Ledenvergadering vv Oostergo 29-10-2021

 Ledenvergadering vv Oostergo 29-10-2021

Vrijdagavond 29-10-2021 hield vv Oostergo haar 56e ledenvergadering. Financieel staat de club er goed voor. De corona-subsidies van de overheid dichten het financiële gat. Oud-voorzitter Klaas Sipma gaf met de opbrengst van de "ko-skiterij" de clubkas ook nog een positieve boost.

Op de foto zien we Jan Tjeerdsma en Gerrit Mossel als aftredende bestuursleden. Klaas Sipma en Anneke Veendorp traden vorig jaar af, maar werden nu bedankt. Jolanda Kingma notuleerde de afgelopen 2 jaar en stopt ook. Tot slot nam de sponsorcommissie afscheid van Wieger Sikkema. 

Ereleden Oane Attema en Floris Venema bezochten de ledenvergadering van vv Oostergo . Beide zijn nog steeds aktief bezig om de rood gele club in de benen te houden. 

Oostergo biedt flink weerstand aan RWF
Coronacheck voor zittende bezoeker kantine Oan é l...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://dorp-ee.nl/