Jeugdgids

Voorwoord

Een jeugdgids is zo langzamerhand ook voor onze voetbalvereniging iets wat noodzakelijk is, als jeugdbestuur merken we dat soms niet alles duidelijk is naar onze jeugdleden toe. In deze gids kunt u verder lezen wat u van de V.V. Oostergo kunt verwachten. We willen proberen alle zaken aangaande het lidmaatschap nog eens zwart op wit te zetten.

Naast duidelijkheid over waar wij als vereniging voor staan, proberen we ook uiteen te zetten wat wij van ouders van jeugdleden, en van (jeugd)leden zelf verwachten. Een lidmaatschap geeft namelijk rechten en plichten voor iedereen.

Doel van deze gids

Duidelijkheid geven over wat ouders en jeugdleden van V.V. Oostergo mogen verwachten en wat de vereniging van ouders en jeugdleden verwacht.

Lid worden van een vereniging of sportorganisatie zonder enige verplichting (behalve de financiële) zal in de toekomst niet langer mogelijk zijn. Dit is de verwachting van veel sportbestuurders. Aan het lidmaatschap bij een vereniging zal de verplichting gekoppeld worden actief te zijn of te worden binnen de club. Dit om bepaalde mensen die nu onevenredig veel vrijwilligerswerk doen te ontlasten.

Naast om nu alvast op deze wellicht toekomstige ontwikkelingen te reageren, is deze gids er ook voor om nog eens te wijzen op het feit dat een vereniging er is voor haar leden, maar alleen kan bestaan door haar leden, vrijwilligers, sponsors en donateurs.

Wat verwacht V.V. Oostergo van (een) ouder(s)

Dat u contributie betaalt.

Er is een aparte pagina opgenomen waarin alles wordt uitgelegd over het betalen van het contributiegeld.

Dat u bereidt bent om als chauffeur een aantal keren per seizoen met het team van uw zoon of dochter mee te rijden.

De meeste begeleiders werken met lijsten waarop staat aangegeven welke ouder wanneer aan de beurt is om het vervoer te verzorgen.

Dat u niet te snel nee zegt.

Een vereniging kan alleen draaien met de hulp van vrijwilligers. Alle ouders die kinderen hebben bij onze vereniging moeten daarin hun verantwoordelijkheid kennen.

Dat u bereidt bent om minimaal een seizoen als (mede)begeleider van een jeugdteam op te treden.

Deze voorwaarde is opgenomen, omdat er bijna een keer een team van onze vereniging niet kon deelnemen aan de competitie, dit wegens het niet kunnen vinden van begeleiders. Ouders hebben dan in eerste instantie de verantwoordelijkheid om hierin te voorzien.

Dat u belangstelling heeft voor de verrichtingen van uw kinderen.

Met name naarmate kinderen ouder worden zie je vaak dat de ouders de sportverrichtingen van hun kinderen minder volgen. Voor alle kinderen is het geweldig wanneer er ouders aan de lijn staan om hun aan te moedigen.

Dat u zorgt dat uw kinderen de juiste uitrusting hebben.

Kleding en een sporttas worden door de vereniging gezorgd. Verder zijn beenbeschermers tegenwoordig verplicht en ook de voetbalschoenen dienen door de ouder(s) te worden verzorgd. Het met elkaar douchen na een wedstrijd is verplicht, dus ook douchegerij moet worden meegenomen naar de wedstrijden. Voor tijdens de trainingen is het verstandig om trainingspakken aan te schaffen. Met name tijdens koude herfstavonden is het beter voor de spieren om met een lange trainingsbroek te trainen.

Spelochtend en Vier tegen Vier toernooi.

Jaarlijks aan het eind van het voetbalseizoen organiseert de vereniging een spelochtend en/of een vier tegen vier toernooi. Hier worden alle leden en niet leden van de basisscholen uit Ee, Engwierum en Oostrum uitgenodigd. De vereniging probeert elk jaar hier weer op een originele manier invulling aan te geven.

Een luisterend oor.

Wij staan open voor suggesties, opmerkingen of aanmerkingen.

Wat kunt u als ouder(s) van de V.V. Oostergo verwachten

Een goede begeleiding van de elf- en zeventallen.

