaken, ouderling of dominee. Zij kunnen in een vertrouwelijk gesprek u doorverwijzen naar de juiste hulpverlener.

Ook is er de website noordoosthelpt.nl. Daar kunt u bijna over elke hulpvraag informatie vinden.

Het college van diakenen bestaat momenteel uit de volgende personen.

Voorzitter: Joke van Slooten-de Haan
Secretaresse: Elly Westra-Wijbenga
Penningmeester: Enny ALting -Klaver
Lid: Nellie Hoekstra - Keizer

Boekhouder diaconie: Sietse Meinsma

Bankrekeningnr. Diaconie: 

Dia.Prot.Gem.Ee, Oostrum, Jouswier

NL69 RABO 0153 7691 30

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://dorp-ee.nl/