Pastoraat

Het pastoraat binnen de kerk is een belangrijke functie. Vanuit het pastoraat komen we tot contacten waarin we onder andere geloofsgesprekken voeren. We zien naar elkaar om en delen het geloof. Via het pastorale werk merken we als gemeente dat we één zijn en met elkaar verbonden door ons geloof. 

Het pastorale team bestaat uit de dominee, de ouderlingen, het pastorale bezoekteam, wijkassistenten en een ouderen bezoekersgroep.

De dominee doet vooral crisispastoraat, wat inhoud dat hij gemeenteleden bezoekt die ernstig ziek zijn, in hun laatste levensfase zitten en voor de nabestaanden. Ook kunnen er andere redenen zijn die specifiek om begeleiding van de predikant vragen. Ook woont de predikant regelmatig de kerkenraadsvergadering bij. Hij is de begeleider van het pastorale team.

De ouderlingen hebben tegenwoordig een meer coördinerende en organiserende rol. Zij wonen de vergaderingen bij en sturen samen met de predikant het pastorale team aan. Zij onderhouden contact met de wijkassistenten. Ook dragen zij zorg voor het goed verlopen van de kerkdienst. Ze maken de afkondigingen en houden oren en ogen open voor lief en leed in de gemeente. 

In de kerkdienst zijn ze ouderling van dienst. Ook bij een huwelijk en rouwdienst is er een ouderling van dienst die ook vaak meegaat ter voorbereiding, samen met de predikant.
De ouderlingen organiseren bijvoorbeeld koffie-ochtenden, groot huis bezoeken, speciale bijeenkomsten en diensten, vaak in samenwerking met andere kerkenraadsleden en/of gemeenteleden.

Het pastorale bezoekteam bezoekt mensen voornamelijk in de leeftijd van 70+. Ook worden nieuwe dorpsbewoners bezocht en kan het ook zo zijn dat een gemeentelid, welke op één of ander manier extra steun nodig heeft, bezocht wordt. Het pastorale team bezoekt zijn of haar mensen met regelmaat. Zij kennen dus hun mensen en kunnen zo ook geloofszaken en andere problemen bespreekbaar maken. Ze zijn vertrouwd met hen. Er is ongeveer één keer per acht weken overleg met het team, samen met de predikant en de ouderlingen.

De wijkassistenten leggen bezoekjes af in de hele gemeente. Zij bezoeken de gezinnen waar een kindje geboren is, maar brengen ze een bezoekje bij nieuw ingekomenen met een welkomstpakket en bloemetje. Ook brengen ze een bloemetje wanneer iemand thuiskomt uit het ziekenhuis. Ze wonen de diensten bij van bijvoorbeeld, huwelijk, doop en begrafenis. Ook bezoeken ze regelmatig de ouderen in hun wijk. Jaarlijks is er een gezellige ochtend met de wijkassistenten onder leiding van de ouderling(en) en een diaken. Hier worden vertrouwelijk knelpunten besproken. 

De bezoekersgroep is er speciaal voor de gemeenteleden die in een verpleeg- of verzorgingshuis elders wonen, maar nog voorkeurs lid zijn. Zij worden maandelijks bezocht.

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://dorp-ee.nl/