Vriendenclub

In het seizoen 1999/2000 is het initiatief genomen om een Vriendenclub in het leven te roepen. De Vriendenclub is een instantie, vergelijkbaar met een "Club van 100", die zich inzet voor de algemene ondersteuning van de vereniging. Hierbij moet gedacht worden aan ondersteuning, waarbij iedereen, die betrokken is bij de vereniging, baat heeft. Momenteel telt de Vriendenclub 65 vrienden.

Vanaf seizoen 2001/2002 is besloten een bestuur samen te stellen, die de activiteiten van de vriendenclub coördineren. De oprichters, Lieuwe Huisman en Eabele Talstra, hebben hun taken destijds overgedragen aan het door de Vrienden gekozen bestuur: dat toen bestond uit Wieger Sikkema (voorzitter), Anthony de Graaf (secretaris) en Arjen Hoekstra (penningmeester). Direct na het aantreden van het bestuur werd er een lijst met spelregels (een soort van statuten) voorgelegd aan de Vrienden. In deze lijst met spelregels is vastgelegd hoe er gehandeld dient te worden door het bestuur en de vrienden. De lijst met spelregels werd unaniem door de Vrienden goedgekeurd.

Sinds de oprichting heeft het bestuur, samen met de Vrienden natuurlijk, vele bijdrages geleverd aan de vereniging. De eerste grote actie was in de zomerstop tussen seizoen 2001/2002 en 2002/2003. Toen is er door een groep Vrienden keihard gewerkt om de binnenkant van de kantine "Oan è line" op te knappen. Gezamenlijk is ervoor gezorgd dat de kantine een nieuwe verlichting heeft gekregen in de vorm van spots welke verwerkt is in een nieuw plafond. Naast het nieuwe plafond en de nieuwe verlichting, heeft de binnenkant van de kantine ook een nieuwe kleur gekregen. De muren en deuren zijn in een crèmekleur geverfd en de balken en kozijnen in kastanjebruin. Deze kleurencombinatie is overigens gekozen in samenwerking met een regionaal schildersbedrijf. Dat dit eerste project van de Vriendenclub een succes is geworden, mag worden geconcludeerd uit het uiteindelijke resultaat en de vele positieve reacties die zijn ontvangen. Daarna zijn er nog vele vernieuwingen geweest waar de vriendenclub aan heeft bijgedragen.

In de toekomst hoopt de Vriendenclub meer van zulke projecten te kunnen realiseren, maar dat kan natuurlijk alleen, wanneer er én voldoende vrienden zijn én voldoende ingediende ideeën.

Tot slot verwachten wij van de huidige vrienden dat zij samen met het bestuur proberen nieuwe vrienden te werven. Nieuwe vrienden kunnen aangemeld worden bij één van de onderstaande bestuursleden.

Voorzitter:

S. de Jong
Tel: 06-53855092

Secretaris:

Jacob Dorhout
Tel: 06-57050192

Penningmeester:

Andre Haaksma
Tel: 06-25412151

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://dorp-ee.nl/