Het streven is om per team twee begeleiders te vinden die zaterdags tijdens de wedstrijd de coaching verzorgen. Ook de verdere organisatie rond het team wordt door deze mensen voor hun rekening genomen. In de eerste instantie proberen we hiervoor ouders te vinden van spelers die in het betreffende team spelen, als dit niet lukt dan gaan we op zoek naar andere vrijwilligers. Veel begeleiders werken met zogenaamde chauffeurslijsten, dit zijn lijsten waarop is vastgesteld welke ouder voor een bepaalde zaterdag het vervoer verzorgt. Begeleiders vinden is een van de grootste problemen, het wordt steeds moeilijker om voor alle teams mensen te vinden.

Goed verzorgde trainingen.

Onze doelstelling is om zoveel mogelijk gediplomeerde jeugdtrainers te vinden voor het leiden van de trainingen.

Zaalvoetbal in de winter.

Tijdens de winterstop doen alle jeugdteams mee aan zaalvoetbalcompetities en zaalvoetbaltoernooien. Voor zover mogelijk wordt er door de pupillen ook in de zaal getraind. Deze zaaltrainingen vinden plaats in het dorpshuis.

Winteractiviteiten.

Elk jaar wordt er tijdens de winterstop voor elk jeugdteam een activiteit georganiseerd. Dit kan van alles zijn: bijvoorbeeld een film kijken, bowlen, een voetbalwedstrijd bezoeken of een spelmiddag.

Een goed verzorgde accommodatie.

Met z'n allen proberen we de accommodatie van onze vereniging zo netjes mogelijk te houden. Hiervoor zijn alle voetballers natuurlijk medeverantwoordelijk.

Huis- en gedragsregels

 • Voetbalschoenen na afloop van de wedstrijd of training schoonmaken op de daarvoor bedoelde borstels. Het is verboden om schoenen onder de kranen in de box te reinigen.
 • Niet op voetbalschoenen in de kantine.
 • Fietsen plaatsen in de daarvoor bestemde rekken.
 • Kleedruimtes netjes en schoonhouden. Na het douchen worden de doucheruimtes door de spelers zelf schoongemaakt.
 • Altijd afbellen bij verhindering van een wedstrijd of training.
 • Afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Douchen is na een wedstrijd verplicht.
 • In de kleedruimtes mag niet worden gerookt.
 • Kleding in de kleedruimtes netjes ophangen of in de sporttas opbergen.
 • Waardevolle spullen niet achterlaten in de kleedruimtes. Dit kan worden afgegeven bij de leiders, trainer of kantinebeheerder.
 • Schade aan materiaal van de vereniging ontstaan door toedoen van leden of niet leden wordt op de daders verhaald.
 • Kleedruimtes netjes achterlaten.
 • Niet vloeken of schelden.
 • Sportief zijn.
 • Niet pesten.
 • Tenues en sporttassen zijn eigendom van de club, dus wees hier voorzichtig mee.
 • Als er problemen zijn binnen een team, wacht dan niet en neem meteen contact op leiders en/of trainer. Zij zijn er om hierin te helpen.
 • Boetes die voortvloeien uit boekingen worden door de spelers zelf betaald.


Communicatie

Hoe blijf ik op de hoogte van de activiteiten van V.V. Oostergo?

Clubblad.

Het clubblad "Meielkoar ien" verschijnt zes maal per jaar. In dit blad is een rubriek Jeugdnieuws opgenomen en deze rubriek wordt door het jeugdbestuur gebruikt om nieuwtjes e.d. richting jeugdleden en ouders te communiceren.
In het clubblad staan ook alle commissies genoemd, mocht u opmerkingen of suggesties hebben richting één van deze commissies dan staat in het clubblad met wie contact kan worden opgenomen.

Prikbord.

Het prikbord bij de kantine wordt gebruikt om de aanvangstijden van wedstrijden aan te plakken.

Jeugdleiders en trainers.

Zorg er altijd voor dat de telefoonnummers van de leiders en de trainer bekend zijn.

Rijschema's.

De meeste leiders maken gebruik van zogenaamde rijschema's. Hierop staat aangegeven wanneer u aan de beurt bent om het vervoer naar en uitwedstrijd te verzorgen.

Jeugdbestuur.

Het jeugdbestuur is aanspreekpunt voor alle vragen, opmerkingen en suggesties over alle zaken aangaande jeugdvoetbal. Namen en de telefoonnummers van alle jeugdbestuursleden staan in deze gids vermeldt.

Jeugdgids.

Deze gids is er in eerste instantie alleen voor nieuwe leden, maar de eerste druk wordt aan alle jeugdleden en ouder(s) uitgereikt. In deze gids is veel informatie te vinden over de rechten en plichten van het lidmaatschap van onze vereniging.

Meer informatie over de contributie of lid worden? Klik dan hier.

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://dorp-ee.nl/